Ενέργεια

Fitch: Αναβάθμισε σε σταθερό από αρνητικό το outlook της Μυτιληναίος

Fitch: Αναβάθμισε σε σταθερό από αρνητικό το outlook της Μυτιληναίος

Επιβεβαίωσε την αξιολόγηση στο ΒΒ

Στην αναβάθμιση του outlook της Μυτιληναίος από αρνητικό σε σταθερό προχώρησε σήμερα 19/4 ο αμερικανικός οίκος αξιολόγησης Fitch, επιβεβαιώνοντας παράλληλα την αξιολόγηση ΒΒ.
Σύμφωνα με τη Fitch η αναθεώρηση του Outlook σε σταθερό αντικατοπτρίζει την καλύτερη από την αναμενόμενη οικονομική απόδοση της Μυτιληναίος το 2020.
Θεωρούμε την επέκταση του ομίλου στην λιγότερο κυκλική επιχείρηση ηλεκτρικής ενέργειας ως πιστωτική-θετική παρά την προσωρινή απόκλιση μόχλευσης και τις προβλεπόμενες αρνητικές ελεύθερες ταμειακές ροές (FCF) το 2021-2022.
Παρόλο που βλέπουμε κινδύνους εκτέλεσης για έργα κατασκευής-μεταφοράς-μεταφοράς (BOT), αναμένουμε ισχυρή ζήτηση για βιώσιμα έργα παγκοσμίως, τα οποία θα πρέπει να υποστηρίζουν βελτιώσεις στην απόδοση της συνολικής κατασκευαστικής επιχείρησης.

 

Η επιβεβαίωση αξιολόγησης υποστηρίζεται από εύλογη ρευστότητα χωρίς σημαντική ληκτότητα χρέους πριν από το 2024, ένα διαφοροποιημένο επιχειρηματικό προφίλ, ένα συνεργατικό επιχειρηματικό μοντέλο, κάθετα ολοκληρωμένες και χαμηλού κόστους μονάδες μεταλλουργίας καθώς και μια ισχυρή και αυξανόμενη θέση στην αγορά στην εγχώρια ηλεκτρική ενέργεια που παρέχουν ομάδα με βιώσιμες ταμειακές ροές.

Καλύτερη από την αναμενόμενη απόδοση του 2020

Η διαφοροποίηση της Μυτιληναίος περιόρισε τον πανδημικό αντίκτυπο στην απόδοση του 2020.
Η καθαρή μόχλευση του ομίλου από τις λειτουργίες (FFO) ήταν 2,2 φορές στα τέλη του 2020, σημαντικά χαμηλότερα από τα 3,4x που περιμέναμε τον Ιούνιο του 2020, κυρίως λόγω των υψηλότερων σπινθήρων στο τμήμα ισχύος.
Οι χαμηλότερες ανάγκες κεφαλαίου κίνησης από καθυστερήσεις στην υλοποίηση νέων έργων στις μονάδες ανάπτυξης ανανεώσιμων πηγών & αποθήκευσης (RSD) και βιώσιμων μηχανολογικών λύσεων (SES) μαζί με το αναβαλλόμενο capex συνέβαλαν στην ικανότητα του ομίλου να παράγει θετικό FCF παρά τις δύσκολες συνθήκες της αγοράς.

Σημαντική ανάπτυξη στις ΑΠΕ

Ο όμιλος αναμένει να αναπτύξει περίπου 700MW ηλιακής ενέργειας εκμεταλλεύσεων που αποκτήθηκαν πρόσφατα στην Ελλάδα και να επεκτείνει περαιτέρω το χαρτοφυλάκιο αιολικής ενέργειας έως το 2024, καθώς και την πλήρη κατασκευή του νέου σταθμού ηλεκτροπαραγωγής CCGT έως το τέλος του 2021.
Αυτά τα έργα, μαζί με πρωτοβουλίες βιολογικής ανάπτυξης μικρότερης κλίμακας, θα οδηγήσουν σε μέσο όρο κεφαλαίου άνω των 300 εκατομμυρίων ευρώ ετησίως. το 2021-2024.
Θα αυξήσουν επίσης τη διείσδυση του ομίλου στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας και θα παρέχουν αυξανόμενες σταθερές ταμειακές ροές μόλις τεθούν σε λειτουργία.
Ως αποτέλεσμα, αναμένουμε ότι το μερίδιο EBITDA του τμήματος ΑΠΕ θα είναι βιώσιμο περίπου στο 40% έως το 2024.

Αρνητικό FCF

Καθώς η Μυτιληναίος αυξάνει περαιτέρω το capex του, περιμένουμε αρνητικό FCF το 2021-2022 πριν γίνει ουδέτερο το 2023 καθώς το τμήμα ισχύος αρχίζει να παρέχει σημαντικές σταδιακές ροές.
Ο νέος σταθμός παραγωγής ηλεκτρικού ρεύματος θα ξεκινήσει εμπορικές δραστηριότητες στα μέσα του 2022, ενώ το χαρτοφυλάκιο ανανεώσιμων πηγών ενέργειας (ΑΠΕ) θα αυξηθεί σταδιακά.
Ωστόσο, ο όμιλος έχει ευελιξία να αναβάλει το κεφάλαιο ανάπτυξης και να διατηρήσει τα μετρητά σε περίπτωση ανάγκης, καθώς μόνο το 22% περίπου του συνολικού προβλεπόμενου κεφαλαίου το 2021-2024 προορίζεται για εργασίες συντήρησης.

Διαβάστε περισσότερα ΕΔΩ

www.worldenergynews.gr

Ρoή Ειδήσεων

Δείτε επίσης