Τελευταία Νέα

Η μετάβαση σε μια κλιματικά ουδέτερη οικονομία, που είναι ο κεντρικός στόχος πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης με ορίζοντα το 2050, επιβάλλει έναν πολυδιάστατο μετασχηματισμό του ενεργειακού συστήματος της Ελλάδας.

Στόχος αυτού του μετασχηματισμού είναι να επιτευχθεί με οικονομικότητα, ασφάλεια και προστασία των καταναλωτών, η αύξηση της διείσδυσης των ΑΠΕ σε επίπεδα άνω του 67% έως το τέλος της δεκαετίας.

Η πολιτεία παρακολουθώντας στενά τις εξελίξεις σε ευρωπαϊκό επίπεδο έχει ήδη θέσει φιλόδοξους στόχους για την ενεργειακή μετάβαση της χώρας, ενώ προχωρεί σε αναθεώρηση τους ώστε το Εθνικό Σχέδιο για την Ενέργεια και το Κλίμα (ΕΣΕΚ) να εναρμονιστεί με τον νέο ευρωπαϊκό στόχο για μείωση εκπομπών CO2 κατά τουλάχιστον 55%.

Η επικαιροποίηση του ΕΣΕΚ σε συνδυασμό με τις 21 πράσινες δράσεις του Ταμείου Ανάκαμψης, επιδιώκουν να υποστηρίξουν την ισχυρή δυναμική των ΑΠΕ, αλλά και νέες τεχνολογίες, όπως η αποθήκευση, τα υπεράκτια αιολικά, το βιομεθάνιο, το υδρογόνο και οι εφαρμογές κυκλικής οικονομίας.

Όλα αυτά εκτιμάται ότι μπορούν να οδηγήσουν σε μια επενδυτική έκρηξη που θα προσεγγίσει τα 50 δις ευρώ.

Το αφιέρωμα του World Εnergy Νews για τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας, καταγράφει τις πολιτικές που προωθεί το υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας για τη διαμόρφωση του νέου ενεργειακού περιβάλλοντος, τις θέσεις και τις απόψεις των θεσμικών φορέων, αλλά και τους σχεδιασμούς των μεγάλων ενεργειακών ομίλων που δίνουν το παρόν στην ανάπτυξη νέων «πράσινων» τεχνολογιών και στην διαμόρφωση μιας ανταγωνιστικής αγοράς ενέργειας συμβατής με τα ευρωπαϊκά δεδομένα.

www.worldenergynews.gr

Οι επενδυτές και τα αναπτυξιακά σχέδια

Τα βήματα για τον στόχο του 2030

Τα εργαλεία για την ανάπτυξη των έργων ΑΠΕ

Οι νέες τεχνολογίες στην υπηρεσία της «πράσινης» μετάβασης