Επιχειρήσεις

ElvalHalcor: Στις 5 Νοεμβρίου η Γενική Συνέλευση για έκδοση ομολογιακού

tags :
ElvalHalcor: Στις 5 Νοεμβρίου η Γενική Συνέλευση για έκδοση ομολογιακού

 Σε περίπτωση μη επίτευξης της απαιτούμενης εκ του νόμου απαρτίας θα συνέλθει εκ νέου σε Επαναληπτική Συνέλευση από απόσταση σε πραγματικό χρόνο μέσω τηλεδιάσκεψης τη 12η Νοεμβρίου 2021, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00 π.μ..

 

Έκτακτη Γενική Συνέλευση θα πραγματοποιήσει η ElvalHalcor την 5η Νοεμβρίου 2021, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00 π.μ. για να συζητήσουν και λάβουν απόφαση επί των ακόλουθων θεμάτων ημερήσιας διάταξης:


ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Έκδοση Κοινού Ομολογιακού Δανείου που θα εισαχθεί στο Χρηματιστήριο Αθηνών.
Ανακοίνωση της εκλογής μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, ως προσωρινού ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους, σε αντικατάσταση παραιτηθέντος ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους – Λήψη απόφασης περί ορισμού/εκλογής αντικαταστάτη του παραιτηθέντος μέλους, ως ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους.
Διάφορες ανακοινώσεις.

Σε περίπτωση μη επίτευξης της απαιτούμενης εκ του νόμου απαρτίας κατά τη Γενική Συνέλευση της 05ης Νοεμβρίου 2021, η Γενική Συνέλευση θα συνέλθει εκ νέου σε Επαναληπτική Συνέλευση από απόσταση σε πραγματικό χρόνο μέσω τηλεδιάσκεψης, όπως περιγράφεται κατωτέρω, τη 12η Νοεμβρίου 2021, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00 π.μ..

www.worldenergynews.gr

Ρoή Ειδήσεων

Δείτε επίσης