Τελευταία Νέα
Ενέργεια

Eurelectric: Απαιτούνται 500 GW αποθήκευσης σαν δικλείδα ασφαλείας για τις ΑΠΕ μέχρι το 2030

Eurelectric: Απαιτούνται 500 GW αποθήκευσης σαν δικλείδα ασφαλείας για τις ΑΠΕ μέχρι το 2030
Τι ζητά η Eurelectric για την διασφάλιση της ενσωμάτωσης των ΑΠΕ στο Ευρωπαϊκό σύστημα
Περίπου 500 GW ευέλικτης ισχύος, αποθήκευσης και λύσεων διαχείρισης από την πλευρά της ζήτησης, εκτιμά η Eurelectric ότι θα απαιτηθούν έως το 2030, προκειμένου να καταστεί δυνατή η ομαλή ενσωμάτωση στο ηλεκτρικό σύστημα της Ευρώπης των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας
Όπως επισημαίνεται στην έκθεση του φορέα των ηλεκτρικών εταιριών της Ευρώπης (Eurelectric), με τίτλο «Ανάπτυξη ασφαλούς και ευέλικτης αποθήκευσης ενέργειας», η δυναμικότητα της αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας έχει ζωτική σημασία για τη δημιουργία ενός αξιόπιστου συστήματος επάρκειας ισχύος σε περιβάλλον ανθρακικής ουδετερότητας.
Μάλιστα τονίζει ότι απαιτείται κατάλληλη πολιτική και πλέγμα κινήτρων για την ανάπτυξη συστημάτων αποθήκευσης ενέργειας και προσθέτει ότι υπάρχουν πολλαπλές βιώσιμες επιλογές αποθήκευσης ενέργειας, από τις συστοιχίες μπαταριών και τις μπαταρίες ηλεκτρικών οχημάτων που μπορούν να συνδεθούν με το δίκτυο, τα power-to-X και οι υδροηλεκτρική σταθμοί αντηλσιοταμίευσης .
Η ανάπτυξή τους σε μεγάλη κλίμακα αποτελεί πλέον απόλυτη ανάγκη, δεδομένου του κρίσιμου ρόλου τους στην απορρόφηση της περίσσειας ηλεκτρικής ενέργειας που παράγεται από τις ΑΠΕ (οι οποίες εξαρτώνται από τις καιρικές συνθήκες) και την απελευθέρωσή της ενέργειας αυτής στο δίκτυο, προκειμένου να καλυφθεί η ζήτηση.
 
Aποθήκευση η ασφαλιστική δικλείδα για την παραγωγή των ΑΠΕ

«Χωρίς την αποθήκευση ηλεκτρισμού, αναφέρει η έκθεση, θα ήταν δύσκολο να διασφαλιστεί η ασφάλεια εφοδιασμού και οι ανάγκες ευελιξίας της ηλεκτροπαραγωγής χωρίς άνθρακα.
Σε δέκα χρόνια από σήμερα, πάνω από το 60% του συνόλου της ηλεκτρικής ενέργειας θα προέρχεται από ανανεώσιμες πηγές.
Πρέπει επειγόντως να επιταχύνουμε την ανάπτυξη των συστημάτων αποθήκευσης, για να διασφαλιστεί η αξιοποίηση του πλήρους δυναμικού των ΑΠΕ »- δήλωσε ο Kristian Ruby, Γενικός Γραμματέας της Eurelectric.
Σημειώνεται ότι και στην Ελλάδα έχει αναπτυχθεί έντονη συζήτηση γύρω από το καθεστώς της αποθήκευσης ενέργειας και το υπουργείο Περιβάλλοντος- Ενέργειας επεξεργάζεται ειδικές ρυθμίσεις, καθώς εκκρεμούν πρότζεκτ αποθήκευσης, όπως το μεγάλο έργο εγκατάστασης συστοιχίας μπαταριών στη Δυτική Μακεδονία.
Τα πρότζεκτ αυτά περιμένουν το ρυθμιστικό πλαίσιο για να λάβουν τις τελικές επενδυτικές αποφάσεις.

Η αντλησιοταμίευση κυρίαρχος προς το παρόν

Η Eurelectric εκτιμά ότι θα απαιτηθούν περίπου 500GW ευέλικτης ισχύος, συμπεριλαμβανομένων λύσεων αποθήκευσης και διαχείρισης από την πλευρά της ζήτησης έως το 2030 και σημειώνει ότι η πρόσφατη τεχνική πρόοδος, ειδικά στον τομέα των μπαταριών και η αύξηση της παραγωγής τους, έχουν οδηγήσει σε σημαντική μείωση του κόστους για αυτές τις τεχνολογίες.
Πρόκειται για εξελίξεις με σημαντικά οφέλη: αντιστάθμιση των διακοπών ρεύματος, μείωση των τιμών των ηλεκτρικών συσκευών, αύξηση της εξοικονόμησης ενέργειας και ενίσχυση του εύρους των υπηρεσιών προς τους πελάτες .
Ωστόσο, από τα τρέχοντα επίπεδα δυναμικότητας αποθήκευσης περίπου 53GW, το 97% της αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας που συνδέεται με το δίκτυο της Ευρώπης πραγματοποιείται με αντλησιοταμίευση.
Και ενώ οι ταμιευτήρες των υδροηλεκτρικών αποτελούν και θα συνεχίσουν να αποτελούν για αρκετά χρόνια μία βασική μορφή αποθήκευσης, λόγω των δυνατοτήτων κλίμακας, ενέργειας και ανταπόκρισης στο σύστημα, θα χρειαστούν παράλληλα και άλλες μορφές αποθήκευσης.

Ruby:μερικές φορές βλέπουμε το δένδρο και δεν βλέπουμε το δάσος


«Στην αναζήτηση λύσεων, μερικές φορές βλέπουμε το δένδρο και δεν βλέπουμε το δάσος. Τα υδροηλεκτρικά υπήρξαν βασική πηγή καθαρής ενέργειας και αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας για περισσότερο από έναν αιώνα. Πώς διατηρούμε και επεκτείνουμε το μοναδικό δυναμικό υδροηλεκτρικής ενέργειας; Οι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής θα πρέπει να λάβουν σοβαρά υπόψη αυτό. " - πρόσθεσε ο Kristian Ruby.
Απαιτούνται μακροπρόθεσμα επενδυτικά σήματα για να διασφαλιστεί η ανάπτυξη λύσεων αποθήκευσης και να καταστεί δυνατή μια οικονομικά αποδοτική ενεργειακή μετάβαση. Η σωστή πολιτική και τα κατάλληλο ρυθμιστικό πλαίσιο είναι δύο βασικοί παράγοντες για την προσέλκυση επενδύσεων στον κλάδο.
Στο πλαίσιο αυτό, η Eurelectric ζητά:

Ενίσχυση του Συστήματος Εμπορίου Εκπομπών, ενισχύοντας έτσι την περαιτέρω απανθρακοποίηση.
Ενεργό συμμετοχή στο σύστημα των «prosumers», όπως ονομάζονται οι παραγωγοί που είναι ταυτόχρονα και καταναλωτές, καθώς και των μονάδων αποθήκευσης ενέργειας,.
Εξασφάλιση ισότιμων όρων ανταγωνισμού μεταξύ των ευέλικτων μονάδων.
Κατάργηση της διπλής φορολογίας και των εισφορών.
Καθορισμό σαφών κανόνων και διαδικασιών αδειοδότησης για την ανάπτυξη περιουσιακών στοιχείων αποθήκευσης.
Εξασφάλιση μακροχρόνιας «ορατότητας» για τους επενδυτές, με τα κατάλληλα «σήματα» για έργα αποθήκευσης, υψηλής έντασης κεφαλαίου.
Αντιμετώπιση των τεχνικών εμποδίων και προσανατολισμό κεφαλαίων στην έρευνα και ανάπτυξη εφαρμόσιμων προγραμμάτων «κοντά στην αγορά».

www.wordenergynews.gr

Ρoή Ειδήσεων

Δείτε επίσης