Ενέργεια

ΔΕΗ: Οικονομικά κίνητρα στα στελέχη της ΔΕΗ θα εγκρίνει η σημερινή Έκτακτη Γ.Σ.

ΔΕΗ: Οικονομικά κίνητρα στα στελέχη της ΔΕΗ θα εγκρίνει η σημερινή Έκτακτη Γ.Σ.
Θα παρέχονται bonus, stock options, ιδιωτική ασφάλιση, εταιρικά αυτοκίνητα με βάση μετρήσιμους στόχους

Μπόνους από 30% έως και 50% των τακτικών αποδοχών τους και δωρεάν μετοχές θα λαμβάνουν τα μέλη της διοίκησης και τα στελέχη της ΔΕΗ, εφόσον επιτυγχάνουν συγκεκριμένους μετρήσιμους στόχους, σύμφωνα με τη νέα πολιτική αποδοχών του ομίλου που θα τεθεί σήμερα προς έγκριση στην έκτακτη γενική συνέλευση των μετόχων που συνεδριάζει στις 11 το πρωί.

Η έκτακτη γενική συνέλευση συνέρχεται προκειμένου να εγκρίνει αλλαγές στο καταστατικό της εταιρίας ώστε να προσαρμοστεί στις απαιτήσεις του νέου νόμου περί εταιρικής διακυβέρνησης, να εγκρίνει την πολιτική καταλληλότητας των μελών του διοικητικού συμβουλίου καθώς και την νέα πολιτική αποδοχών της ΔΕΗ ΑΕ.

Ποια στελέχη αφορά η νέα πολιτική αμοιβών

Η νέα πολιτική αφορά τις αμοιβές των μελών του διοικητικού συμβουλίου και των επιτροπών του διοικητικού συμβουλίου, τους αναπληρωτές διευθύνοντες συμβούλους, τους γενικούς διευθυντές, τους διευθυντές, τους βοηθούς διευθυντές και τους διευθυντές κλάδου ΒΟΚ της εταιρίας .    

Το μπόνους, τα stock options είτε οι μεταβλητές μικτές αποδοχές, όπως αναφέρει η εισήγηση προς τη γενική συνέλευση, θα μπορεί να προσαυξάνει κατ’ ανώτατο όριο 50% τις τακτικές αποδοχές και θα συναρτάται άμεσα από την επίτευξη βραχρυπρόθεσμών στόχων.

Αφορά τον διευθύνοντα σύμβουλο, τους αναπληρωτές διευθύνοντες συμβούλους και τους γενικούς διευθυντές. Για τους βοηθούς γενικούς διευθυντές και τους διευθυντές κλάδου ΒΟΚ προβλέπεται μπόνους έως 30% των τακτικών αποδοχών τους.

Οι μεταβλητές μικτές αποδοχές μπορούν να προσαυξάνονται επιπλέον μέχρι και κατά 50% στην περίπτωση υπερεπίτευξης των στόχων.

Σημειώνεται ότι οι μικτές αποδοχές του διευθύνοντα συμβούλου προβλέπεται να ανέρχονται σε 200.000 ευρώ ετησίως  και των αναπληρωτών  διευθυνόντων συμβούλων στις 120.000 ευρώ ετησίως για τριετή θητεία.

Επίσης παρέχεται η χρήση εταιρικού αυτοκινήτου με κάλυψη των σχετικών δαπανών.

Αντίστοιχα, για τους γενικούς διευθυντές και τους διευθυντές της εταιρίας που προσλαμβάνονται με συμβάσεις τριετούς θητείας, οι ετήσιες μικτές αποδοχές ανέρχονται σε 100.000 ευρώ και σε 70.000 ευρώ για  τους διευθυντές.

Επίσης έχουν τη δυνατότητα χρήσης εταιρικού αυτοκινήτου με κάλυψη των δαπανών, ενώ λαμβάνουν όλες τις παροχές που προορίζονται και για το τακτικό προσωπικό της εταιρίας.

Για τους βοηθούς γενικούς διευθυντές που προσλαμβάνονται με δημόσια προκήρυξη και σύμβαση ορισμένου χρόνου μέχρι τριετούς διάρκειας οι μεικτές αποδοχές ανέρχονται σε 55.572 ευρώ.

Τι θα παίρνουν τα μέλη επιτροπών και του Δ.Σ

Στα μέλη του ΔΣ της ΔΕΗ θα καταβάλλεται μικτό ποσό 600 ευρώ για κάθε συνεδρίαση του διοικητικού συμβουλίου.

Στα μέλη των επιτροπών του ΔΣ θα καταβάλλεται μεικτό ποσό ύψους 13.000 ευρώ για τον πρόεδρο και 11.000 ευρώ για τα μέλη ετησίως καθώς και μικτό ποσό ανά συνεδρίαση της επιτροπής ύψους 400 ευρώ.

Το συνολικό ποσό για κάθε έτος δεν μπορεί να υπερβαίνει το μικτό  ποσό των 23.000 ευρώ ούτε για τον πρόεδρο, ούτε για τα υπόλοιπα μέλη των επιτροπών.

Σε ότι αφορά τους στόχους προβλέπεται ότι για κάθε έτος αναφοράς οι στόχοι καθορίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο και τα μπόνους καταβάλλονται μετά τη δημοσίευση των οικονομικών αποτελεσμάτων της εταιρίας.

Τα στελέχη που δικαιούνται μπόνους καλύπτονται και από ειδικά προγράμματα ιδιωτικής ασφάλισης ζωής και ιατροφαρμακευτικής περίθαλψής, που παρέχονται και στο υπόλοιπο τακτικό προσωπικό της εταιρίας καθώς και με ασφαλιστική κάλυψη έναντι τρίτων για τυχόν πράξεις ή/ και παραλείψεις που μπορεί να τους καταλογιστούν κατά την άσκηση των καθηκόντων τους.

Πέραν των μπόνους η νέα πολιτική αμοιβών της ΔΕΗ προβλέπει για την περίοδο 2020-2025 επιπλέον κίνητρο επιβράβευσης των στελεχών της ΔΕΗ και της ΔΕΗΑΝ για τη συμβολή τους στην επίτευξη των μεσοπρόθεσμων στόχων του ομίλου. Πρόκειται για τέσσερις κυλιόμενους κύκλους δωρεάν διάθεσης μετοχών.

www.worldenergynews.gr

Ρoή Ειδήσεων

Δείτε επίσης