Τελευταία Νέα
Χρηματιστήριο & Αγορές

Motor Oil: Πώληση ιδίων μετοχών με κατώτατη τιμή τα 13,2 ευρώ

tags :
Motor Oil: Πώληση ιδίων μετοχών με κατώτατη τιμή τα  13,2 ευρώ

Οι εν λόγω μετοχές αντιπροσωπεύουν ποσοστό 0,087% επί του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας

 

Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΜΟΤΟΡ ΟIΛ (ΕΛΛΑΣ) Α.Ε στη συνεδρίασή του της 27ης Μαϊου 2021 αποφάσισε τη διάθεση των 96.353 κοινών ονομαστικών μετοχών που απέκτησε κατά τη διάρκεια του προγράμματος αγοράς ίδιων μετοχών σύμφωνα με απόφαση της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 6ης Ιουνίου 2018.

Οι εν λόγω μετοχές αντιπροσωπεύουν ποσοστό 0,087% επί του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας.
Ως κατώτατη τιμή πώλησης ορίστηκε η τιμή των 13,20 ευρώ ανά μετοχή και ως χρονικό διάστημα της διάθεσης των μετοχών η περίοδος από τις 31 Μαϊου 2021 μέχρι και τις 18 Ιουνίου 2021.
Οι μετοχές θα διατεθούν στην αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών μέσω του μέλους ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΕΠΕΥ.
Επιπρόσθετα το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας στην ίδια ως άνω συνεδρίασή του αποφάσισε την αναστολή του τρέχοντος προγράμματος αγοράς ιδίων μετοχών που ενέκρινε η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση της 17ης Ιουνίου 2020 μέχρι την ολοκλήρωση των πωλήσεων των 96.353 ίδιων μετοχών.

www.worldenergynews.gr

Ρoή Ειδήσεων

Δείτε επίσης