Επικαιρότητα

Δευτέρα 11 Οκτωβρίου: Εορτή Αγίου Φιλίππου του Αποστόλου ενός από τους επτά Διακόνους

Δευτέρα 11 Οκτωβρίου: Εορτή Αγίου Φιλίππου του Αποστόλου ενός από τους επτά Διακόνους
Ήταν διάκονος μεταξύ των επτά διακόνων της πρώτης Εκκλησίας στην Ιερουσαλήμ

Ο Άγιος Φίλιππος Απόστολος ένας από τους επτά Διακόνους καταγόταν από την Καισαρεία της Παλαιστίνης και ήταν διάκονος μεταξύ των επτά διακόνων της πρώτης Εκκλησίας στην Ιερουσαλήμ (Πράξ. στ’). Επίσης, ήταν έγγαμος και είχε τέσσερις θυγατέρες, προικισμένες με προφητικό χάρισμα. (Πράξ. κα’ 8-9).

Ο Φίλιππος, όμως, δε στάθηκε μόνο στην Ιερουσαλήμ. Πήγε στη Σαμάρεια και κήρυξε το Ευαγγέλιο, σαν γνήσιος και αυτός «Ἀπόστολος Ἰησοῦ Χριστοῦ κατὰ πίστιν ἐκλεκτῶν Θεοῦ καὶ ἐπὶ γνῶσιν ἀληθείας τῆς κατ’ εὐσέβειαν» (Προς Τίτον, α’ 1). Δηλαδή απόστολος του Ιησού Χριστού για να διδάξει μεταξύ εκείνων που εξέλεξε ο Θεός, την πίστη και την επίγνωση της αλήθειας, που οδηγεί στην ευσέβεια.

Εκεί στη Σαμάρεια, δια του κηρύγματός του βάπτισε χριστιανό και το Σίμωνα το μάγο. Έπειτα, ο Φίλιππος συνάντησε στο δρόμο του τον Ευνούχο της βασίλισσας Κανδάκης, και αφού τον κατήχησε, βάπτισε και αυτόν Χριστιανό. Κατόπιν, πήγε στις Τράλλεις της Μικράς Ασίας, όπου με τη διδασκαλία του έπεισε όλους σχεδόν τους κατοίκους της πόλης να πιστέψουν στο Χριστό. Ο Φίλιππος στην πόλη αυτή, αφού έκτισε και χριστιανικό ναό, παρέδωσε στο Θεό την ψυχή του.

Ἀπολυτίκιον Ἦχος γ’. Θείας πίστεως.

Θείας χάριτος, πλήρης ὑπάρχων, διηκόνησας, τὴ Ἐκκλησία, ὡς Διάκονος Τοῦ Λόγου Ἀπόστολε, θεοσημείαις δὲ θείαις χρησάμενος, τῆς Σαμαρείας τὰ πλήθη κατηύγασας. Μάκαρ Φίλιππε, Χριστὸν τὸν θεὸν ἱκέτευε, δωρήσασθαι ἠμὶν τὸ μέγα ἔλεος.

Πηγή: Proseuxi.gr

ΧΑΡΗ ΤΟΥ ΘΕΟΥ: Ένας αδελφός παρακάλεσε τον αββά Αμμωνά:

«Πες μου Αββά, έναν ωφέλιμο λόγο».

Και ο Γέροντας του λέει:

«Πήγαινε και να σκέφτεσαι, όπως σκέφτονται οι άνθρωποι που είναι στη φυλακή. Εκείνοι, πάντα ερωτούν τους ανθρώπους: “Πού είναι ο άρχοντας και πότε έρχεται;”. Και κλαίνε από την αγωνία τους.

Έτσι είτε μοναχός χη .. είτε λαϊκός κη ο άνθρωπος οφείλει πάντα να προσέχει την ψυχή του και να λέει:

“Αλλοίμονό μου, πώς θα μπορέσω να παρουσιασθώ στο βήμα του Χριστού και τί θα απολογηθώ;”. Αν σ᾿ αυτό έχεις διαρκώς στραμμένη την προσοχή σου, τότε μπορείς να σωθής»!!

Πηγή: Βήμα Ορθοδοξίας

www.worlenergynews.gr

Ρoή Ειδήσεων

Δείτε επίσης