Ενέργεια

Κομισιόν: Μήνυμα προβληματισμού για την διατήρηση του υψηλού μεριδίου της ΔΕΗ

Κομισιόν: Μήνυμα προβληματισμού για την διατήρηση του υψηλού μεριδίου της ΔΕΗ
Η αύξηση της προθεσμιακής ρευστότητας θα ενισχύσει τις δυνατότητες αντιστάθμισης του κινδύνου όλων των συμμετεχόντων στην αγορά

Τον προβληματισμό της για τη διατήρηση του μεριδίου αγοράς της ΔΕΗ σε υψηλά επίπεδα κυρίως στην Υψηλή και Χαμηλή Τάση εκφράζει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στις παρατηρήσεις της επί του σχεδίου μεταρρυθμίσεων της ελληνικής αγοράς, Market Reform Plan, σημειώνοντας χαρακτηριστικά ότι «το μερίδιο αγοράς του κατεστημένου φορέα εξακολουθεί να είναι σημαντικό, ιδίως στους τομείς της Υψηλής και της Χαμηλής Τάσης. Σύμφωνα με τα πλέον πρόσφατα διαθέσιμα στοιχεία, το μερίδιο της ΔΕΗ στο σύνολο της αγοράς προμήθειας τον Οκτώβριο ήταν στο 64,2%, αυξημένο σε σχέση με τον Σεπτέμβριο που ήταν στο 62,6%, ενώ το μερίδιο της στην Υψηλή Τάση το Σεπτέμβριο ήταν 81,9%, στη Μέση Τάση 38,3% και στη Χαμηλή Τάση 66,9%.
Η Επιτροπή καλεί την ελληνική πλευρά να παρακολουθεί προσεκτικά, με όλα τα διαθέσιμα μέσα, την εξέλιξη της αγοράς, προκειμένου να επιβεβαιωθεί η προσδοκία μείωσης της συγκέντρωσης ιδίως όσον αφορά τον εφοδιασμό της βιομηχανίας Υψηλής Τάσης και περιορισμού της δεσπόζουσας θέσης της ΔΕΗ, λόγω της σταδιακής κατάργησης του λιγνίτη και της ανάπτυξης ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Θεωρεί μάλιστα ότι η ανάπτυξη των ΑΠΕ και της αποθήκευσης ενέργειας θα επιτρέψει στους εμπόρους λιανικής να διαφοροποιήσουν το χαρτοφυλάκιο εφοδιασμού τους και, ως εκ τούτου, να ενισχύσουν τον ανταγωνισμό.

Αρνητικό στοιχείο η χαμηλή ρευστότητα της αγοράς στην Προθεσμιακή

Σημειώνει επίσης ότι η ανάπτυξη των κατάλληλων μακροπρόθεσμων εργαλείων αντιστάθμισης κινδύνου και η αύξηση της ρευστότητας στην προθεσμιακή αγορά χονδρικής μπορούν επίσης να συμβάλουν στη δημιουργία ανταγωνισμού στην αγορά λιανικής, παρέχοντας στους προμηθευτές ενέργειας τη δυνατότητα να αναπτύξουν τις ικανότητές τους για διαχείριση κινδύνων.
Ειδικά για το θέμα της Προθεσμιακής Αγοράς η Επιτροπή υπογραμμίζει με αρνητικό τρόπο τη χαμηλή ρευστότητα υπενθυμίζοντας παράλληλα τη σημασία των προθεσμιακών αγορών με ρευστότητα, ιδίως για την αντιστάθμιση της αστάθειας των τιμών και τη συλλογή ενδείξεων σχετικά με τις τάσεις των τιμών χονδρικής πώλησης ηλεκτρικής ενέργειας.
Όπως αναφέρει η αύξηση της προθεσμιακής ρευστότητας θα ενισχύσει τις δυνατότητες αντιστάθμισης του κινδύνου όλων των συμμετεχόντων στην αγορά, ενισχύοντας τον ανταγωνισμό.
Σημειώνει δε ότι τα μέτρα που προτείνει η ελληνική πλευρά σχετικά με την ενίσχυση της πλατφόρμας προθεσμιακών συναλλαγών και την ανάπτυξη εξατομικευμένων προϊόντων, πρέπει να παρακολουθούνται στενά.

Υπενθυμίζεται ότι το ελληνικό σχέδιο προβλέπονται τα εξής:

– Ο διαχειριστής αγοράς θα πρέπει να ενισχύσει την πλατφόρμα διαπραγμάτευσης και να προτείνει νέα προϊόντα αντιστάθμισης κινδύνων που προορίζονται ειδικά για την αντιστάθμιση κινδύνων από τις αγορές επόμενης ημέρας και τις αγορές εξισορρόπησης.
– Το διορθωτικό μέτρο στο πλαίσιο της υπόθεσης παραβίασης της αντιμονοπωλιακής νομοθεσίας αναμένεται να αυξήσει τη ρευστότητα στην προθεσμιακή αγορά, στηρίζοντας, ως εκ τούτου, περαιτέρω τον ανταγωνισμό.
– Η επικείμενη διαπραγμάτευση ΑΠΕ-ΣΑΕ θα αποτελέσει εξειδικευμένη προθεσμιακή αγορά που θα λειτουργεί σε διαφορετική πλατφόρμα διαπραγμάτευσης.
Επιπλέον, η Επιτροπή καλεί την Ελλάδα να παράσχει πληροφορίες σχετικά με τη διαθεσιμότητα μακροπρόθεσμων δικαιωμάτων μεταφοράς στα διάφορα σύνορα και τη μεθοδολογία που χρησιμοποιείται για τον υπολογισμό της διαζωνικής δυναμικότητας.

www.worldenergynews.gr

Ρoή Ειδήσεων

Δείτε επίσης