Ενέργεια

ΡΑΕ: Δημόσια διαβούλευση για το 10ετές πρόγραμμα ανάπτυξης του δικτύου μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας

ΡΑΕ: Δημόσια διαβούλευση για το 10ετές πρόγραμμα ανάπτυξης του δικτύου μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας
Οι παρατηρήσεις  των ενδιαφερομένων μπορούν να υποβληθούν  έως και την Παρασκευή 9 Ιουνίου 2017
Η ΡΑΕ, στο πλαίσιο της διαδικασίας που προβλέπεται στις διατάξεις του άρθρου 108 του ν.4001/2011 και του άρθρου 230 του Κώδικα Διαχείρισης του ΕΣΜΗΕ, θέτει σε Δημόσια Διαβούλευση το σχέδιο του Δεκαετούς Προγράμματος Ανάπτυξης (ΔΠΑ) του ΕΣΜΗΕ για τα έτη 2018-2027, το οποίο υπέβαλε στην Αρχή ο ΑΔΜΗΕ Α.Ε.
Υπενθυμίζεται ότι προηγουμένως, ο ΑΔΜΗΕ Α.Ε. είχε θέσει σε δημόσια διαβούλευση ένα προκαταρκτικό σχέδιο του εν λόγω ΔΠΑ, τα δε αποτελέσματα εκείνης της διαβούλευσης είναι αναρτημένα στην ιστοσελίδα του.
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν τις απόψεις τους στη ΡΑΕ, μεταξύ άλλων και για τα ακόλουθα θέματα:

  • Τη δυνατότητα του Συστήματος να αντιμετωπίσει επαρκώς, με τα προβλεπόμενα στο ΔΠΑ έργα, την πρόσβαση νέων μονάδων παραγωγής στο Σύστημα.
  • Το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης των προβλεπόμενων στο ΔΠΑ έργων και τυχόν αποκλίσεις από το εγκεκριμένο ΔΠΑ 2017-2026 στο πλαίσιο της Απόφασης της ΡΑΕ υπ΄αριθμ. 280/2016.
  • Τον σχεδιασμό και το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης των έργων διασύνδεσης της Κρήτης και νησιών των Κυκλάδων με το Διασυνδεδεμένο Σύστημα.
  • Την υλοποίηση των έργων επέκτασης του Συστήματος Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας 400 kV προς την Πελοπόννησο.
  • Τη δυνατότητα υλοποίησης του επενδυτικού προγράμματος της επόμενης δεκαετίας του ΑΔΜΗΕ.

Οι παρατηρήσεις / απόψεις των ενδιαφερομένων μπορούν να υποβληθούν με ηλεκτρονική επιστολή στη διεύθυνση dpa2018@rae.gr, ή εγγράφως, έως και την Παρασκευή 9 Ιουνίου 2017.
Η ΡΑΕ θα δημοσιοποιήσει κατάλογο των συμμετεχόντων στη διαβούλευση, με εξαίρεση την περίπτωση κατά την οποία ο αποστολέας αιτείται τη μη δημοσιοποίηση των στοιχείων του ή του περιεχομένου των απόψεών του.
Επίσης, θα δημοσιοποιήσει, με την επιφύλαξη των διατάξεων της παρ.3 του άρθρου 5 του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας (ν.2690/1999, ΦΕΚ Α’ 45), το περιεχόμενο των επιστολών που υποβλήθηκαν, χωρίς αντιστοίχιση με τον κατάλογο συμμετεχόντων.

www.worldenergynews.gr

Ρoή Ειδήσεων

Δείτε επίσης