Τελευταία Νέα
Ενέργεια

ΔΕΗ: Αναβάθμιση του outlook σε θετικό από τον S&P - Ανοιχτή νέα αναβάθμιση σε Β+

ΔΕΗ: Αναβάθμιση του outlook σε θετικό από τον S&P - Ανοιχτή νέα αναβάθμιση σε Β+
Outlook θετικό από σταθερό - Ποιά ποιοτικά στοιχεία επισημαίνει η ανάλυση στην χρηματοοικονομική της δομή

Ανοιχτό το ενδεχόμενο πιθανής μελλοντικής αναβάθμισης του αξιόχρεου αφήνει ο οίκος που αποτιμά ενισχυμένη κεφαλαιακή δομή και ρευστότητα για την εταιρία.

Η ποιοτική δομή της ΔΕΗ βελτιώνεται ευθυγραμμισμένα με τις προδοκίες του οίκου με προσαρμοσμένο  χρέος προς EBITDA στο 5,9 και χρηματοδοτεί από τα λειτουργικά της (Free Flow Operations) το 13,2%  αυτού σύμφωνα με τον ισολογισμό του 2020, έναντι σχέσης χρέους προς EBITDA 14,1 to 2019 και 3% χρηματοδότησης χρέους από λειτουργικά το 2019

Η Standard & Poor’s προχώρησε σήμερα σε αναβάθμιση της προοπτικής της ΔΕΗ από σταθερή σε θετική.
Η αναβάθμιση έρχεται σε συνέχεια της αναβάθμισης του αξιόχρεου της ελληνικής οικονομίας σε ΒΒ από ΒΒ-, καθώς και της αναβάθμισης της πιστοληπτικής ικανότητας της ΔΕΗ τον περασμένο Νοέμβριο.

Σύμφωνα με τον διεθνή οίκο, το θετικό outlook αποτελεί ένδειξη για μελλοντική περαιτέρω αναβάθμιση του αξιόχρεου της ΔΕΗ.

Όπως αναφέρει η S&P, το χαμηλότερο κυβερνητικό ρίσκο, θα επιδράσει θετικά στις επιχειρηματικές επιδόσεις και στα χρηματοοικονομικά μεγέθη της ΔΕΗ μεσοπρόθεσμα, ενώ η συνέχιση των διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων, που θα βελτιώσουν το επιχειρηματικό περιβάλλον, θεωρείται ως ένας επιπλέον ενισχυτικός παράγων για τη δραστηριότητα της ΔΕΗ και την εφαρμογή του νέου στρατηγικού της σχεδίου.

Αναβάθμιση σε B+

Σύμφωνα με τους αναλυτές της S&P, τα θετικά αποτελέσματα της ΔΕΗ για το 2020, συμβαδίζουν με τις προσδοκίες τους και υπογραμμίζουν την στροφή της εταιρείας προς την πράσινη παραγωγή και την πελατοκεντρική πολιτική, σε συνδυασμό με την εφαρμογή των διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων στον ελληνικό ενεργειακό τομέα.

Ο διεθνής οίκος επισημαίνει τη βελτίωση στην κεφαλαιακή δομή και τη ρευστότητα της ΔΕΗ, με καλύτερη πρόσβαση στις κεφαλαιαγορές, όπως φάνηκε και από την έκδοση του πρώτου ομολόγου με ρήτρα αειφορίας στο πρώτο τρίμηνο του 2021.

Η S&P αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο για περαιτέρω αναβάθμιση του αξιόχρεου της ΔΕΗ στην κατηγορία Β+ εφόσον συνεχιστεί η σταθερή επίδοσή της σε όλες τις επιχειρηματικές της δραστηριότητες, που θα έχουν θετικό αντίκτυπο στις ταμειακές ροές και την κερδοφορία της.

www.worldenergynews.gr

Ρoή Ειδήσεων

Δείτε επίσης