Τελευταία Νέα
Ενέργεια

Κομισιόν: Η Ελλάδα κατέθεσε την τελική πρόταση για τους λιγνίτες – Όχι αd hoc μέτρα για τον ΕΛΑΠΕ

Κομισιόν: Η Ελλάδα κατέθεσε την τελική πρόταση για τους λιγνίτες – Όχι αd hoc μέτρα για τον ΕΛΑΠΕ
Τα βασικά σημεία της έκθεσης της Κοιμισιόν για την ενεργειακή αγορά

Οι ελληνικές αρχές υπέβαλαν στις 23 Οκτωβρίου την τελική πρόταση για την πρόσβαση τρίτων στην ηλεκτρική παραγωγή της ΔΕΗ, σημειώνει στην έκθεσή της η Κομισιόν.Ωστόσο, όπως προστίθεται, η Επιτροπή αναμένει την τελική έγκριση από τις αρχές, για να αρχίσει το market test του προτεινόμενου μηχανισμού, έτσι ώστε να μπορεί να εφαρμοστεί το 2021.

Σύμφωνα με την έκθεση, η εφαρμογή του μέτρου θα οδηγούσε στη συμμόρφωση της χώρας στις αποφάσεις του Ευρωδικαστηρίου. «Λαμβάνοντας υπόψη το πολύ αυστηρό χρονοδιάγραμμα για την εφαρμογή της λύσης, τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα ενθαρρύνουν τις ελληνικές αρχές να συνεργαστούν πιο αποτελεσματικά κατά την επόμενη περίοδο», επισημαίνεται στην έκθεση.

Την ίδια στιγμή η Έκθεση χαρακτηρίζει ως «ένα μεγάλο βήμα από την Ελλάδα για την εκπλήρωση των υποχρεώσεων του κοινοτικού κεκτημένου στον τομέα της ενέργειας» χαρακτηρίζει η έκθεση της Κομισιόν την έναρξη εφαρμογής του Target Model την 1η Νοεμβρίου.
Σύμφωνα με την έκθεση, πρόκειται για μία σημαντική μεταρρύθμιση της αγοράς ενέργειας, καθώς η νέα δομή των αγορών αναμένεται να επιτρέψει την καλύτερη αποτύπωση των τιμών, την ευρύτερη συμμετοχή, καθώς και την πρόσβαση διαφορετικών υπηρεσιών.

Η Κομισιόν σχολιάζει επίσης το πρόβλημα του διαρθρωτικού ελλείμματος του ΕΛΑΠΕ, σημειώνοντας ότι απαιτείται μια βιώσιμη προσέγγιση.
Υπογραμμίζει πως με δεδομένη τη φιλοδοξία της Ελλάδας για αύξηση του μεριδίου των ΑΠΕ, είναι σημαντικό να βρεθεί μια προβλέψιμη και αποτελεσματική προσέγγιση, η οποία να μην βασίζεται σε ad-hoc παρεμβάσεις και να συνάδει πλήρως με τη νομοθεσία της ΕΕ.
Αυτό περιλαμβάνει τη διαφύλαξη του επιπέδου και των όρων για τα έργα ΑΠΕ που λειτουργούν υπό καθεστώς ενίσχυσης.

Στον τομέα των ενεργειακών αποκρατικοποιήσεων, επισημαίνει ότι στην περίπτωση της ΔΕΠΑ Εμπορίας οι αποφάσεις της ΡΑΕ αναφορικά με το πλαίσιο τιμολόγησης για τους διαχειριστές των δικτύων διανομής, καθώς και για την περιουσιακής τους βάση, διασφαλίζει την ελκυστικότητα της εταιρείας.
Προσθέτει επίσης ότι υπάρχει έντονο ενδιαφέρον για τη ΔΕΠΑ Υποδομών και ΔΕΠΑ Εμπορίας, όπως και για την υπόγεια αποθήκευση φυσικού αερίου Νότιας Καβάλας.

Τι περιλαμβάνει η έκθεση αναλυτικά


To ζήτημα ρευστότητας της αγοράς ενέργειας για την βετίωση της κυκλοφοριακής ταχύτητας των πιστώσεων από την ΔΕΗ προς τον ΑΔΜΗΕ και τον ΕΛΑΠΕ αναδεικνέυει η έκθεση της Κομισιόν.

Παράλληλα προτρέπει για μια βιώσιμή λύση και δομή όσον αφορά το ΕΛΑΠΕ ώστε να μην γίνονται ad hoc παρεμβάσεις στα πλαίσια μέτρα στήριξης που παρέχει το νομοθετικό πλαίσιο στις ΑΠΕ.
Κάνει αναφορά στο target model, η οποία πρόκειται για σημαντικό βήμα από την Ελλάδα ως προς την εκπλήρωση των υποχρεώσεων της κοινοτικής προσαρμογής.
Αναφέρει ότι οι νέες αγορές «επόμενης μέρας», «ενδοημερήσια» και «αγορά εξισορρόπησης» θα επιτρέψουν στη διαμόρφωση καλύτερων τιμών και στην ευρύτερη συμμετοχή παικτών με πρόσβαση σε περισσότερες υπηρεσίες, που δίνουν έμφαση στην ευελιξία της παραγωγής».
Η έκθεση σημειώνει επίσης την εκκρεμότητα έγκρισης της πρότασης της Ευρ. Επιτροπής για τον αντιμονοπωλιακό μηχανισμό που σχετίζεται με την καταδικαστική απόφαση σε βάρος της χώρας μας ως προς την αποκλειστική εκμετάλλευση του λιγνίτη από την ΔΕΗ.
Αναμένει την απάντηση των ελληνικών αρχών ώστε, όπως σημειώνει να τρέξει το market test και ο μηχανισμός να εφαρμοστεί εντός του 2021.
 Αναφέρεται και στις πρόσφατες διαπραγματεύσεις ΔΕΗ -βιομηχανιών για τις διμερείς συμβάσεις ρεύματος, οι οποίες λήγουν στο τέλος του 2020. Σημειώνει ότι «τυχόν νέες συμβάσεις θα αντανακλούν καλύτερα τις συνθήκες της αγοράς διευκολύνοντας τη ρευστότητα της νέας αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας διασφαλίζοντας ισορροπημένα και τις δύο πλευρές».
Η ρευστότητα της αγοράς

Πρόκειται για τις καθυστερήσεις στις πληρωμές της ΔΕΗ κυρίως των ποσών για το ΑΔΜΗΕ και τον ΕΛΑΠΕ . Σημειώνει ότι «συσσωρεύονται οφειλές με επιπτώσεις στη ρευστότητα και την αποτελεσματικότητα της αγοράς».
Γίνεται αναφορά στο θέμα της πρόσφατης δικαίωσης των βιομηχανιών για τα τιμολόγια διανομής φυσικού αερίου, τονίζοντας ότι αν κι έχει σημειωθεί πρόοδος εντούτοις εκκρεμεί η εφαρμογή της απόφασης.

Τα βιομηχανικά τιμολόγια

Αναφορά γίνεται στις διαπραγματεύσεις ΔΕΗ – βιομηχανιών για τις διμερείς συμβάσεις ρεύματος, οι οποίες λήγουν στο τέλος του 2020.
Σημειώνει ότι «τυχόν νέες συμβάσεις θα αντανακλούν καλύτερα τις συνθήκες της αγοράς διευκολύνοντας τη ρευστότητα της νέας αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας διασφαλίζοντας ισορροπημένα και τις δύο πλευρές».
Σημειώνεται επίσης  το υψηλό μερίδιο της ΔΕH - 64,3% τον Σεπτέμβριο.
Καταγράφεται ότι ναι μεν υποχωρεί αλλά παραμένει μακριά από τον στόχο του 50%.
Αναφορά γίνεται και για το μικρό άνοιγμα της υψηλής τάσης με τις πρόσφατες συμβάσεις προμήθειας ρεύματος από ιδιώτες ηλεκτροπαραγωγούς σε επιχειρήσεις.


Ιδιαίτερη μνεία στις μεταρρυθμίσεις στον τραπεζικό τομέα, προσοχή στην πορεία του χρέους

 
Παρά την πρόσφατη αύξηση των λοιμώξεων, η Ελλάδα μέχρι σήμερα έχει καταφέρει να ελέγξει την εξάπλωση του κορωνοϊού, συγκριτικά καλά, επίσης χάρη στην έγκαιρη ανταπόκριση σε περιοχές που αντιμετωπίζουν αύξηση του αριθμού των νέων κρουσμάτων.
Οι αρχές ενίσχυσαν την ετοιμότητα του συστήματος υγειονομικής περίθαλψης και την επέκταση της ικανότητας τεστ, ενώ την ίδια στιγμή επέκτειναν και προσάρμοσαν το σύνολο των φορολογικών μέτρων και των μέτρων στήριξης της ρευστότητας σε άτομα και επιχειρήσεις που πλήττονται από την πανδημία.
Αυτά τα μέτρα βοηθούν στη μείωση του κοινωνικού και οικονομικού κόστους της πανδημίας, αλλά σύμφωνα με το φθινοπωρινέςπροβλέψεις της Επιτροπής, η ελληνική οικονομία αναμένεται να υποστεί μία από τις μεγαλύτερες οικονομικές συρρικνώσεις στην ΕΕ, λόγω της υψηλής έκθεσής της στον τουρισμό και του μεγάλου μεριδίου των μικρών επιχειρήσεων, οι οποίες έχουν περιορισμένη ικανότητα προσαρμογής.
Το εθνικό lockdown τριών εβδομάδων που ανακοινώθηκε στις 5 Νοεμβρίου και η πιθανή παράτασή του εξαρτάται από την εξέλιξη της πανδημίας, θα μπορούσε να αποδυναμώσει τις βραχυπρόθεσμες προοπτικές περισσότερο από ό,τι υποτίθεται σήμερα.

Image
 
Ανάλυση Χρέους

Οι ελληνικές κρατικές αποδόσεις παραμένουν χαμηλές και το ταμειακό απόθεμα της κυβέρνησης πλησιάζει στα προ κρίσης επίπεδα.
Οι αρχές ολοκλήρωσαν πρόσφατα με επιτυχία την έκδοση 15-ετούς ομολόγου.
Τα περιθώρια απόδοσης των μακροπρόθεσμων ελληνικών κρατικών ομολόγων παραμένουν σε ιστορικά χαμηλά.
Τα αποθέματα μετρητών της γενικής κυβέρνησης ανέρχονται πλέον σε 34,5 δισ. ευρώ (τέλος του Σεπτεμβρίου), με το υπόλοιπο του λογαριασμού ταμειακών αποθεμάτων να παραμένει αμετάβλητο στα 15,7 δισ. ευρώ.
Σύμφωνα με την Κομισιόν, τα ταμειακά αποθέματα θα ήταν επαρκή για την κάλυψη των χρηματοδοτικών αναγκών της χώρας για περίπου δύο έτη ακόμη και χωρίς περαιτέρω εκδόσεις ομολόγων.
Έτσι, παρά την επιδείνωση των βραχυπρόθεσμων προοπτικών, το βασικό σενάριο δείχνει μια επιστροφή στη φθίνουσα πολρεία του χρέους προς ΑΕΠ.
Βραχυπρόθεσμα, το δημόσιο χρέος προβλέπεται να αυξηθεί από το 180,5% του ΑΕΠ το 2019 σε πάνω από 207% του ΑΕΠ το 2020.
Ωστόσο, τα έκτακτα δημοσιονομικά μέτρα που λαμβάνονται κατά τη διάρκεια της πανδημίας αναμένεται να είναι προσωρινά και η οικονομία αναμένεται να αρχίσει να ανακάμπτει το 2021.
Έτσι, ο λόγος χρέους προς ΑΕΠ αναμένεται να ακολουθήσει πτωτική τάση από το 2021.
Οι ακαθάριστες χρηματοδοτικές ανάγκες της κυβέρνησης αναμένεται να είναι περίπου στο 15% του ΑΕΠ για τα επόμενα 20 χρόνια, πριν μειωθεί σε περίπου 13% του ΑΕΠ έως το 2060.
Τα αποτελέσματα αυτής της βασικής προσομοίωσης υποστηρίζονται κυρίως από τις ευνοϊκές συνθήκες χρηματοδότησης, το μεγάλο μερίδιο του χρέους που χρηματοδοτείται με χαμηλά επιτόκια από τους επίσημους δανειστές και η μακροχρόνια μέση διάρκεια του ανεξόφλητου χρέους.
Τα δύο εναλλακτικά σενάρια υποδηλώνουν ότι τα υψηλότερα επιτόκια αναχρηματοδότησης θα επιδεινώσουν τις προοπτικές, και μάλιστα εάν συνδυαστούν με χαμηλή ανάπτυξη, υπογραμμίζοντας τη σημασία να προχωρήσει η Ελλάδα σε μια φιλόδοξη αναπτυξιακή ατζέντα.
Βέβαια, όπως αναφέρει η Κομισιόν, τα σενάρια υπόκεινται σε αβεβαιότητα, η οποία αυξάνεται στον ορίζοντα προβολής.
Οι όροι χρηματοδότησης θα μπορούσαν να αποδειχθούν λιγότερο ευνοϊκοί, ιδίως πέραν αυτών των μεσοπρόθεσμων.
Σύμφωνα με το σενάριο υψηλότερου ασφαλίστρου κινδύνου, το οποίο συνδέει τα ασφάλιστρα κινδύνου με το επίπεδο χρέους μεσοπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα, ο δείκτης χρέους θα παραμείνει υψηλός.
Οι ακαθάριστες ανάγκες χρηματοδότησης θα είναι επίσης υψηλότερες και θα παραμένουν οριακά κάτω από το 20% του ΑΕΠ μακροπρόθεσμα.
Σε ένα σενάριο κατά το οποίο η αύξηση του ΑΕΠ είναι χαμηλότερη, εκτός από την ύπαρξη υψηλότερου ασφαλίστρου κινδύνου, το επίπεδο του χρέους παραμένει υψηλό μακροπρόθεσμα και οι ακαθάριστες ανάγκες χρηματοδότησης υπερβαίνουν το 20% του ΑΕΠ από τα μέσα της δεκαετίας του 2030, σηματοδοτώντας έτσι κινδύνους αειφορίας.
Κάτω από αυτό σενάριο, η ανάπτυξη θα παραμείνει κάτω από εκείνη της ζώνης του ευρώ μακροπρόθεσμα.

Οι διαφορές του προσχεδίου του ελληνικού προϋπολογισμού και των εκτιμήσεων της Κομισιόν
Image

Ύψιστης σημασίας η πρόοδος στον πτωχευτικό κώδικα

Παρά τις πολύ δύσκολες συνθήκες, η Ελλάδα έχει αυξήσει σημαντικά τον ρυθμό των μεταρρυθμίσεων τους τελευταίους μήνες.
Το πιο σημαντικό, ο πτωχευτικός κώδικας εγκρίθηκε στο Κοινοβούλιο.
Πρόκειται για μια σημαντική μεταρρύθμιση του πλαισίου αφερεγγυότητας, που αναμένεται να διευκολύνει την επίλυση των βασικών προκλήσεων στον χρηματοπιστωτικό τομέα.
Οι αρχές ετοιμάζουν επίσης το παράγωγο δίκαιο, το οποίο θα ορίσει σημαντικές πτυχές του νέου πλαισίου, και παράλληλα θα αναπτύξει την υποδομή, δύο σημαντικοί πυλώνες που είναι απαραίτητοι για την αποτελεσματική εφαρμογή του κώδικα από την 1η Ιανουαρίου 2021.
Παράλληλα, οι μεταρρυθμίσεις για τη μισθοδοσία του ανθρώπινου δυναμικού της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, θα ενισχύσει την ικανότητά της να προσελκύει και να διατηρεί προσωπικό υψηλού επιπέδου.
Οι αρχές προχωρούν επίσης σε μια σειρά από κορυφαίες ιδιωτικοποιήσεις, αν και άλλες καθυστερούν λόγω της πανδημίας.

Επιπλέον, έχει σημειωθεί καλή πρόοδος στους τομείς:

• Δημοσιονομικές διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις, με τη σημαντική μεταρρύθμιση των δημοσίων συμβάσεων που θα εγκριθεί έως το τέλος του έτους, πρόοδος όσον αφορά τις μεταρρυθμίσεις για την επιτάχυνση της εφαρμογής των δημοσίων επενδύσεων, και
θετικές εξελίξεις σχετικά με την εκκαθάριση ληξιπρόθεσμων οφειλών
• Δημόσια διοίκηση, με σταθερή πρόοδο στον εκσυγχρονισμό του ανθρώπινου δυναμικού της διοίκησης και έναρξη ισχύος μιας ενιαίας διαδικασίας επιλογής για ανώτερους σε διοικητικές θέσεις του δημόσιου τομέα.
Οι αρχές έχουν επίσης προχωρήσει την εφαρμογή της φιλόδοξης ψηφιακής ατζέντας τους.
• Ενέργεια, όπου πραγματοποιήθηκε η έναρξη του Target για την αγορά ηλεκτρικής ενέργειας, εκπληρώνοντας μια μακροχρόνια δέσμευση.
Οι αρχές καθόρισαν επίσης σαφήνεια την πορεία προς τα εμπρός σε τομείς, όπου η ολοκλήρωση των υπαρχουσών δεσμεύσεων δεν ήταν δυνατή λόγω προηγούμενων καθυστερήσεων ή επιπτώσεων της πανδημίας.

Οι εκκρεμότητες

Σύμφωνα με την Κομισιόν, οι αρχές συμφώνησαν επίσης να επανεκκινήσουν δύο συγκεκριμένες μεταρρυθμίσεις που ήταν σημαντικές και επηρεάστηκαν από την εκδήλωση του κορωνοϊού, δηλαδή την επαναξιολόγηση του φόρου περιουσίας σε εθνικό επίπεδο και την ολοκλήρωση της ενεργοποίησης του Εγγυημένου Ελάχιστου Εισοδήματος.
Επίσης, αναμένεται η τελική πρόταση για την αντιμονοπωλιακή πολιτική που σχετίζεται με τη ΔΕΗ και την παραγωγή λιγνίτη.
Επίσης, οι αρχές καθόρισαν επίσης με σαφήνεια τους τομείς όπου οι μεταρρυθμίσεις θα συνεχιστούν, ενώ επανέλαβαν τη δέσμευση για την είσπραξη των δαπανών για την υγεία σύμφωνα με το clawback και συμφώνησαν να οριστικοποιήσουν την πρωτοβάθμια νομοθεσία περί υγειονομικής περίθαλψης μέχρι την 10η έκθεση.
Έχουν καθοριστεί σαφή χρονοδιαγράμματα και για την αδειοδότηση επενδύσεων, ενώ έχει σημειωθεί πρόοδος στην εφαρμογή του οδικού χάρτη για το έργο κτηματολογίου.

Συντάξεις

Μεγάλες καθυστερήσεις στη μείωση των εκκρεμών συντάξεων, διαπιστώνει επίσης η Κομισιόν, καθώς από τα συνολικά 1,2 δισ. ευρώ που εκτιμώνται οι ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις του δημοσίου, τα 497 εκατ. ευρώ αφορούν συντάξεις.

Η αναγκαιότητα του Ταμείου Ανάκαμψης

Η αποτελεσματική και κατάλληλη χρήση των διαθέσιμων πόρων στο πλαίσιο του Ταμείου Ανάκαμψης θα μπορούσε να βοηθήσει την ελληνική οικονομία να ανακάμψει από την τρέχουσα κρίση και να αντιμετωπίσει τις προκλήσεις, παρά την πρόοδο που έχει επιτευχθεί.
Η συνέχιση των μεταρρυθμίσεων είναι ουσιώδης, αναφέρει η Κομισιόν.
Τα χρηματικά ποσά που η Ελλάδα δικαιούται να λάβει μέσω του Recovery and Resilience Facility, εάν χρησιμοποιηθούν αποτελεσματικά και κατάλληλα, μπορεί να υποστηρίξουν την ανάπτυξη και τη δημιουργία θέσεων εργασίας.

Συμπέρασμα

Η έκθεση της Κομισιόν καταλήγει στο συμπέρασμα ότι, παρά τις αντίξοες συνθήκες που προκαλούνται από την πανδημία, η Ελλάδα έχει αναλάβει τις απαραίτητες ενέργειες για να επιτύχει τις δεσμεύσεις της.
Τα άνευ προηγουμένου γεγονότα οδήγησαν σε απότομη οικονομική ύφεση και ακινητοποίηση, κατά το πρώτο εξάμηνο του έτους, σχετικά με ορισμένες μεταρρυθμίσεις λόγω της ανάγκης να αντιμετωπιστούν πιο άμεσες προτεραιότητες.
Ωστόσο, οι αρχές κατάφεραν να επανεκκινήσουν τις δεσμεύσεις τους τελευταίους μήνες και εκπλήρωσαν ορισμένες θεμελιώδεις
μεταρρυθμίσεις.
Αυτό συνέβη ιδίως με τις μεταρρυθμίσεις του χρηματοπιστωτικού τομέα, όπου μια μεγάλη δέσμη πρόκειται να ολοκληρωθεί και να εγκριθεί σύντομα.


www.worldenergynews.gr

Ρoή Ειδήσεων

Δείτε επίσης