Χρηματιστήριο & Αγορές

Fitch: Eπιβεβαίωσε σε BB την Ελλάδα - Αναβάθμιση του outlook σε θετικό από σταθερό

Fitch: Eπιβεβαίωσε σε BB την Ελλάδα - Αναβάθμιση του outlook σε θετικό από σταθερό
Ο αμερικανικός οίκος πιστοληπτικής αξιολόγησης Fitch Ratings, αναθεώρησε επί τα βελτίω το outlook
Σε «ΒΒ» διατήρησε τη μακροπρόθεσμη πιστοληπτική ικανότητα της Eλλάδος o αμερικανικός οίκος πιστοληπτικής αξιολόγησης Fitch Ratings, μεταβάλλοντας τις προοπτικές επαναξιολόγησης 12μήνου (outlook) από σταθερές σε θετικές. 
Ειδικότερα, η αναθεώρηση του Outlook της Ελλάδας αντικατοπτρίζει τους ακόλουθους παράγοντες αξιολόγησης και τη σχετική βαρύτητα τους:
Η δυναμική ανάπτυξη και η πτώση του δημοσιονομικού ελλείμματος θα στηρίξουν μια ταχύτερη από το αναμενόμενο πτώση του δημοσίου χρέους, στο πλαίσιο του χαμηλού τρέχοντος και αναμενόμενου κόστους δανεισμού. 
Οι ελληνικές τράπεζες έχουν σημειώσει σημαντική πρόοδο σε ό,τι αφορά τη βελτίωση της ποιότητας των περιουσιακών στοιχείων, καταφέρνοντας να μειώσουν το επίπεδο των μη εξυπηρετούμενων δανείων (ΜΕΔ) και ενισχύοντας την ικανότητά τους να παρέχουν πιστώσεις στην πραγματική οικονομία. 
 Όπως αναφέρει ο οίκος, η οικονομική δραστηριότητα έχει ανακάμψει με ταχύτερο ρυθμό από ό,τι αναμενόταν.

Η Fitch εκτιμά ότι η αύξηση του πραγματικού ΑΕΠ για το 2021 άγγιξε το 8,3% - ποσοστό σημαντικά υψηλότερο έναντι της εκτίμησής της τον Ιούλιο για ανάπτυξη 4,3% .
Η αύξηση του πραγματικού ΑΕΠ από το α’ έως το γ’ τρίμηνο του 2021 ήταν +9,5% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 2020, ενώ το επίπεδο του πραγματικού ΑΕΠ το γ’ τρίμηνο του 21 ήταν περίπου 1% υψηλότερο από το προπανδημικό επίπεδο του δ’ τριμήνου του 2019.

O οίκος αξιολόγησης προβλέπει ότι η ανάκαμψη της οικονομικής δραστηριότητας θα συνεχιστεί το 2022, καθώς η ανάπτυξη χάρη στα κεφάλαια από το Ταμείο Ανάκαμψης επιταχύνεται, με την ελληνική οικονομία να επεκτείνεται κατά 4,1% - παρόμοιος ρυθμός ανάπτυξης θα υπάρξει και το 2023.
Η συνιστώσα των επιχορηγήσεων περιλαμβάνεται στην ανάκαμψη της Ελλάδας ενώ το Σχέδιο Ανθεκτικότητας (RRP) ανέρχεται σε περίπου 18 δισεκατομμύρια ευρώ (λίγο κάτω από το 10% του ονομαστικού ΑΕΠ του 2019).  Σημειώνεται δε πως θα εκταμιευθεί σε διάστημα έξι ετών.

Κίνδυνοι

Σύμφωνα με τη Fitch, η πανδημία αποτελεί βραχυπρόθεσμο κίνδυνο για την οικονομική δραστηριότητα
Οι μολύνσεις από κορωνοϊό στην Ελλάδα αυξήθηκαν σημαντικά το φθινόπωρο, με την παραλλαγή Omicron να είναι κυρίαρχη.
Η ελληνική κυβέρνηση έχει εισαγάγει ορισμένους περιορισμούς που θα μπορούσαν να επιβαρύνουν την οικονομική δραστηριότητα.
Άλλος κίνδυνος θα μπορούσε να είναι η καθυστερημένη υλοποίηση των επενδυτικών σχεδίων που προβλέπονται από το RRP.

Χρέος

Ο συνδυασμός ισχυρότερης από το αναμενόμενο οικονομικής ανάπτυξης και μείωσης του δημοσιονομικού ελλείμματος λόγω της άρσης των μέτρων στήριξης που είχαν θεσπιστεί για την άμβλυνση των συνεπειών της πανδημικής δύνανται να υποστηρίξουν μείωση του δημόσιου χρέους ως ποσοστό του ΑΕΠ.
Η Fitch εκτιμά ότι ο δείκτης χρέους μειώθηκε στο 198,4% το 2021 από 206,3% το 2020 και προβλέπει ότι θα μειωθεί στο 190,3% φέτος και στη συνέχεια στο 185,3% μέχρι το τέλος του 2023.
Επισημαίνεται πως η Ελλάδα θα αποπληρώσει τα ανεξόφλητα δάνεια του ΔΝΤ το 2022 και θα προπληρώσει τις δόσεις των δανείων του 2022 και 2023 από την Ελληνική Δανειακή Διευκόλυνση, το πρώτο πρόγραμμα οικονομικής στήριξης για τη διάσωσή της, που συμφωνήθηκε το 2010.
Συνολικά, αυτές οι πληρωμές ανέρχονται σε 7,2 δισ. ευρώ (περίπου 3,8% του προβλεπόμενου ΑΕΠ) και εκτιμάταται ότι περίπου το 50% θα χρηματοδοτηθεί από ταμειακά αποθέματα.
Η νομισματική πολιτική της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ) υποστηρίζει τους όρους χρηματοδότησης.

Πανδημικό πρόγραμμα 

Το δημόσιο χρέος αυξήθηκε απότομα λόγω της πανδημίας και θα παραμείνει σε υψηλά επίπεδα για πολύ μεγάλο για παρατεταμένο χρονικό διάστημα.
Το κεφαλαιακό απόθεμα ρευστότητας της Ελλάδας είναι σημαντικό (περίπου 18% του ΑΕΠ στο τέλος του 2021).
Το κόστος εξυπηρέτησης του ελληνικού χρέους είναι χαμηλό (η πρόβλεψη τόκου προς έσοδα για το 2022 είναι 5,6%).
Η μέση διάρκεια του ελληνικού χρέους είναι μεταξύ των μεγαλύτερων από κάθε κράτος, στα 20,5 χρόνια.
Επιπλέον, το απόθεμα χρέους είναι ως επί το πλείστον σταθερό επιτόκιο, περιορίζοντας τον κίνδυνο από αυξήσεις επιτοκίων.
Η συμπερίληψη των ελληνικών κρατικών ομολόγων στο πρόγραμμα αγοράς έκτακτης ανάγκης για πανδημία της ΕΚΤ (PEPP) υπήρξε σημαντική πηγή ευελιξίας όσον αφορά τη χρηματοδότηση, συμβάλλοντας στη διατήρηση των αποδόσεων των ομολόγων σε χαμηλά επίπεδα.
Μέχρι το τέλος Νοεμβρίου, η ΕΚΤ είχε αγοράσει ελληνικά ομόλογα αξίας 34,9 δισ. ευρώ.
Τον Δεκέμβριο 2021, η ΕΚΤ δήλωσε ότι, ενώ οι καθαρές αγορές PEPP θα σταματήσουν από τα τέλη Μαρτίου 2022, η περίοδος επανεπένδυσης των ομολόγων που λήγουν θα παραταθεί κατά ένα έτος έως το τέλος του 2024.
Παρά την ισχυρή ανάκαμψη της οικονομικής δραστηριότητας, η Fitch εκτιμάει ότι το έλλειμμα της γενικής κυβέρνησης το 2021 μειώθηκε ελαφρά στο 9,7% του ΑΕΠ από 10,1% το 2020.
Η διατήρηση του αυξημένου ελλείμματος οφειλόταν στη συνεχιζόμενη στήριξη που σχετιζόταν με την πανδημία που παρείχε η κυβέρνηση στον ιδιωτικό τομέα, ύψους 15,6 δισ. ευρώ (8,7% του προβλεπόμενου ΑΕΠ 2021).
Η συνεχιζόμενη οικονομική ανάκαμψη και η σταδιακή κατάργηση των μέτρων στήριξης που σχετίζονται με την πανδημία θα επιφέρουν απότομη μείωση του δημοσιονομικού ελλείμματος, στο 4,1% του ΑΕΠ. Αναμένουμε περαιτέρω μείωση του ελλείμματος το 2023, στο 2,9% του ΑΕΠ.

Τουρισμός

Οι αφίξεις τουριστών στην Ελλάδα αυξήθηκαν σημαντικά μετά τη χαλάρωση των περιορισμών που σχετίζονται με τον κορωνοϊό το β’ τρίμηνο 2021, με τον αριθμό των αφίξεων το γ’ τρίμηνο του 2021 να ανέρχεται στο 56% του συνόλου του 2019.
Αυτό σημαίνει ότι το έλλειμμα του ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών για το 2021 θα είναι χαμηλότερο από αυτό που ανέμενε η Fitch τον περασμένο Ιούλιο (αναθεωρημένη εκτίμηση 4,4% του ΑΕΠ έναντι 5,7%).
Ταυτόχρονα η Fitch δεν αναμένει βελτίωση του ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών τα επόμενα δύο χρόνια.
Η ανάπτυξη που βασίζεται στην εγχώρια ζήτηση θα συνεπάγεται ισχυρή αύξηση των εισαγωγών, αντισταθμίζοντας την ανάκαμψη στους εξαγωγικούς τομείς συμπεριλαμβανομένου του τουρισμού. 

www.worldenergynews.gr

Ρoή Ειδήσεων

Δείτε επίσης