Δελτία Τύπου

Βραβείο καλής πρακτικής στο έργο ERIGrid του ΚΑΠΕ

tags :
Βραβείο καλής πρακτικής στο έργο ERIGrid του ΚΑΠΕ
18 από τα κορυφαία εργαστήρια της Ευρώπης στο πεδίο των έξυπνων δικτύων και διεσπαρμένης παραγωγής συνεργάστηκαν με στόχο την ανάπτυξη τεχνογνωσίας

Tο βραβείο Καλής Πρακτικής “Good Practice of the Year” για το έτος 2020 στην κατηγορία «Τεχνολογική Καινοτομία & Ενσωμάτωση Συστημάτων» απονεμήθηκε από τον ευρωπαϊκό σύνδεσμο «Renewables Grid Initiative» στο έργο ERIGrid στο οποίο συμμετέχει το ΚΑΠΕ. Το ευρωπαϊκό έργο ERIGrid- European Research Infrastructure supporting Smart Grid Systems Technology Development, Validation and Roll Out- Horizon 2020, με συνολικό προϋπολογισμό 10 εκ. ευρώ, ολοκληρώθηκε πρόσφατα επιτυχώς με τη συμμετοχή 18 εταίρων από 11 χώρες. Κύριος στόχος του ERIGrid ήταν η ανάπτυξη μιας ολοκληρωμένης ερευνητικής υποδομής, αλλά και μεθοδολογίας, για την αξιολόγηση τεχνικών μεθόδων και διατάξεων που αφορούν τα έξυπνα δίκτυα.

Η ολοένα και αυξανόμενη διείσδυση ΑΠΕ στα ηλεκτρικά δίκτυα, εκτός από τα τεράστια περιβαλλοντικά οφέλη που τη συνοδεύουν, απαιτεί και πολύ συγκεκριμένες τεχνικές προδιαγραφές ως προς το σχεδιασμό και τη λειτουργία των ηλεκτρικών δικτύων. Ως αποτέλεσμα των εξελίξεων της έρευνας και εφαρμογής στα έξυπνα δίκτυα, τα εν λόγω συστήματα, εκτός από τις διάφορες ενεργειακές τεχνολογίες, ενσωματώνουν σε σημαντικό βαθμό τεχνολογίες πληροφορικής και επικοινωνιών προκειμένου να βελτιστοποιηθεί η λειτουργία τους. Προς την κατεύθυνση αυτή, το έργο ERIGrid στόχευσε στην ανάλυση μεθόδων αξιολόγησης των παραπάνω διατάξεων σε επίπεδο συστήματος παρέχοντας υποστήριξη στην ανάπτυξη τεχνολογιών μέσω ενός πανευρωπαϊκού δικτύου εργαστηριακών υποδομών. Η προσέγγιση που ακολουθήθηκε στο έργο ήταν η ανάπτυξη μιας ολιστικής μεθοδολογίας για την αξιολόγηση των έξυπνων δικτύων λαμβάνοντας υπ’ όψιν όλες τις παραμέτρους που απαρτίζουν ένα τέτοιο σύστημα.

Στο πλαίσιο του ERIGrid,  18 από τα κορυφαία εργαστήρια της Ευρώπης στο πεδίο των έξυπνων δικτύων και διεσπαρμένης παραγωγής συνεργάστηκαν με στόχο την ανάπτυξη τεχνογνωσίας και την εναρμόνιση των μεθόδων πειραματικής αξιολόγησης των τεχνικών λειτουργίας των ηλεκτρικών δικτύων του μέλλοντος. Παράλληλα, εκτός από την εσωτερική συνεργασία των εργαστηρίων, υπήρξε και η δυνατότητα συνεργασίας με φορείς εκτός του έργου, όπως ερευνητικά κέντρα, πανεπιστήμια και εταιρείες με σκοπό την πρόσβαση αυτών στα εργαστήρια της ομάδας του ERIGrid και τις μεθόδους που αναπτύσσονται στο έργο.

Το ΚΑΠΕ συμμετείχε στην ανάπτυξη της ολιστικής μεθοδολογίας “Holistic Testing Description”,  με ιδιαίτερη έμφαση στο βήμα της αποτύπωσης των πειραμάτων σε εργαστηριακές εγκαταστάσεις, χρησιμοποιώντας δεδομένα από τους εταίρους του έργου και αναπτύσσοντας έναν αλγόριθμο επιλογής της καταλληλότερης υποδομής. Παράλληλα, μεταξύ άλλων, το ΚΑΠΕ ανέπτυξε μοντέλο για την προσομοίωση Φ/Β συστήματος σύμφωνα με το πρότυπο Functional Mockup Interface (FMI), εκπαιδευτικό υλικό για την προσομοίωση Φ/Β συστημάτων, καθώς και εφαρμογή εργαστηριακής άσκησης απομακρυσμένου ελέγχου για τη λειτουργία του πειραματικού μικροδικτύου του τμήματος Φ/Β Συστημάτων και Διεσπαρμένης παραγωγής.

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα αποτελέσματα του έργου παρέχονται στην ιστοσελίδα:  https://erigrid.eu.

www.worldenergynews.gr

Ρoή Ειδήσεων

Δείτε επίσης