Τελευταία Νέα
Ηλεκτρισμός

Ελαφρά αυξημένη η Αγορά Εξισορρόπησης την εβδομάδα 14-20 Δεκεμβρίου

Ελαφρά αυξημένη η Αγορά Εξισορρόπησης την εβδομάδα 14-20 Δεκεμβρίου

Η πίστωση για ανοδική ενέργεια εξισορρόπησης προς τους παρόχους υπηρεσιών εξισορρόπησης (BSPs) ανήλθε σε 9,87 εκατ. ευρώ

 

Σε υψηλότερα επίπεδα από αυτά της πρώτης εβδομάδας λειτουργίας της, έκλεισε η αγορά εξισορρόπησης την περίοδο 14-20 Δεκεμβρίου δηλαδή την έβδομη εβδομάδα από την έναρξη εφαρμογής του Target Model.

Σύμφωνα με τα σχετικά στοιχεία που δημοσιοποίησε ο ΑΔΜΗΕ την εβδομάδα από 14-20/12 η πίστωση για ανοδική ενέργεια εξισορρόπησης προς τους παρόχους υπηρεσιών εξισορρόπησης (BSPs) ανήλθε σε 9.874.696 ευρώ καταγράφοντας αύξηση κατά 18% σε σχέση με την πρώτη εβδομάδα λειτουργίας της αγοράς δηλαδή 1-7 Νοεμβρίου.

Πάντως ανοδική ήταν η τιμή της χρέωσης των παρόχων υπηρεσιών εξισορρόπησης για καθοδική ενέργεια εξισορρόπησης και διαμορφώθηκε σε -505.272 ευρώ, καταγράφοντας αύξηση κατά 38% σε σχέση με την πρώτη εβδομάδα λειτουργίας της αγοράς.

Αύξηση της ενεργοποιημένης ενέργειας εξισορρόπησης

Σε ό,τι αφορά δε την αγορά ισχύος εξισορρόπησης η πίστωση των παρόχων υπηρεσιών εξισορρόπησης για ανοδική και καθοδική ισχύ ανήλθε σε 2.560.309 ευρώ έναντι 1.589.869 ευρώ την αμέσως προηγούμενη εβδομάδα καταγράφοντας αύξηση κατά 61% σε σχέση με την πρώτη εβδομάδα λειτουργίας τη αγοράς. Στην πραγματικότητα οι πιστώσεις της εβδομάδας 14-20 Δεκεμβρίου ισοφάρισαν τις όποιες απώλειες είχαν οι πάροχοι την εβδομάδα 7-13 Δεκεμβρίου όταν η συνολική πίστωση ανοδικής και καθοδικής ισχύος εξισορρόπησης είχε μειωθεί κατά 60% σε σχέση με την πρώτη εβδομάδα λειτουργίας της αγοράς.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η ανοδική ενεργοποιημένη ενέργεια εξισορρόπησης διαμορφώθηκε σε 74.874 MWh καταγράφοντας αύξηση κατά 5% σε σχέση με την πρώτη εβδομάδα ενώ η καθοδική ενεργοποιημένη ενέργεια εξισορρόπησης διαμορφώθηκε σε 63.872 MWh αυξημένη κατά 11% σε σχέση με την πρώτη εβδομάδα λειτουργίας της αγοράς.

Πρέπει να σημειωθεί ότι όταν η χρέωση των BSPs είναι θετική αντιστοιχεί σε πίστωση και οφείλεται σε αρνητικές τιμές καθοδικής ενέργειας εξισορρόπησης, ενώ και όταν η συνολική χρέωση των BSPs παρατίθεται με αρνητικό πρόσημο αντιστοιχεί σε πίστωση.

Ο μέσος όρος τιμής της 15λεπτης ανοδικής χειροκίνητης Εφεδρείας Αποκατάστασης Συχνότητας διαμορφώθηκε σε 112,9 €/MWh καταγράφοντας άνοδο κατά 11% σε σχέση με την πρώτη εβδομάδα λειτουργίας της αγοράς.

Στα 67,8 €/MWh η μέση 15λεπτη τιμή αποκλίσεων

Αντιστοίχως ο μέσος όρος τιμής της 15λεπτης καθοδικής χειροκίνητης Εφεδρείας Αποκατάστασης Συχνότητας διαμορφώθηκε σε 3,2 €/MWh σημειώνοντας μείωση κατά 149% σε σχέση με την πρώτη εβδομάδα λειτουργίας της αγοράς. Τέλος ο μέσος όρος της 15λεπτης τιμής αποκλίσεων διαμορφώθηκε σε 67,8 €/MWh καταγράφοντας αύξηση κατά 17% σε σχέση με την πρώτη εβδομάδα λειτουργίας της αγοράς.

Σύμφωνα πάντα με τα στοιχεία του ΑΔΜΗΕ για την εβδομάδα 14-20 Δεκεμβρίου τόσο η μέγιστη όσο και η ελάχιστη τιμή ανοδικής χειροκίνητης Εφεδρείας Αποκατάστασης Συχνότητας και καθοδικής χειροκίνητης Εφεδρείας Αποκατάστασης Συχνότητας καταγράφηκαν στις 15/12 και ήταν 500 €/MWh και η ελάχιστη 42 €/MWh αντίστοιχα.

Επίσης η μέγιστη τιμή καθοδικής χειροκίνητης Εφεδρείας Αποκατάστασης Συχνότητας διαμορφώθηκε σε 86 €/MWh στις 18/12 και η ελάχιστη τιμή καθοδικής χειροκίνητης Εφεδρείας Αποκατάστασης Συχνότητας σε -299 €/MWh στις 14/12.

Σε ό,τι αφορά την ισχύ εξισορρόπησης τα μεγέθη την εβδομάδα 14-20 Δεκεμβρίου διαμορφώθηκαν ως εξής: Η μέση ανοδική ισχύς εξισορρόπησης ανήλθε σε 915 MW μειωμένη κατά 19% σε σχέση με την πρώτη εβδομάδα ενώ η μέση καθοδική ισχύς ανήλθε σε 354 MW αυξημένη κατά 3%.

Τέλος σε ό,τι αφορά τις τιμές αποκλίσεων η μέγιστη τιμή αποκλίσεων καταγράφηκε στις 15/12 στα 500 €/MWh παραμένοντας στα ίδια επίπεδα με τη πρώτη εβδομάδα και η ελάχιστη τιμή αποκλίσεων στα -310 €/MWh στις 14/12 με αύξηση κατά 69%.

 

www.worldenergynews.gr

Ρoή Ειδήσεων

Δείτε επίσης