Βιομηχανία

ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ: Νέο μέλος του Δ.Σ ο Β.Λουμιώτης

ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ: Νέο μέλος του Δ.Σ ο Β.Λουμιώτης
Συγκροτήθηκε σε σώμα το Δ.Σ

 

Η εταιρεία με την επωνυμία «ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΧΑΛΚΟΥ ΚΑΙ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (στο εξής η Εταιρεία) ανακοινώνει, κατόπιν της από 4-1-2021 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, την εκλογή του Βασίλειου Λουμιώτη του Ιωάννη, ως προσωρινού Ανεξάρτητου - Μη Εκτελεστικού Μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας μέχρι την πρώτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας, σύμφωνα με το άρθρο 3 του ν. 3016/2002, όπως ισχύει, σε αντικατάσταση της παραιτηθείσης κυρίας Ναταλίας Νικολαϊδη του Εμμανουήλ.

Ο κ. Βασίλειος Λουμιώτης, πληροί τα κριτήρια του άρθρου 4 του Ν. 3016/2002, όπως ισχύει, περί ανεξαρτήτου μέλους.
Κατόπιν τούτου, το Δ.Σ. συγκροτήθηκε σε Σώμα ως εξής:

 1. Θεοδόσιος Παπαγεωργόπουλος, Πρόεδρος του Δ.Σ., μη εκτελεστικό μέλος
 2. Δημήτριος Κυριακόπουλος, Αντιπρόεδρος του Δ.Σ., εκτελεστικό μέλος
 3. Περικλής Σαπουντζής, εκτελεστικό μέλος
 4. Γεώργιος Κατσάμπας, μη εκτελεστικό μέλος
 5. Ευτύχιος Κοτσαμπασάκης, εκτελεστικό μέλος
 6. Λάμπρος Βαρούχας, εκτελεστικό μέλος
 7. Νικόλαος Κουδούνης, μη εκτελεστικό μέλος
 8. Κωνσταντίνος Κατσαρός, εκτελεστικό μέλος
 9. Σταύρος Βολουδάκης, εκτελεστικό μέλος
 10. Σπυρίδων Κοκκόλης, εκτελεστικό μέλος
 11. Ηλίας Στασινόπουλος, μη εκτελεστικό μέλος
 12. Thomas George Sofis, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος
 13. Νικόλαος Γαλέτας, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος.
 14. Βασίλειος Λουμιώτης, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος

Επίσης, ο κ. Βασίλειος Λουμιώτης του Ιωάννη, ορίστηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας στην Επιτροπή Ελέγχου της Εταιρείας σε αντικατάσταση της ως άνω παραιτηθείσης, σύμφωνα με τον ν.4449/2017, όπως ισχύει, για το υπόλοιπο της θητείας της παραιτηθείσης. Η Επιτροπή Ελέγχου της Εταιρείας αποτελείται πλέον από τα ανεξάρτητα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου κ.κ. Βασίλειο Λουμιώτη και Νικόλαο Γαλέτα και το μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Νικόλαο Κουδούνη, ενώ όρισε, μετά τη συγκρότησή της σε Σώμα, τον κ. Βασίλειο Λουμιώτη, ως Πρόεδρό της, καθώς πληροί τα κριτήρια που προβλέπονται από την παρ. 1 του άρθρου 44 του Ν. 4449/2017, όπως ισχύει.

www.worldenergynews.gr

Ρoή Ειδήσεων

Δείτε επίσης