Ανανεώσιμες

Τι είναι οι διακρατικές στατιστικές μεταβιβάσεις πράσινης ενέργειας που υποστηρίζουν τα πράσινα διμερή συμβόλαια

Τι είναι οι διακρατικές στατιστικές μεταβιβάσεις πράσινης ενέργειας που υποστηρίζουν τα πράσινα διμερή συμβόλαια
Πως εξασφαλίζονται έσοδα και στόχοι για τα κράτη ως προς τις ΑΠΕ μέσω μεταβίβασης των στατιστικών ποσοτήτων

Πολύ κουβέντα γίνεται τελευταία στα γραφεία και στους διαδρόμους του ΥΠΕΝ για τα «statistical transfer» πράσινης ενέργειας, τα οποία παράλληλα με την αξιοποίηση της νέας εργαλειοθήκης του Repower EU, θα μπορούσαν να προσφέρουν μια συμπληρωματική χρηματοδότηση των PPAs. Στόχος της πολιτικής ηγεσίας του ΥΠΕΝ είναι να στηριχθούν τα πράσινα διμερή συμβόλαια, που θα επιτρέψουν τη σταθεροποίηση και τον περιορισμό του κόστους, ιδίως για μεγάλους καταναλωτές. Ήδη εξάλλου έχει κοινοποιηθεί στην Κομισιόν και ένα ειδικό σχήμα, ώστε να περιοριστούν οι χρηματοπιστωτικοί κίνδυνοι στα PPAs ενώ προωθείται και η πρόσβαση των βιομηχανιών στα δίκτυα.

Τι είναι όμως το «statistical transfer» πράσινης ενέργειας για το οποίο γίνεται λόγος τελευταία; Η νομοθεσία της ΕΕ για τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας καθορίζει μηχανισμούς συνεργασίας για τα κράτη μέλη, ένας εκ των οποίων είναι οι «στατιστικές μεταβιβάσεις» ποσοτήτων ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές. Έτσι, πριν κάποιους μήνες, η Κομισιόν πήρε την πρωτοβουλία δημιουργίας μιας πλατφόρμας για τη διευκόλυνση ανάπτυξης των ΑΠΕ, η οποία βοηθά τις χώρες της ΕΕ να προβαίνουν σε στατιστικές μεταβιβάσεις, δίνοντας τη δυνατότητα στα κράτη που υπολείπονται των δεσμευτικών εθνικών τους στόχων για το 2020 να «αγοράζουν» ενέργεια από ΑΠΕ από χώρες που υπερβαίνουν τον στόχο τους.

Γίνεται δηλαδή μεταβίβαση της στατιστικής αξίας, χωρίς να απαιτείται φυσική μεταβίβαση, συγκεκριμένης ποσότητας πράσινης ενέργειας από ένα κράτος μέλος σε άλλο. Η συμφωνηθείσα ποσότητα ενέργειας πρέπει να αφαιρεθεί από το μερίδιο ενέργειας ΑΠΕ του κράτους μέλους «πώλησης» και να προστεθεί στο μερίδιο ενέργειας ΑΠΕ του κράτους μέλους «αγοράς». Οι μεταβιβάσεις αυτές επιτρέπουν στο λαμβάνον κράτος μέλος να επιτύχει τον στόχο του για ενέργεια από ΑΠΕ ή τη συνεισφορά του στον συνολικό στόχο της ΕΕ για το 2030.

Έτσι, κράτη μέλη όπως η Ελλάδα, η οποία εκτιμάται ότι μπορεί να ξεπεράσει τη συνεισφορά ή τον στόχο όσον αφορά στις ΑΠΕ, θα μπορούσαν δυνητικά να έχουν επιπλέον στατιστικά ποσά ΑΠΕ για μεταφορά και πώληση σε άλλο κράτος μέλος, άρα και σημαντικά έσοδα.

H πλατφόρμα των στατιστικών μεταβιβάσεων

Μέσω της πλατφόρμας URDP, τα κράτη μέλη μπορούν, σε εθελοντική βάση, να υποβάλλουν ετήσια δεδομένα που αναφέρουν τις ποσότητες προσφοράς και ζήτησης για στατιστικές μεταβιβάσεις ενέργειας από ΑΠΕ, συμπεριλαμβανομένων:

α) του όγκου της ενέργειας από ΑΠΕ που επιδιώκουν να αγοράσουν από ή να πωλήσουν σε άλλο κράτος μέλος μέσω στατιστικής μεταβίβασης, συμπεριλαμβανομένης, κατά περίπτωση, οποιασδήποτε σταθερής ή μεταβλητής συνιστώσας όγκου·

β) της ενδεικτικής τιμής ή εύρους τιμών στις οποίες θα δέχονταν να αγοράσουν από ή να πωλήσουν σε άλλο κράτος μέλος οποιαδήποτε πλεονάζουσα παραγωγή ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές μέσω στατιστικής μεταβίβασης, συμπεριλαμβανομένης, κατά περίπτωση, οποιασδήποτε σταθερής ή μεταβλητής συνιστώσας της τιμής·

γ) του χρονικού πλαισίου για το οποίο μπορεί να συναφθεί στατιστική μεταβίβαση, συμπεριλαμβανομένου, κατά περίπτωση, ενός έτους ή αρκετών ετών, του προηγούμενου ή του τρέχοντος έτους ή άλλων μελλοντικών ετών·

δ) τυχόν άλλων πρόσθετων όρων ή προτεραιοτήτων που πρέπει να συνοδεύουν τη στατιστική μεταβίβαση.

www.worldenergynews.gr

Ρoή Ειδήσεων

Δείτε επίσης