Επιχειρήσεις

ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ: Κέρδη 7,8 εκατ. ευρώ στο α' εξάμηνο του 2020 - Στα 66,1 εκ. ευρώ τα a-EBITDA

ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ: Κέρδη 7,8 εκατ. ευρώ στο α' εξάμηνο του 2020 -  Στα 66,1 εκ. ευρώ τα a-EBITDA
Ανθεκτικότητα στην κρίση με περιορισμένη μείωση των όγκων και του κύκλου εργασιών κατά 5,8% και κατά 7,6% αντίστοιχα
  • Επιτυχής ολοκλήρωση της πρώτης φάσης του επενδυτικού προγράμματος του τομέα έλασης αλουμινίου.
  • Ανθεκτικότητα στην κρίση με περιορισμένη μείωση των όγκων και του κύκλου εργασιών κατά 5,8% και κατά 7,6% αντίστοιχα έναντι του A’ εξαμήνου του 2019.
  • a-EBITDA 66,1 εκ. ευρώ το Α’ εξάμηνο του 2020 (78,5 εκ. ευρώ για το Α’ εξάμηνο του 2019).
  • Αδιάλειπτη λειτουργία των παραγωγικών μονάδων παρά την πανδημία Covid-19.

Αν και οι προοπτικές για το 2020 ξεκίνησαν θετικές, με ανάκαμψη της ζήτησης και της βιομηχανικής παραγωγής στους περισσότερους τομείς σε σχέση με το Δ’ τρίμηνο του 2019, η εξέλιξη της πανδημίας του κορωνοϊού, επίδρασε αρνητικά στις οικονομικές συνθήκες σε όλο τον κόσμο. Η ElvalHalcor και οι θυγατρικές της ανταποκρίθηκαν άμεσα, θέτοντας ως προτεραιότητα την υγεία και ασφάλεια του ανθρώπινου δυναμικού, των προμηθευτών και συνεργατών τους, λαμβάνοντας μέτρα που ταυτόχρονα διασφάλισαν τη συνέχεια λειτουργίας της παραγωγής με τις ελάχιστες δυνατόν επιπτώσεις, αφιερώνοντας για τον σκοπό αυτό περί τα 1,7 εκ. ευρώ για το εξάμηνο της τρέχουσας χρήσης. Παρόλα αυτά, η επιβολή περιορισμών στην κίνηση και την παραγωγή σε βασικές χώρες προορισμού των εξαγωγών, και η αναπόφευκτη ύφεση σε όλες τις χώρες επηρέασαν αρνητικά τη ζήτηση και τις φορτώσεις, κυρίως για τους μήνες Μάρτιο, Απρίλιο και Μάιο, με αποτέλεσμα τη σχετικά περιορισμένη μείωση των όγκων πωλήσεων κατά 5,8% για το εξάμηνο.

Αντίστοιχα, ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών της ElvalHalcor παρουσίασε κάμψη κατά 7,6% για το πρώτο εξάμηνο του 2020 και ανήλθε σε 998,8 εκ. ευρώ έναντι 1.081,0 εκ. ευρώ για την αντίστοιχη περσινή περίοδο, μείωση που οφείλεται κυρίως στην πτώση των όγκων πωλήσεων και των μέσων τιμών μετάλλου της περιόδου.

Επηρεασμένα από την πτώση των όγκων και τις πιέσεις στις τιμές σε μερικές αγορές ήταν κατά συνέπεια, τα αναπροσαρμοσμένα ενοποιημένα κέρδη πριν από φόρους, τόκους, αποσβέσεις και αποτέλεσμα μετάλλου (adjusted EBITDA) της ElvalHalcor, τα οποία απεικονίζουν καλύτερα την οργανική και ταμειακή κερδοφορία της Εταιρίας, τα οποία ανήλθαν σε 66,1 εκ. ευρώ έναντι 78,5 εκ. ευρώ την προηγούμενη αντίστοιχη περίοδο.

Οι τιμές των μετάλλων, ως συνέπεια της επίπτωσης της πανδημίας, παρουσίασαν σημαντική κάμψη κατά την περίοδο, με αποτέλεσμα τις λογιστικές ζημιές μετάλλου, οι οποίες έφτασαν τα 12,7 εκ. ευρώ για το Α’ εξάμηνο του 2020 έναντι ζημιάς 8,3 εκ. ευρώ για την αντίστοιχη περυσινή περίοδο. Αυτές επηρέασαν αρνητικά τα μικτά κέρδη, που ανήλθαν σε 58,6 εκ. ευρώ για το Α΄ εξάμηνο του 2020 έναντι 76,0 εκ. ευρώ για το Α’ εξάμηνο του 2019, καθώς και τα ενοποιημένα κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) που διαμορφώθηκαν σε 52,1 εκ. ευρώ έναντι 70,1 εκ. ευρώ για την αντίστοιχη περίοδο του 2019.

Τέλος, βελτίωση κατά 6,9% παρουσίασε το ενοποιημένο καθαρό χρηματοοικονομικό αποτέλεσμα το Α’ εξάμηνο του 2020, ως αποτέλεσμα της συνεχιζόμενης μείωσης των περιθωρίων των επιτοκίων, με τα κέρδη μετά από φόρους, επηρεαζόμενα και από τις αποσβέσεις λόγω έναρξης αποσβέσεων των περιφερειακών έργων, να διαμορφώνονται τελικά σε 7,8 εκ. ευρώ έναντι 19,9 εκ. ευρώ για Α’ εξάμηνο του 2019.

   


 

Όμιλος

Εταιρεία

Ποσά  σε €’ 000

Η1’20

Η1’19

Η1’20

Η1’19

Πωλήσεις

998.769

1.080.955

688.124

765.741

Μικτό Κέρδος

58.587

75.951

38.825

48.416

EBITDA

52.085

70.134

34.653

46.197

a-EBITDA

66.105

78.479

41.218

51.910

Λειτουργικό Aποτέλεσμα (ΕΒΙΤ)

21.342

42.302

14.356

28.066

Καθαρό Xρημα/κο αποτέλεσμα

(12.250)

(13.158)

(8.020)

(8.875)

Κέρδη πριν από φόρους

8.877

31.496

6.336

19.192

Κέρδη μετά από φόρους

7.806

19.856

6.419

11.036

Κέρδη μετά από φόρους & δικαιώματα μειοψηφίας

7.575

19.516

6.419

11.036

Κέρδη ανά μετοχή (€)

0,0202

0,0520

0,0171

0,0294

                                            


Ανάλυση ανά κλάδο

 

Για τους 6 μήνες έως την 30.06

Πωλήσεις

EBITDA

a-EBITDA

EBIT

EBT

€’000

30/06/2020

30/06/2019

30/06/2020

30/06/2019

30/06/2020

30/06/2019

30/06/2020

30/06/2019

30/06/2020

30/06/2019

Aλουμίνιο

475.545

535.869

35.154

49.813

38.896

53.665

15.056

30.935

9.887

25.261

Χαλκός

523.224

545.086

16.931

20.321

27.209

24.813

6.286

11.367

(1.010)

6.236

Σύνολα

998.769

1.080.955

52.085

70.134

66.105

78.479

21.342

42.302

8.877

31.496

                       

 

 

Κλάδος αλουμινίου

Κατά το πρώτο εξάμηνο του 2020, ο κλάδος του αλουμινίου παρουσίασε πτώση των όγκων πωλήσεων κατά 10,3%, με τον κύκλο εργασιών να διαμορφώνεται σε 476 εκ. ευρώ, μειωμένος κατά 11,3%. Ο κλάδος επηρεάστηκε αρνητικά από τις συνθήκες στην αγορά των ΗΠΑ, σε σχέση με το αντίστοιχο εξάμηνο του 2019, τον έντονο ανταγωνισμό στο foil που πίεσε τις τιμές, αλλά και τη συνεχιζόμενη αδυναμία ορισμένων τομέων, όπως η αυτοκινητοβιομηχανία και οι μεταφορές, που οδήγησαν στην ανάγκη αλλαγής μίγματος προϊόντων, αλλά και αγορών. Τα κέρδη του κλάδου πριν από φόρους ανήλθαν σε 9,9 εκ. ευρώ έναντι 25,2 εκ. ευρώ, την αντίστοιχη προηγούμενη περίοδο, λόγω της μείωσης των όγκων πωλήσεων, ενώ το a-EBITDA ανήλθε στα 38,9 εκ. ευρώ στο Α’ εξάμηνο του 2020 έναντι 53,7 εκ. ευρώ για την αντίστοιχη περσινή περίοδο.

Αναφορικά με το επενδυτικό πρόγραμμα του νέου τετραπλού θερμού ελάστρου, ολοκληρώθηκε η εγκατάστασή του, με μικρή καθυστέρηση αποκλειστικά λόγω των περιορισμών μετακινήσεων και της αδυναμίας του απαραίτητου προσωπικού του προμηθευτή να ταξιδέψει, και θα είναι πλήρως παραγωγικό εντός του τελευταίου τριμήνου του έτους. Σημειώνεται ότι με την επένδυση του νέου ελάστρου,  η ElvalHalcor διαθέτει πλέον τη δεύτερη, από πλευράς δυναμικότητας όγκου παραγωγής μονάδα παραγωγής στην Ευρώπη. Η σημαντική αυτή επένδυση δίνει τη δυνατότητα στην Εταιρία, με συμπληρωματικές επενδύσεις, να υπερδιπλασιάσει την παραγωγή των τελικών προϊόντων, και σηματοδοτεί μια νέα εποχή για τον τομέα έλασης αλουμινίου ανοίγοντας τον δρόμο για καινούργιες, πιο απαιτητικές αγορές. Το ποσό που δαπανήθηκε για νέες επενδύσεις το Α’ εξάμηνο του 2020 ανέρχεται στα 51,5 εκ. ευρώ για επενδύσεις σε πάγιο εξοπλισμό, από τις οποίες 47,8 εκ. ευρώ αφορούν στις παραγωγικές εγκαταστάσεις της έλασης αλουμινίου της μητρικής στα Οινόφυτα. Τέλος, ανακοινώθηκε η δεύτερη φάση του επενδυτικού προγράμματος με στόχο τη μέγιστη αξιοποίησή της παραγωγικής δυναμικότητας του νέου θερμού.

Κατά τη διάρκεια του πρώτου εξαμήνου πιστοποιήθηκαν οι παραγωγικές εγκαταστάσεις του τομέα έλασης αλουμινίου της Εταιρίας στα Οινόφυτα Βοιωτίας, σύμφωνα με το πρότυπο ASI (Aluminium Stewardship Initiative) Performance Standard. Αυτό το πρόγραμμα πιστοποίησης αναπτύχθηκε έπειτα από μία ενδελεχή, πολύ-συμμετοχική διαβούλευση, είναι η μόνη εθελοντική πρωτοβουλία πιστοποίησης σε θέματα βιώσιμης ανάπτυξης στον κύκλο αξίας του αλουμινίου, ενσωματώνει δε περιβαλλοντικές, κοινωνικές και αρχές εταιρικής διακυβέρνησης.

Η ElvalHalcor συμμετέχει στην προκαταρκτική διαδικασία έρευνας των ΗΠΑ ως ελληνική βιομηχανία παραγωγής φύλλων κοινών κραμάτων αλουμινίου και συνεργαζόμενη με τις ελεγκτικές αρχές, είναι στη διαδικασία αποστολής στοιχείων για τη διεξαγωγή των ερευνών. Η προκαταρκτική απόφαση των αρχών αναμένεται στις 6 Οκτωβρίου 2020. H Εταιρία θα ενημερώνει την επενδυτική κοινότητα για την πορεία της έρευνας και τις ενδεχόμενες επιπτώσεις στα οικονομικά της αποτελέσματα.

Κλάδος χαλκού

Κατά το πρώτο εξάμηνο του 2020, ο κλάδος χαλκού παρουσίασε αύξηση του όγκου πωλήσεων κατά 2,2%, συμπεριλαμβανομένης της ενσωμάτωσης των πωλήσεων των συρμάτων περιελίξεων (εμαγιέ) που αντιπροσωπεύουν περίπου το 2,1% του μίγματος, και τη θετική πορεία πωλήσεων λαμών χαλκού και προϊόντων έλασης χαλκού και κραμάτων, παρά την ισχυρή αδυναμία ορισμένων σημαντικών κλάδων, όπως η αυτοκινητοβιομηχανία. Μικρή  πτώση παρουσίασαν οι πωλήσεις σωλήνων χαλκού, σε σύγκριση πάντα με την ιδιαίτερα καλή πορεία του αντίστοιχου περσινού εξαμήνου, και μεγαλύτερη πτώση  τα προϊόντα διέλασης  κραμάτων χαλκού. Αντίθετα οι μέσες τιμές του χαλκού είχαν σημαντική μείωση κατά 8,6% με αποτέλεσμα ο συνολικός κύκλος εργασιών να διαμορφώνεται σε 523 εκ. ευρώ, παρουσιάζοντας πτώση κατά 4,0%. Τα αποτελέσματα πριν από φόρους ανήλθαν σε ζημία 1,0 εκ. ευρώ, έναντι κερδών 6,2 εκ. ευρώ της αντίστοιχης περιόδου του 2019, λόγω αρνητικής επίδρασης από την πτωτική πορεία των τιμών του χαλκού στις αγορές, ενώ το a-EBITDA βελτιώθηκε στα 27,2 εκ. ευρώ στο Α’ εξάμηνο του 2020 έναντι 24,8 εκ. ευρώ για την αντίστοιχη περυσινή περίοδο αντικατοπτρίζοντας τις ανθεκτικές επιδόσεις του κλάδου χαλκού τόσο σε επίπεδο όγκων όσο και κερδοφορίας έναντι στην πανδημία.

Αξίζει να σημειωθεί ότι ο κλάδος συνεχίζει να κερδίζει μερίδια σε καίριες αγορές, και μάλιστα σε περίοδο που αυτές δεν αναπτύσσονται,  όπως αυτή της έλασης χαλκού και κραμάτων καθώς και σωλήνων χαλκού. Σημαντικοί παράγοντες της επιτυχίας αυτής είναι το γεγονός ότι ο κλάδος έχει αναπτύξει ένα ευρύ φάσμα προϊόντων που διοχετεύονται και γεωγραφικά σε πολλές αγορές και  εντός και εκτός Ευρώπης καθώς και το ότι έχει εκμεταλλευτεί δυναμικά ευκαιρίες οι οποίες παρουσιάστηκαν. 

Αναφορικά με τις επενδύσεις, για το Α’ εξάμηνο του 2020, δαπανηθήκαν περί τα 9 εκ. ευρώ, με τα 5 εκ. ευρώ από αυτά να αφορούν  τη θυγατρική Sofia Med και κυρίως την εγκατάσταση ενός ψυχρού ελάστρου ενώ τα υπόλοιπα στην μητρική και τις λοιπές θυγατρικές.

Προοπτικές δευτέρου εξαμήνου 2020

 

Για το υπόλοιπο 2020 η ElvalHalcor παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις και είναι έτοιμη να ανταποκριθεί σε όποιες προσωρινές μεταβολές στη ζήτηση. Καθώς ο Όμιλος και η Εταιρία αντιμετωπίζουν μέχρι στιγμής με επιτυχία την κατάσταση η οποία έχει προκύψει από την πανδημία Covid-19, τα στρατηγικά της πλεονεκτήματα, όπως η πελατοκεντρική φιλοσοφία, οι επενδύσεις, η έμφαση στην έρευνα και την καινοτομία, η  παραγωγική δυναμικότητα και η μεγάλη ευελιξία της δίνουν τη δυνατότητα να μπορεί να αξιοποιήσει κάθε μελλοντική ευκαιρία. Παράλληλα, η ElvalHalcor διατηρεί αμετάβλητη τη μακροχρόνια στρατηγική της επέκτασής και της βιώσιμης ανάπτυξης μέσω αύξησης των εξαγωγών, τόσο στην Ευρώπη, όσο και σε αγορές εκτός Ευρώπης, καθώς και την αύξηση της παραγωγικής δυναμικότητας και των μεριδίων αγοράς σε προϊόντα με προοπτικές δυναμικής ανάπτυξης στο πλαίσιο της κυκλικής οικονομίας, της αντιμετώπισης της κλιματικής αλλαγής και της μετάβασης της οικονομίας σε ένα πράσινο μοντέλο ανάπτυξης.

 

 

Συνοπτική Ενοποιημένη Κατάσταση Οικονομικής Θέσης

   

30/6/2020

 

31/12/2019

 

30/06/2019

               

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

   

€’ 000

 

€’ 000

 

€’ 000

Μη κυκλοφορούντα  στοιχεία ενεργητικού

   

1.039.431

 

1.012.320

 

943.336

Αποθέματα

   

486.073

 

469.952

 

512.898

Απαιτήσεις από πελάτες

   

257.686

 

215.700

 

261.230

Λοιπά κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία

   

5.507

 

2.526

 

3.596

Διαθέσιμα και ταμιακά ισοδύναμα

   

31.958

 

48.688

 

31.311

Περιουσιακά στοιχεία Διακρατούμενα προς Πώληση

   

536

 

4.495

 

5.720

ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ

   

1.821.192

 

1.753.680

 

1.758.090

               

ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

   

 

 

 

 

 

Μετοχικό κεφάλαιο

   

146.344

 

146.344

 

146.344

Λοιπά στοιχεία ιδίων κεφαλαίων

   

596.220

 

600.844

 

579.381

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων αποδιδόμενα σε μετόχους

   

742.565

 

747.188

 

725.725

Δικαιώματα Μειοψηφίας

   

13.631

 

14.084

 

14.002

Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων

   

756.196

 

761.272

 

739.728

Μακροπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις

   

479.663

 

452.186

 

389.919

Προβλέψεις/ Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις

   

92.036

 

95.499

 

93.854

Βραχυπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις

   

198.953

 

162.393

 

199.759

Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις

   

294.345

 

282.330

 

334.830

Σύνολο υποχρεώσεων

   

1.064.996

 

992.408

 

1.018.362

ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

   

1.821.192

 

1.753.680

 

1.758.090

 

 

 

Συνοπτική Ενοποιημένη Κατάσταση Ταμειακών Ροών

   

30/6/2020

 

30/6/2019

     

€ ‘000

 

€ ‘000

Καθαρές Ταμειακές Ροές από Λειτουργικές Δραστηριότητες

   

(834)

 

51.651

Καθαρές Ταμειακές Ροές από Επενδυτικές Δραστηριότητες

   

(66.539)

 

(51.531)

Καθαρές Ταμειακές Ροές από Xρηματοοικονομικές Δραστηριότητες

   

50.643

 

(3.050)

Καθαρή (μείωση)/ αύξηση στα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα αυτών

   

(16.731)

 

(2.930)

Ρoή Ειδήσεων

Δείτε επίσης