Πως θα γίνονται οι δημοπρασίες για τις "πράσινες μετοχές" - Λειτουργός ο ΔΑΠΕΕΠ για τις εγγυήσεις προέλευσης

Πως θα γίνονται οι δημοπρασίες για τις

 Μέσα στο επόμενο έτος θα ενεργοποιηθεί η πλατφόρμα εντός 6 μηνών από την δημοσίευση του Κανονισμού

 

Εντός του 2023 αναμένεται να ξεκινήσει από τον ΔΑΠΕΕΠ η δημοπράτηση, «πράσινων μετοχών» που θα συνοδεύουν την ενέργεια που θα παράγεται από σταθμούς ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ, οι οποίοι έχουν τεθεί σε λειτουργία μετά την 1η Ιανουαρίου του 2021.

Πρόκειται για τις Εγγυήσεις Προέλευσης δηλαδή τα νέα χρηματοοικονομικά εργαλεία που θα πιστοποιούν την πράσινη ενέργεια και θα έχουν ανταλλακτική αξία για τους κατόχους τους. Ο ΔΑΠΕΕΠ που θα είναι ο λειτουργός της νέας αγοράς, βρίσκεται ήδη στο στάδιο της διασύνδεσης του με τις αντίστοιχες ευρωπαϊκές αγορές και προετοιμάζει την πλατφόρμα δημοπράτησης των Εγγυήσεων Προέλευσης με στόχο το όλο εγχείρημα να ενεργοποιηθεί εντός του επομένου έτους.

Στο πλαίσιο αυτής της προετοιμασίας η ΡΑΕ έθεσε σε διαβούλευση έως τις 9 Ιανουαρίου 2023 την εισήγηση του ΔΑΠΕΕΠ για τον Κανονισμό Δημοπρασιών Εγγυήσεων Προέλευσης.
Σύμφωνα με αυτόν οι δημοπρασίες θα είναι ενός γύρου, με σφραγισμένες προσφορές και οι συμμετέχοντες θα πληρώνονται με βάση την προσφορά τους (single round -sealed bid- pay as bid). Θα φορούν αποκλειστικά ένα προϊόν και πωλητής είναι ο ΔΑΠΕΕΠ.

Στις δημοπρασίες που θα διενεργεί ο ΔΑΠΕΕΠ, με την ιδιότητά του Λειτουργού των Δημοπρασιών θα μεταβιβάζονται οι εγγυήσεις προέλευσης ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ και μονάδες Συμπαραγωγής Ηλεκτρισμού Θερμότητας Υψηλής Απόδοσης (ΣΗΘΥΑ), οι οποίες έχουν τεθεί σε λειτουργία μετά την 1η Ιανουαρίου 2021.
Σύμφωνα με την πρόταση του ΔΑΠΕΕΠ, οι εγγυήσεις που είχαν εκδοθεί για σταθμούς που λειτούργησαν πριν την 1/1/21, ανακαλούνται αζημίως μέσω των προμηθευτών ηλεκτρικής ενέργειας υπέρ των τελικών τους πελατών, καθώς οι εγγυήσεις προέλευσης που θα μεταβιβάζονται είναι μόνον αυτές που έχουν εκδοθεί για σταθμών παραγωγής ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ, που λειτούργησαν μετά την 1η Ιανουαρίου 2021.

Σε έξι μήνες η πρώτη δημοπρασία

Η πρώτη δημοπρασία θα διενεργηθεί εντός 6 μηνών από τη δημοσίευση του Κανονισμού Δημοπρασιών Εγγυήσεων Προέλευσης. Η όλη διαδικασία θα πραγματοποιείται μέσω ηλεκτρονικής πλατφόρμας, με λειτουργό των δημοπρασιών τον ΔΑΠΕΕΠ.
Οι δημοπρασίες θα πραγματοποιούνται στο Σύστημα Υποβολής Προσφορών και Εκτέλεσης Δημοπρασιών, το οποίο θα είναι προσβάσιμο από τους συμμετέχοντες μέσω διαδικτύου και μέσω πιστοποιημένου διαπραγματευτή. Η πρόσβαση στο Σύστημα Υποβολής Προσφορών και Εκτέλεσης Δημοπρασιών κατά την διάρκεια της περιόδου διαπραγμάτευσης είναι δυνατή μόνο στους πιστοποιημένους διαπραγματευτές που έχουν δηλωθεί.
Κάθε χρόνο θα μπορούν να διενεργούνται δημοπρασίες από 3 έως 12 φορές σε τακτά χρονικά διαστήματα, το πρόγραμμα των οποίων θα δημοσιεύεται τον Δεκέμβριο κάθε έτους για το επόμενο έτος και θα περιλαμβάνει τις ώρες και ημέρες που έχει προγραμματιστεί η διενέργεια κάθε δημοπρασίας.

Η περίοδος διαπραγμάτευσης διαρκεί 2 ώρες χωρίς καμία παράταση. Η τιμή εκκίνησης ορίζεται για κάθε δημοπρασία χωριστά και περιλαμβάνεται στα στοιχεία της που δημοσιεύονται στο Τεχνικό Φύλλο που συνοδεύει την προκήρυξη. Η μεθοδολογία υπολογισμού της τιμής εκκίνησης εγκρίνεται από την Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας μετά από εισήγηση του ΔΑΠΕΕΠ.
Θα γίνονται αποδεκτές μόνο προσφορές με τιμή μεγαλύτερη της τιμής εκκίνησης.
Τα προϊόντα που θα τίθενται προς δημοπράτηση θα ανακοινώνονται από τον ΔΑΠΕΕΠ και θα περιλαμβάνονται στο Τεχνικό Φύλλο που συνοδεύει την προκήρυξη Αφορούν Εγγυήσεις Προέλευσης ηλεκτρικής ενέργειας που παρήχθη από σταθμούς παραγωγής ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ.

Τα προϊόντα περιλαμβάνουν συγκεκριμένο πλήθος εγγυήσεων προέλευσης με ομοειδή χαρακτηριστικά, κυρίως όσον αφορά στην πηγή ανανεώσιμης ενέργειας ή/και την τεχνολογία του σταθμού παραγωγής, - την περίοδο παραγωγής της ηλεκτρικής ενέργειας για την οποία εκδόθηκαν και -τη γεωγραφική θέση του σταθμού παραγωγής.
Δικαίωμα συμμετοχής στις δημοπρασίες θα έχει κάθε νομικό ή φυσικό πρόσωπο το οποίο κατά τη διενέργεια της εκάστοτε περιοδικής δημοπρασίας είναι εγγεγραμμένο στο Μητρώο Συμμετεχόντων για τις εν λόγω δημοπρασίες.
Το Μητρώο Συμμετεχόντων τηρείται από τον ΔΑΠΕΕΠ σε ηλεκτρονική μορφή. Δικαίωμα εγγραφής έχουν νομικά ή φυσικά πρόσωπα που θέλουν να αγοράσουν ΕΠ από μία ή περισσότερες από τις Δημοπρασίες που διενεργούνται σύμφωνα με τον παρόντα Κανονισμό.
Τα έσοδα των δημοπρασιών λαμβάνονται υπόψη για τον υπολογισμό των χρεώσεων του ΕΤΜΕΑΡ.

www.worldenergynews.gr

Ρoή Ειδήσεων

Δείτε επίσης