Ανανεώσιμες

Irena: Τριπλασιασμός των επενδύσεων στις ΑΠΕ για επίτευξη κλιματικών στόχων - Τα αναγκαία μέτρα

Irena: Τριπλασιασμός των επενδύσεων στις ΑΠΕ για επίτευξη κλιματικών στόχων - Τα αναγκαία μέτρα
Οι κυβερνήσεις πρέπει να καθορίσουν και να υιοθετήσουν φιλόδοξες δεσμεύσεις, υποστηριζόμενες από υποστηρικτικά μέτρα όπως η απομάκρυνση των επιδοτήσεων από τα ορυκτά καύσιμα

Οι παγκόσμιες επενδύσεις στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειες πρέπει να τριπλασιαστούν για να διατηρηθεί η άνοδος των παγκόσμιων θερμοκρασιών εντός του στόχου των 1,5 ° C που έχει τεθεί στο πλαίσιο της συμφωνίας για την αλλαγή του κλίματος του Παρισιού έως τα μέσα του αιώνα.

Σύμφωνα με τον Διεθνή Οργανισμό Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (IRENA) παρόλο που πραγματοποιήθηκε τεράστια επένδυση 1,8 τρισεκατομμυρίων δολαρίων σε ανανεώσιμες πηγές τα τελευταία πέντε χρόνια, το ποσό αυτό παραμένει ανεπαρκές για την επίτευξη του στόχου της αλλαγής του κλίματος του 2050.

Μια νέα έκθεση, «Global Landscape of Renewable Energy Finance», που κυκλοφόρησε η IRENA και η Climate Policy Initiative (CPI) αναφέρει ότι για την εκπλήρωση των παγκόσμιων δεσμεύσεων για το κλίμα, οι επενδύσεις σε διάφορες τεχνολογίες ανανεώσιμων πηγών ενέργειας πρέπει να τριπλασιάζονται ετησίως στα 800 δισεκατομμύρια δολάρια έως το 2050.

Για να επιτευχθεί αυτό, οι κυβερνήσεις πρέπει να καθορίσουν και να υιοθετήσουν φιλόδοξες δεσμεύσεις, υποστηριζόμενες από υποστηρικτικά μέτρα όπως η απομάκρυνση των επιδοτήσεων από τα ορυκτά καύσιμα.

Ο Γενικός Διευθυντής του IRENA. Francesco La Camera δήλωσε: «Η επενδυτική τάση στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας πριν από το COVID-19 ήταν θετική. Όμως, ο COVID-19 μας έδειξε ότι απαιτείται πολύ περισσότερη προσπάθεια για να μας βάλει σε μια συμβατή με το κλίμα πορεία και να μας βοηθήσει να ανακάμψουμε καλύτερα με μια βιώσιμη, ανθεκτική οικονομία».

Λύσεις καθαρής ενέργειας

Η μελέτη προτείνει στις κυβερνήσεις να καταρτίσουν και να υιοθετήσουν πολιτικές που επιτρέπουν την ενσωμάτωση νέων προσθηκών ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στα ενεργειακά συστήματα. Η ατζέντα της IRENA μετά το COVID έδειξε ότι οι μέσες ετήσιες επενδύσεις ύψους 2 τρισεκατομμυρίων δολαρίων σε ανανεώσιμες πηγές και άλλες τεχνολογίες που σχετίζονται με τη μετάβαση στην ενέργεια κατά τη φάση ανάκαμψης 2021-2023 θα μπορούσαν να δημιουργήσουν 5,5 εκατομμύρια επιπλέον θέσεις εργασίας στον τομέα.

Επιπλέον 19 εκατομμύρια θέσεις εργασίας που σχετίζονται με τη μετάβαση στην ενέργεια θα δημιουργηθούν έως το 2030, μετά από μέσες ετήσιες επενδύσεις 4,5 τρισεκατομμυρίων δολαρίων έως το 2030.

Η μεγαλύτερη συμμετοχή θεσμικών επενδυτών - που κατέχουν περίπου 87 τρισεκατομμύρια δολάρια σε περιουσιακά στοιχεία - θα βοηθήσει στην επίτευξη της κλίμακας των παγκόσμιων επενδύσεων που απαιτούνται. Για το σκοπό αυτό, είναι βασικό να προωθηθεί η χρήση λύσεων στην κεφαλαιαγορά, όπως τα πράσινα ομόλογα, που καλύπτουν τις ανάγκες αυτών των επενδυτών.

Το κορυφαίο 2017

Ο IRENA αναφέρει ότι οι παγκόσμιες επενδύσεις σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας αυξήθηκαν μεταξύ 2013 και 2018, φτάνοντας στο αποκορύφωμά τους στα 351 δισεκατομμύρια δολάρια το 2017. Ωστόσο, το 2018, οι επενδύσεις σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας μειώθηκαν ελαφρώς και κατέγραψαν μέτρια αύξηση έως το 2019. Αν και αυτό οφείλεται σε μεγάλο βαθμό στο μειωμένο κόστος των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, η συνολική εγκατεστημένη χωρητικότητα συνέχισε να αυξάνεται.

Ο διευθυντής του IRENA, La Camera πρόσθεσε: «Οι υπεύθυνοι λήψης αποφάσεων πρέπει να σχεδιάσουν συστημικές προσεγγίσεις σε πολιτικές που ενθαρρύνουν και επιταχύνουν τη ροή των επενδύσεων σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, και μακριά από τα ορυκτά καύσιμα, και έτσι επιτρέπουν την οικονομική ανάπτυξη, την κοινωνική ανθεκτικότητα και την ευημερία».

«Ζητούμε περισσότερη προσπάθεια και συντονισμό μεταξύ των υπευθύνων χάραξης πολιτικής, των δημόσιων και ιδιωτικών χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων, των ενεργειακών και μη ενεργειακών εταιρειών και των θεσμικών επενδυτών για να επιταχυνθεί η παγκόσμια ενεργειακή μετάβαση. Αυτή η δράση είναι θεμελιώδης για ένα πιο βιώσιμο και ανθεκτικό μέλλον» τόνισε τέλος η Barbara Buchner, Διευθύνων Σύμβουλος της CPI.

www.worldenergynews.gr

Ρoή Ειδήσεων

Δείτε επίσης