Τελευταία Νέα
Επιχειρήσεις

Η Πρόσβαση σε Νερό αποτελεί θεμελιώδες δικαίωμα κάθε πολίτη

Η Πρόσβαση σε Νερό αποτελεί θεμελιώδες δικαίωμα κάθε πολίτη
Η ΕΥΔΑΠ, ως ο μεγαλύτερος πάροχος υπηρεσιών ύδρευσης, με συναίσθηση της ευθύνης της απέναντι σε εκατομμύρια καταναλωτές, μεριμνά για την άριστη ποιότητα του πόσιμου νερού
Το νερό είναι θεμελιώδες αγαθό, απαραίτητο για τη διατήρηση της ζωής και την ανάπτυξη και ευημερία της κοινωνίας. Η πρόσβαση σε ασφαλές και καθαρό πόσιμο νερό αναγνωρίστηκε από τη διεθνή κοινότητα ως θεμελιώδες ανθρώπινο δικαίωμα και χαρακτηρίστηκε ως ένας από τους Αναπτυξιακούς Στόχους της Χιλιετίας. Η συνεχής διασφάλιση των απαραίτητων υδατικών πόρων, η εξασφάλιση της επαρκούς επεξεργασίας τους για πόσιμο νερό άριστης ποιότητας και η ικανότητα διανομής αυτού μέσω του δικτύου ύδρευσης στους πελάτες της, αποτελούν την κύρια δραστηριότητα της ΕΥΔΑΠ.

Διασφάλιση της ποιότητας του νερού

 
Η ΕΥΔΑΠ, ως ο μεγαλύτερος πάροχος υπηρεσιών ύδρευσης, με συναίσθηση της ευθύνης της απέναντι σε εκατομμύρια καταναλωτές, μεριμνά για την άριστη ποιότητα του πόσιμου νερού. Μέσα από συνεχείς επενδύσεις σε έργα υποδομής, σε τεχνολογία και σε εκπαίδευση του ανθρώπινου κεφαλαίου της, εξασφαλίζει ότι η ποιότητα πόσιμου νερού, είναι από τις υψηλότερες της Ευρώπης, πάντα σε αρμονία με τις κείμενες διατάξεις και νομοθεσία. Με στόχο πάντα τη διασφάλιση της ποιότητας, οι έλεγχοι που διενεργούνται, ιδιαίτερα στο πόσιμο νερό, υπερκαλύπτουν τις συχνότητες βάσει νομοθετικής απαίτησης. Ενδεικτικά αναφέρεται ότι ο αριθμός των δειγμάτων πόσιμου νερού που εξετάζονται για μικροβιολογικές παραμέτρους ξεπερνά τις 9.000 ετησίως έναντι των 3.300 που επιβάλλονται από τη Νομοθεσία.
Για τον έλεγχο της ποιότητας του νερού η ΕΥΔΑΠ διαθέτει διαπιστευμένα εργαστήρια στο Γαλάτσι και τις Αχαρνές. Στα εργαστήρια αυτά αναλύονται δείγματα ακατέργαστου νερού από τις λίμνες- ταμιευτήρες, τις γεωτρήσεις της ΕΥΔΑΠ και δείγματα πόσιμου νερού από τις Μονάδες Επεξεργασίας Νερού και από το δίκτυο ύδρευσης της Εταιρείας.

PHOTO_032_LOW.jpg
Χημείο - Αρχείο ΕΥΔΑΠ

Επιπλέον, η ΕΥΔΑΠ διαθέτει εργαστήρια για τον έλεγχο των ενδιάμεσων σταδίων της επεξεργασίας νερού, εγκατεστημένα σε κάθε μία από τις τέσσερεις Μονάδες Επεξεργασίας Νερού. Οι Μονάδες Επεξεργασίας Νερού (ΜΕΝ) έχουν απόλυτα καθοριστική σημασία για το νερό που πίνουμε, που το καθιστούν πόσιμο αρίστης ποιότητας (4 Μονάδες Επεξεργασίας Νερού (ΜΕΝ) Γαλάτσι, Αχαρνές (Μενίδι), Πολυδένδρι (Κιούρκα), Μάνδρα Ασπροπύργου με αθροιστική μέγιστη διυλιστική ικανότητα 1.900.000 κ.μ. νερού ημερησίως). Τα εργαστήρια νερού της ΕΥΔΑΠ πλέον είναι διαπιστευμένα για 72 συνολικά τύπους δοκιμών / παραμέτρους για το πόσιμο και επιφανειακό νερό, καθώς και για τη δειγματοληψία.

DCIM\100MEDIA\DJI_0045.JPG
Φράγμα Μαραθώνα - Αρχείο ΕΥΔΑΠ

Παρακολουθούν συστηματικά τις διεθνείς εξελίξεις και τάσεις στο πεδίο των αναλύσεων νερού. Η διαρκής εξέλιξη και βελτίωση της λειτουργίας τους, αντανακλάται στη συνεχή επέκταση του πεδίου διαπίστευσης των εργαστηρίων, δηλαδή στη διαρκή αύξηση του πλήθους των ουσιών που προσδιορίζονται με τη χρήση διαπιστευμένων μεθόδων. Όπως τεκμηριώνεται από τα αποτελέσματα περίπου 185.000 προσδιορισμών σε περίπου 10.000 δείγματα πόσιμου και 2.000 δείγματα ανεπεξέργαστου νερού ετησίως, η ΕΥΔΑΠ πιστοποιεί διαρκώς, ότι το νερό της Αθήνας είναι άριστης ποιότητας και ένα από τα καλύτερα της Ευρώπης.

DCIM\100MEDIA\DJI_0334.JPG
Μονάδα Επεξεργασίας Νερού - Αρχείο ΕΥΔΑΠ

Σε συνέχεια των προηγούμενων, κατά τη διεθνή αξιολόγηση εταιρειών ύδρευσης από τον φορέα European Benchmarking Co-operation, η ποιότητα του νερού της βαθμολογήθηκε με 99,868%, τιμή υψηλότερη από τον μέσο όρο βαθμολογιών που επιτεύχθηκε από τις 34 αντίστοιχες εταιρείες που συμμετείχαν.

www.worldenergynews.gr

Ρoή Ειδήσεων

Δείτε επίσης