Ενέργεια

Τι έδειξαν τα αποτελέσματα της ΔΕΠΑ και της Elpedison - Σε εξέλιξη το due dilligence

Τι έδειξαν τα αποτελέσματα της ΔΕΠΑ και της Elpedison - Σε εξέλιξη το due dilligence
Θα καθυστερήσουν οι ιδιωτικοποιήσεις ανέφερε στο teleconference ο κ. Σιάμισιης επιβεβαιώντας το WEN

Καθυστέρηση στις διαδικασίες πώλησης της ΔΕΠΑ Εμπορίας και της ΔΕΠΑ Υποδομών πέραν του τέλους Μαρτίου, προανήγγειλαν και επισήμως τα Ελληνικά Πετρέλαια κατά την παρουσίαση των οικονομικών αποτελεσμάτων τους και την απέδωσαν στις δυσκολίες που προκαλεί η πανδημία του COVID-19.

Τα ΕΛ-ΠΕ που ως γνωστόν κατέχουν το 35% των δυο εταιριών, λειτουργούν στην περίπτωση της ΔΕΠΑ Υποδομών ως από κοινού πωλητής με το ΤΑΙΠΕΔ που ελέγχει το υπόλοιπο 65% και στην περίπτωση της ΔΕΠΑ Εμπορίας ως υποψήφιος αγοραστής μέσω κοινού σχήματος με την EDISON.

Σχετικά με τη διαδικασία ιδιωτικοποίησης, στην ανακοίνωση των ΕΛ-ΠΕ αναφέρεται ότι αυτή την περίοδο βρίσκεται σε εξέλιξη το due diligence και η κατάθεση των δεσμευτικών προσφορών έχει προγραμματιστεί για τον Μάρτιο. Ωστόσο αναμένεται να υπάρξουν καθυστερήσεις στη διαδικασία λόγω COVID-19.


Τι έδειξαν τα αποτελέσματα των εταιριών που συμμετέχουν τα ΕΛΠΕ

Πρέπει να σημειωθεί ότι το 2020, τα ΕΛ-ΠΕ έλαβαν μερίσματα ύψους 8  εκατ. ευρώ από τη ΔΕΠΑ Εμπορίας, έναντι 28 εκατ. ευρώ το 2019.

Ο κύκλος εργασιών της ΔΕΠΑ Εμπορίας το 2020 ανήλθε σε 549,805 εκατ. ευρώ, έναντι 953.671 εκατ. ευρώ το 2019, ενώ τα κέρδη προ φόρων  ανήλθαν σε 43.150 εκατ. ευρώ, έναντι 76.216 εκατ΄ευρώ το προηγούμενο έτος.

Ο κύκλος εργασιών της  ΔΕΠΑ Υποδομών ανήλθε σε 36,881 εκατ. ευρώ, ενώ η εταιρία κατέγραψε ζημιές προ φόρων ύψους 1.569 εκατ. ευρώ. 

Σημειώνεται ότι τα ΕΛ-ΠΕ ενοποιούν τον όμιλο της ΔΕΠΑ Εμπορίας και τον όμιλο της ΔΕΠΑ Υποδομών με τη μέθοδο της καθαρής θέσης και η αξία της συμμετοχής τους στις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις του 2020, η οποία αντικατοπτρίζει το 35% των δύο ομίλων, ανέρχεται στα 163 εκατ. ευρώ για τη ΔΕΠΑ Εμπορίας και στα 191 εκατ. ευρώ για τη ΔΕΠΑ Υποδομών.

Σε ότι αφορά την Elpedison η οποία αποτελεί κοινοπρακτικό σχήμα των ΕΛ-ΠΕ με την ιταλική Edison τα EBITDA διαμορφώθηκαν σε 44.209 εκατ. για το 2020, έναντι 20.873 εκατ ευρώ το 2019 καταγράφοντας σημαντική αύξηση σε σχέση με πέρυσι λόγω αυξημένης παραγωγής, καθώς και μειωμένου κόστους τροφοδοσίας.

Έτσι η εταιρία κατέγραψε κέρδη προ φόρων 7.619 εκατ. ευρώ έναντι ζημιών 15.722 εκατ ευρώ το 2019 και καθαρά κέρδη 14.765 εκατ ευρώ.

Σημειώνεται τέλος ότι κατά τη διάρκεια του τέταρτου τριμήνου του 2020  ολοκληρώθηκε το πρόγραμμα αναβάθμισης του εργοστασίου CCGT της ELPEDISON στη Θεσσαλονίκη ύψους 20 εκατ. ευρώ, αυξάνοντας τη δυναμικότητα σε 420 MW, με επιπλέον σημαντική βελτίωση στην απόδοση και την ευελιξία του. 

www.worldenergynews.gr

Ρoή Ειδήσεων

Δείτε επίσης