Εξοικονόμηση

A.Σδούκου: Νέο «εργαλείο» για χρηματοδότηση δράσεων εξοικονόμησης

A.Σδούκου: Νέο «εργαλείο» για χρηματοδότηση δράσεων εξοικονόμησης

Παίρνει μπρος το νέο Εθνικό Ταμείο Ενεργειακής Απόδοσης - Εντός του έτους σε διαβούλευση η ενεργειακή πενία

Ένα νέο Ταμείο για την αξιοποίηση, ανάπτυξη και χρηματοδότηση νέων, καινοτόμων χρηματοδοτικών εργαλείων ενεργειακής εξοικονόμησης προωθεί το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας (ΥΠΕΝ).
Το Εθνικό Ταμείο Ενεργειακής Απόδοσης, σύμφωνα με τα όσα ανέφερε η Γενική Γραμματέας Ενέργειας και Ορυκτών Πόρων κ. Αλεξάνδρα Σδούκου, μιλώντας χθες σε ημερίδα του Ινστιτούτου Ενέργειας Νοτιοανατολικής Ευρώπης (ΙΕΝΕ), θα αποτελέσει τη βάση για επιδοτήσεις προγραμμάτων και μέτρων βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης.

Παράλληλα, η κ. Σδούκου παρουσίασε του βασικούς άξονες της πολιτικής του ΥΠΕΝ για την ενεργειακή αποδοτικότητα. Καταρχάς, σχετικά με τη μετατροπή του εθνικού κτιριακού αποθέματος σε σχεδόν μηδενικής κατανάλωσης, η σχετική έκθεση μακροπρόθεσμης στρατηγικής για την κινητοποίηση επενδύσεων, η οποία προσφάτως ολοκληρώθηκε προκρίνει την άμεση αναθεώρηση του ΚΕΝΑΚ, ενώ όσον αφορά στα δημόσια κτίρια προωθεί την αναβάθμιση του ρόλου του Ενεργειακού Υπεύθυνου και την εφαρμογή συστήματος ISO για την ενεργειακή διαχείρισή τους.
Επίσης, η Γενική Γραμματέας επεσήμανε ότι εντός του πρώτου τριμήνου του έτους θα βγει σε διαβούλευση το σχέδιο για την αντιμετώπιση της ενεργειακής πενίας.
Μάλιστα, εντός του έτους θα αναπτυχθεί και ειδικό πρόγραμμα ενεργειακής εξοικονόμησης, εστιασμένο αποκλειστικά στα ενεργειακά φτωχά νοικοκυριά.

Η κ. Σδούκου ακόμη αναφέρθηκε σε νέες διαγωνιστικές διαδικασίες για την επίτευξη εξοικονόμησης ενέργειας σε συγκεκριμένους κλάδους, όπως είναι ο τριτογενής και ο βιομηχανικός τομέας.
Σύμφωνα με τα όσα υποστήριξε, ως στόχος έχει τεθεί η βελτίωση της οικονομικής αποδοτικότητας των εφαρμοζόμενων τεχνολογιών, αφού, μέσω διαγωνισμών, θα ενισχύονται οι αποδοτικότερες (τόσο οικονομικά όσο και ενεργειακά) παρεμβάσεις.

Δεσμευτικά καθεστώτα

Ακόμη, η Γενική Γραμματέας ανέφερε ότι θα σχεδιαστούν νέα μέτρα για την υποστήριξη της εφαρμογής συστημάτων διαχείρισης ενέργειας σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις με στόχο τη διαρκή βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης τους. Στις δράσεις εξοικονόμησης θα περιληφθούν και δεσμευτικά καθεστώτα για την επιβολή υποχρέωσης ενεργειακής εξοικονόμησης, π.χ. σε διαχειριστές δικτύων διανομής ρεύματος, σε πάροχους ενέργειας κλπ., οι οποίοι θα αναλάβουν να συμβάλουν κατ’ ελάχιστο στην επίτευξη 20% του συνολικού σωρευτικού στόχου εξοικονόμησης ενέργειας.

Η ενεργειακή αποδοτικότητα σύμφωνα με την κυρία Σδούκου, βρίσκεται πολύ υψηλά στην ενεργειακή ατζέντα. Δεν είναι τυχαίο το γεγονός ότι οι πράσινες δράσεις του ΥΠΕΝ έχουν συμπεριληφθεί για χρηματοδότηση στο εθνικό προσχέδιο δράσεων του Ταμείου Ανάκαμψης, με περισσότερα από 3 δις ευρώ να αναμένεται να κατευθυνθούν σε δράσεις και προγράμματα ενεργειακής εξοικονόμησης για κατοικίες, επιχειρήσεις και δημόσια κτίρια.

Στόχος είναι η κινητοποίηση πράσινων επενδύσεων για ενεργειακή αναβάθμιση του κτιριακού αποθέματος με τη χρήση έξυπνων συστημάτων και τεχνολογιών ενεργειακής αυτονόμησης όπως είναι η παραγωγή και αποθήκευση ενέργειας από Ανανεώσιμες Πηγές Eνέργειας, οι υποδομές φόρτισης για ηλεκτρικά οχήματα και τα έξυπνα συστήματα διαχείρισης ενέργειας.
Σύμφωνα με το ΕΣΕΚ, στόχος είναι η βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης κατά 38% σε σχέση με το 2017 ώστε η τελική κατανάλωση ενέργειας να μην ξεπεράσει τα 16,5 Mtoe το 2030.

www.worldenergynews.gr
Ρoή Ειδήσεων

Δείτε επίσης