Ανανεώσιμες

ΑΠΕ: Ποιές ρυθμίσεις έρχονται για την επιτάχυνση των όρων σύνδεσης - Σε εργολάβους οι αξιολογήσεις φακέλλων

ΑΠΕ: Ποιές ρυθμίσεις έρχονται για την επιτάχυνση των όρων σύνδεσης - Σε εργολάβους οι αξιολογήσεις φακέλλων
Οριστική Προσφορά Σύνδεσης εντός δύο μηνών - Τριετής διάρκεια για την Άδεια Εγκατάστασης

Συνδυαστικές ρυθμίσεις προκειμένου να ξεμπλοκάρουν οι διαδικασίες χορήγησης όρων σύνδεσης στα έργα ΑΠΕ προωθεί το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας.
Σύμφωνα με πληροφορίες, για τον περιορισμό των καθυστερήσεων, εκτός από τις αλλαγές κατά την αδειοδοτική διαδικασία, σχεδιάζεται παράλληλα είτε η ενίσχυση των Διαχειριστών (κυρίως του ΔΕΔΔΗΕ, αλλά και του ΑΔΜΗΕ) με έξτρα προσωπικό, είτε η μετατόπιση του βάρους που δέχονται από την υπερπληθώρα των έργων ΑΠΕ που αιτούνται όρους σύνδεσης, σε εργολάβους που θα αναλάβουν για λογαριασμό τους το έργο της αξιολόγησης των φακέλων.

αλλαγές και για την Οριστική Προσφορά Σύνδεσης

Όσον αφορά στο επόμενο «κύμα» απλοποίησης της αδειοδοτικής διαδικασίας που αναμένεται εδώ και μήνες, σε αυτό σύμφωνα με πληροφορίες προωθούνται αλλαγές και για την Οριστική Προσφορά Σύνδεσης. Ειδικότερα:

  • Οι Αιτήσεις χορήγησης Οριστικής Προσφοράς Σύνδεσης θα υποβάλλονται ηλεκτρονικά αποκλειστικά εντός των δέκα πρώτων ημερών κάθε μήνα και θα συνοδεύονται, μεταξύ άλλων, από Εγγυητική Επιστολή και αποδεικτικό πληρωμής διαχειριστικού τέλους υποβολής αίτησης υπέρ του αρμόδιου Διαχειριστή, το οποίο ανέρχεται σε 250 ευρώ.
  • Ο αρμόδιος Διαχειριστής θα κάνει αποδεκτές και αιτήσεις για χορήγηση Οριστικής Προσφοράς Σύνδεσης σε περιπτώσεις κατά τις οποίες η ισχύς είναι μικρότερη από αυτή που αναγράφεται στην Απόφαση Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης, υπό την προϋπόθεση ότι η ισχύς που αναγράφεται επί της αίτησης θα είναι σε πλήρη αντιστοιχία με την ισχύ της Βεβαίωσης ή Βεβαίωσης Ειδικών Έργων ή Άδειας Παραγωγής και θα έχει ήδη υποβληθεί και θα εκκρεμεί αίτημα τροποποίησης της Απόφασης Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης ως προς τη νέα ισχύ, το οποίο και υποβάλλεται στον αρμόδιο Διαχειριστή.
  • Για τις περιπτώσεις κατά τις οποίες δεν τυγχάνει εφαρμογής το ειδικό πλαίσιο προτεραιότητας που έχει καθοριστεί με υπουργική απόφαση (βάσει του άρθρου 8β του ν. ν.3468/2006), η προτεραιότητα για την εξέταση των αιτήσεων για χορήγηση Οριστικής Προσφοράς Σύνδεσης και στη δέσμευση του αντίστοιχου ηλεκτρικού χώρου, τηρείται με βάση την ημερομηνία υποβολής πλήρους φακέλου από τον ενδιαφερόμενο στον αρμόδιο Διαχειριστή, λαμβάνοντας υπόψη και τα κοινά αιτήματα που αφορούν σε περισσότερους σταθμούς με Βεβαίωση ή Βεβαίωση Ειδικών Έργων ή Εξαιρούμενους Σταθμούς όταν η συνολική ισχύς τους ξεπερνά το όριο των 8 MW.
  • Εντός δύο μηνών από την ημερομηνία υποβολής πλήρους φακέλου, ο αρμόδιος Διαχειριστής θα πρέπει να χορηγεί την Οριστική Προσφορά Σύνδεσης, η οποία θα αποστέλλεται στον ενδιαφερόμενο και θα κοινοποιείται στον Φορέα Αδειοδότησης. Η Οριστική Προσφορά Σύνδεσης θα συνοδεύεται από σκαρίφημα του προτεινόμενου τρόπου σύνδεσης. Ο ενδιαφερόμενος θα δικαιούται να λάβει γνώση, κατόπιν αιτήματός του, της μελέτης για τη χορήγηση της Οριστικής Προσφορά Σύνδεσης ή την αδυναμία σύνδεσης.
  • Η Οριστική Προσφορά Σύνδεσης θα ισχύει για τρία έτη από την ημερομηνία αποδοχής της. Εντός της διάρκειας ισχύος της ο ενδιαφερόμενος υποχρεούται να υποβάλλει αίτηση για τη σύναψη Σύμβασης Σύνδεσης. Εφόσον εντός της διάρκειας ισχύος, εκδοθεί Άδεια Εγκατάστασης για τον σταθμό, η Οριστική Προσφορά Σύνδεσης θα παρατείνεται μέχρι τη λήξη της Άδειας Εγκατάστασης.


Οι Προσφορές Σύνδεσης σταθμών ΑΠΕ/ΣΗΘΥΑ

Οι Προσφορές Σύνδεσης σταθμών ΑΠΕ/ΣΗΘΥΑ θα μπορούν να περιλαμβάνουν ειδικό όρο ο οποίος θα προβλέπει τον περιορισμό στην απορρόφηση ηλεκτρικής ενέργειας (περικοπές ενέργειας), εφόσον:

α) είτε μόνο με τον τρόπο αυτό είναι δυνατή η χορήγηση της προσφοράς σύνδεσης στο συγκεκριμένο σταθμό,

β) είτε με αυτόν τον τρόπο καθίσταται δυνατή η χορήγηση προσφοράς σύνδεσης σε περισσότερους σταθμούς ΑΠΕ/ΣΗΘΥΑ σε μία περιοχή του δικτύου η οποία, είτε είναι κορεσμένη, είτε παρουσιάζει περιορισμένη δυνατότητα απορρόφησης. Στην περίπτωση αυτή δεν θα υπόκειται σε υποχρέωση αποζημίωσης η περικοπή της ενέργειας ενώ θα απαιτείται να έχει προηγηθεί απόφαση της ΡΑΕ κατόπιν εισήγησης του Διαχειριστή σχετικά με τη μεθοδολογία υλοποίησης περικοπών ισχύος και ενέργειας σταθμών ΑΠΕ/ΣΗΘΥΑ.

www.worldenergynews.gr

Ρoή Ειδήσεων

Δείτε επίσης