Απόψεις

Γ.Αλεξόπουλος: Η ενεργειακή μετάβαση, ευκαιρία για τον μετασχηματισμό του Ομίλου ΕΛΠΕ

Γ.Αλεξόπουλος: Η ενεργειακή μετάβαση, ευκαιρία για τον μετασχηματισμό του Ομίλου ΕΛΠΕ
Άρθρο του κ. Αλεξόπουλου στο ενεργειακό αφιέρωμα του www.worldenergynews.gr «Ο δρόμος προς την πράσινη ενέργεια»

Στις μέρες μας ο ενεργειακός τομέας χαρακτηρίζεται διεθνώς από μεγάλης κλίμακας μετασχηματισμό, προκαλούμενο από την αναγκαιότητα της αντιμετώπισης της κλιματικής αλλαγής, αλλά και από την συνεχή αύξηση της ανταγωνιστικότητας των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Είδαμε μεγάλη αλλαγή στα πρότυπα κατανάλωσης με την πανδημία, η οποία επιταχύνει και την ενεργειακή μετάβαση. Επιπλέον, οι επενδυτές, οι διεθνείς πιστωτικοί οργανισμοί, οι πελάτες και η κοινωνία συνολικά, ζητούν όλο και πιο επιτακτικά από τις ενεργειακές εταιρίες να θέσουν φιλόδοξους στόχους μείωσης του περιβαλλοντικού αποτυπώματος και τις αξιολογούν ανάλογα με την προσήλωση τους στην επίτευξη αυτών των στόχων.

Η μετάβαση της διεθνούς και της εγχώριας αγοράς στο νέο ενεργειακό μοντέλο, δημιουργεί νέες προκλήσεις, ενώ εμπεριέχει σημαντικές προοπτικές. Απαιτείται, ωστόσο, ρεαλισμός όσον αφορά τους στόχους και τις προσδοκίες και επιμονή στη συγκεκριμένη στρατηγική πορεία. Έχουμε, λοιπόν, μπροστά μας ένα κρίσιμο στοίχημα. Πρόκειται για την επίλυση μιας πολυπαραγοντικής εξίσωσης, που οφείλουμε να την αντιμετωπίσουμε ως ευκαιρία. Δεν υπάρχει μόνο μία τεχνολογία, μία μοναδική λύση, για να πετύχουμε την κλιματική ουδετερότητα, αλλά ένας συνδυασμός τεχνολογικών λύσεων κατάλληλων για τις πολλές διαφορετικές πτυχές της ενεργειακής μετάβασης. 

Είναι δεδομένο ότι οι υδρογονάνθρακες -όχι κατ’ ανάγκη με την σημερινή τους προέλευση- θα συνεχίσουν να κατέχουν σημαντικό ποσοστό στο ενεργειακό ισοζύγιο των χωρών-μελών της Ε.Ε. για τα επόμενα 20 με 30 χρόνια, ενώ στις αερομεταφορές τα προϊόντα πετρελαίου ενδεχομένως να είναι αναγκαία για ακόμη μεγαλύτερο χρονικό διάστημα.

Στο πλαίσιο αυτό, ο  ευρωπαϊκός κλάδος διύλισης και τα Ελληνικά Πετρέλαια συντάχθηκαν από την πρώτη στιγμή με την εκπλήρωση των φιλόδοξων στόχων της ΕΕ για κλιματική ουδετερότητα, έχοντας εγκαίρως καταθέσει την ολοκληρωμένη πρόταση “Vision 2050” για το διυλιστήριο του μέλλοντος και την παραγωγή καινοτόμων προϊόντων.

Η παραγωγική διαδικασία σταδιακά θα απανθρακοποιηθεί, ενώ παράλληλα το αργό πετρέλαιο και τα ορυκτά καύσιμα θα αντικατασταθούν από βιώσιμες πρώτες ύλες, ανακυκλωμένα υλικά, αλλά και αργότερα από συνθετικούς υδρογονάνθρακες.  Ως εκ τούτου, τα υγρά καύσιμα χαμηλού αποτυπώματος άνθρακα αποτελούν μέρος της λύσης στην επίτευξη του στόχου για μηδενικό ισοζύγιο εκπομπών αερίων έως το 2050.

Ήδη, στον σχεδιασμό μας είναι να καταστήσουμε το διυλιστήριο Ελευσίνας, ένα από τα πιο σύγχρονα της Ευρώπης, ως πρότυπο διυλιστήριο για την ενεργειακή μετάβαση.

Συγκεκριμένα, με στόχο τη μείωση του ανθρακικού του αποτυπώματος κατά 35-40%, έχουν ήδη ενταχθεί στον επενδυτικό σχεδιασμό του Ομίλου μια σειρά έργων ενεργειακής αποδοτικότητας, καθώς και ένα έργο συμπαραγωγής ενέργειας το οποίο θα καταστήσει το διυλιστήριο ενεργειακά αυτόνομο και θα διασφαλίσει την σταθερότητα της λειτουργείας του.

Παράλληλα, θα υλοποιηθεί έργο μπλε υδρογόνου με μονάδα δέσμευσης διοξειδίου του άνθρακα που θα προστεθεί στην υφιστάμενη μονάδα υδρογόνου, ουδετεροποιώντας το ανθρακικό της αποτύπωμα, αλλά και ένα πιλοτικό έργο παραγωγής πράσινου υδρογόνου με ηλεκτρόλυση με χρήση ανανεώσιμου ηλεκτρισμού. Ταυτόχρονα, θα υπάρξει και φωτοβολταικό έργο εντός των εγκαταστάσεων του διυλιστηρίου, για απευθείας παροχή ανανεώσιμου ηλεκτρισμού.

Ως ένας πρωτοπόρος ενεργειακός Όμιλος, που καινοτομεί και βρίσκεται στην αιχμή των εξελίξεων, θεωρούμε την ενεργειακή μετάβαση μια ευκαιρία για τον συνολικό μετασχηματισμό των ΕΛΠΕ. Αντιμετωπίζουμε την αλλαγή ως εφαλτήριο, για να βελτιώσουμε και τις βασικές μας δραστηριότητες, μειώνοντας ταυτόχρονα το ανθρακικό τους αποτύπωμα, αλλά και για να αναπτύξουμε ένα διαφοροποιημένο χαρτοφυλάκιο ενέργειας, ώστε να ανταποκριθούμε στις σύγχρονες προκλήσεις.

Επικαιροποιούμε το στρατηγικό μας σχέδιο και εξετάζουμε τα επενδυτικά μας έργα, με στόχο τον μετασχηματισμό των δραστηριοτήτων μας.

Οδηγός μας σε αυτό το ταξίδι αποτελεί το πρόγραμμα «Όραμα 2025». Πρόκειται για ένα στρατηγικό επιχειρησιακό σχέδιο μετεξέλιξης που θα μας οδηγήσει σε μια νέα εποχή βιώσιμης ανάπτυξης, πολλαπλασιάζοντας την αξία που δημιουργεί ο Όμιλος, για την οικονομία, το περιβάλλον και την κοινωνία.

Το «Όραμα 2025» ενσωματώνει όλες τις δράσεις για την αντιμετώπιση των σύγχρονων προκλήσεων και θέτει τις προτεραιότητες σε 5 βασικούς πυλώνες:

  • Τον επαναπροσδιορισμό της στρατηγικής για το ESG (περιβάλλον – κοινωνία – εταιρική διακυβέρνηση) και των στόχων για τα αέρια του θερμοκηπίου
  • Την προσαρμογή επιχειρηματικής στρατηγικής και κατανομής κεφαλαίων στους στόχους αυτούς
  • Την καθιέρωση μιας κατάλληλης εταιρικής δομής
  • Την αναβάθμιση της εταιρικής διακυβέρνησης
  • Την υιοθέτηση νέας εταιρικής ταυτότητας

Με το πρόγραμμα αυτό, διασφαλίζουμε την ηγετική μας θέση στον κλάδο των πετρελαιοειδών καθιστώντας τις δραστηριότητές μας συμβατές με το νέο περιβάλλον, ενώ ταυτόχρονα χτίζουμε με ουσιαστικό τρόπο τη θέση μας σε νέες, πιο καθαρές μορφές ενέργειας

Βασικός στρατηγικός μας στόχος είναι η ανάπτυξη ενός διαφοροποιημένου χαρτοφυλακίου ενέργειας, ώστε να ανταποκριθούμε αποτελεσματικά στις προκλήσεις του μέλλοντος.

Ήδη, διαθέτουμε ένα διαφοροποιημένο χαρτοφυλάκιο έργων ΑΠΕ άνω του 1,3 GW – κυρίως φωτοβολταϊκών και αιολικών - σε διάφορα στάδια ανάπτυξης και έχουμε θέσει ως μεσοπρόθεσμη επιδίωξη τα 0,6 GW εγκατεστημένης ισχύος από ΑΠΕ, ενώ στοχεύουμε στα 2 GW έως το 2030.

Η ταχεία επίτευξη των στόχων μας θα καταστεί εφικτή με την ανάπτυξη του υπάρχοντος χαρτοφυλακίου που διαθέτουμε, αλλά και με  στοχευμένες εξαγορές έργων που βρίσκονται ήδη σε λειτουργία, ή σε ώριμο στάδιο.

Το πρώτο μεγάλο μας βήμα σε αυτή την κατεύθυνση είναι η κατασκευή του φωτοβολταικού πάρκου της Κοζάνης, που βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη. Είναι το μεγαλύτερο έργο ΑΠΕ στην Ελλάδα (204 MW) και  το μεγαλύτερο ΦΒ πάρκο με πλαίσια διπλής όψεως στην Ευρώπη. Ένα έργο-ορόσημο, με σημαντικό θετικό αποτύπωμα και προφανή οφέλη για την εθνική οικονομία, το οποίο παράλληλα θα έχει ουσιαστική συμβολή στην απολιγνιτοποίηση της Δυτικής Μακεδονίας και στη μετέπειτα ανάπτυξη της Περιφέρειας.

Την ίδια ώρα, αναπτύσσουμε έργα αποθήκευσης ενέργειας εντός των παραγωγικών μας μονάδων και παρακολουθούμε στενά την διαμόρφωση του ρυθμιστικού πλαισίου για τα υπεράκτια αιολικά, μια τεχνολογία η οποία πλέον είναι αρκετά ώριμη και για τις ελληνικές θάλασσες. Ακόμη, διερευνούμε την επέκταση σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και σε γειτονικές αγορές, όπου ο Όμιλος ΕΛΠΕ κατέχει ήδη ισχυρή θέση και παρουσία.

Φιλοδοξούμε ότι μέχρι το 2030 θα επιτύχουμε μείωση του ανθρακικού μας αποτυπώματος κατά 50%, με παράλληλη υιοθέτηση διεθνών στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης. Εστιάζουμε στη συνεχή βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης και στον ψηφιακό μετασχηματισμό σε όλες μας τις δραστηριότητες. Αυξάνουμε την χρήση βιώσιμων πρώτων υλών μέσω συνεπεξεργασίας και ανάμιξης βιοκαυσίμων και αποβλήτων στις βιομηχανικές μας δραστηριότητες.

Προωθούμε  την διεύρυνση της διεθνούς εμπορικής μας δραστηριότητας αξιοποιώντας την γεωγραφική μας τοποθεσία, τις παραγωγικές μας δυνατότητες, τους αποθηκευτικούς μας χώρους και την θέση μας στην αγορά. Σχεδιάζουμε την επέκταση και περαιτέρω καθετοποίηση στα πετροχημικά.

Εκσυγχρονίζουμε τον τομέα λιανικής εμπορίας καυσίμων και εισερχόμαστε δυναμικά στην αγορά των υπηρεσιών ηλεκτροκίνησης. Μέσω της νέας θυγατρικής μας ΕlpeFuture, αναπτύσσουμε ένα εκτεταμένο δίκτυο σταθμών φόρτισης Η/Ο και τις αντίστοιχες υπηρεσίες ηλεκτροκίνησης. Ήδη υλοποιείται η εγκατάσταση φορτιστών ταχείας φόρτισης (DC), ισχύος 50kW, στα δίκτυο πρατήριων με σήματα ΕΚΟ και ΒΡ προκειμένου να υπάρξει εθνική κάλυψη για τη βέλτιστη εξυπηρέτηση της πελατειακής μας βάσης. Ακολουθεί και η δημιουργία δικτύων φορτιστών σε εταιρικούς πελάτες και χώρους υψηλής επισκεψιμότητας. Στόχος μας είναι να παρέχουμε στον σύγχρονο οδηγό ολοκληρωμένες υπηρεσίες με όλες τις επιλογές ανεφοδιασμού, αλλά και την επόμενη μέρα της ηλεκτροκίνησης σήμερα.

Με ολοκληρωμένη στρατηγική, συγκεκριμένη στόχευση και όραμα για το μέλλον, οικοδομούμε τον Όμιλο ΕΛΠΕ των επόμενων δεκαετιών, που θα συνεχίσει να πρωταγωνιστεί στις ενεργειακές εξελίξεις στην Ελλάδα και στην ευρύτερη περιοχή.

*Ο κ. Γιώργος Αλεξόπουλος είναι Γενικός Διευθυντής Στρατηγικού Σχεδιασμού και Νέων Δραστηριοτήτων του Ομίλου ΕΛΠΕ και Εκτελεστικό Μέλος του Δ.Σ.

www.worldenergynews.gr

Ρoή Ειδήσεων

Δείτε επίσης