Η αδειοδότηση έργων ΑΠΕ

Εντείνεται ο ανταγωνισμός στην αγορά των ΦΟΣΕ με 25 άδειες

Εντείνεται ο ανταγωνισμός στην αγορά των ΦΟΣΕ με 25 άδειες
Πάνω από 25 εταιρίες, ελληνικές αλλά και ξένες έχουν λάβει άδεια ΦΟΣΕ από τη ΡΑΕ

Υψηλό επενδυτικό ενδιαφέρον και έντονη κινητικότητα εμφανίζει η νέα αγορά εκπροσώπησης μονάδων ΑΠΕ & ΣΗΘΥΑ μέσω Φορέων Σωρευτικής Εκπροσώπησης (ΦΟΣΕ).

Πάνω από 25 εταιρίες, ελληνικές αλλά και ξένες έχουν λάβει άδεια ΦΟΣΕ από τη ΡΑΕ εκ των οποίων ενεργό ρόλο στην αγορά έχουν σήμερα 17 αντιπροσωπεύοντας περισσότερο από το 25% της παραγωγής ΑΠΕ της χώρας σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία του Χρηματιστηρίου Ενέργειας για τον μήνα Μάρτιο του 2021.

Συγκεκριμένα τον Μάρτιο, οι ΦΟΣΕ εκπροσώπησαν το 27,63% της συνολικής παραγωγής ΑΠΕ, ενώ το υπόλοιπο 72,37% εκπροσωπήθηκε από τον ΔΑΠΕΕΠ, ο οποίος συμμετέχει στην αγορά και με την ιδιότητα του Φορέα Σωρευτικής Εκπροσώπησης Τελευταίου Καταφυγίου (Φο.Σ.Ε.Τε.Κ.) ΑΠΕ.

Η μείωση του ποσοστού του ΔΑΠΕΕΠ στο 72,73% τον Μάρτιο του 2021 από το 76,73% τον Οκτώβριο του 2020 είναι ενδεικτική της κινητικότητας και του εντεινόμενου ανταγωνισμού στην νέα αγορά των ΦΟΣΕ.

Οι ΦΟΣΕ βρήκαν πεδίο δραστηριότητας αναλαμβάνοντας το ρίσκο που δημιουργεί για τους παραγωγούς ΑΠΕ η συμμετοχή τους στην αγορά.

Οι παραγωγοί ανανεώσιμης ενέργειας, που συχνά αφορούν μικρές εκμεταλλεύσεις, ιδιαίτερα στα φωτοβολταϊκά, για να διαθέσουν το προϊόν τους χρειάζονται πολύπλοκους υπολογισμούς, όπως την πρόβλεψης παραγωγής σε πραγματικούς χρόνους,  τη διαχείριση της εξισορρόπησης και πιο μακροπρόθεσμα τη διαχείριση των κινδύνων που απορρέουν από τη συμφόρηση ενεργειακών ζωνών και της  μείωσης ή αποκοπής φορτίου.

Οι ΦΟΣΕ διαθέτουν την τεχνογνωσία για την  αποτελεσματική διαχείριση όλων αυτών των παραμέτρων, ενώ μπορούν να συνδράμουν και στη σύναψη διμερών συμβολαίων προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας.

Θεσμικές αλλαγές

Στο θεσμικό επίπεδο η πρώτη μεγάλη αλλαγή έγινε με τον νόμο 4414/2016 καθώς τα έργα ΑΠΕ, ισχύος άνω των 3 MW για τα αιολικά και πάνω από 500 kw για τα φωτοβολταϊκά, που κατασκευάζονται μετά από διαγωνισμό της ΡΑΕ, αναλαμβάνουν την υποχρέωση να συμμετάσχουν στη χονδρεμπορική αγορά και ταυτόχρονα αναλαμβάνουν υποχρεώσεις εξισορρόπησης.

Για τα έργα που δεν εντάσσονται στους διαγωνισμούς της ΡΑΕ και εισέρχονται με ανταγωνιστικούς όρους στην αγορά οι πράσινοι aggregators, μπορούν να προσφέρουν μεγαλύτερη απόδοση, καθώς εκπροσωπούν μεγάλο αριθμό μονάδων ΑΠΕ, με γεωγραφική διασπορά, μπορούν να διαχειριστούν καλύτερα το ρίσκο τη αβεβαιότητας  από τη μεταβλητότητα της παραγωγής των ΑΠΕ και να υποβάλουν ανταγωνιστικές προσφορές που εξασφαλίζουν την καθημερινή συμμετοχή του χαρτοφυλακίου στο ενεργειακό χρηματιστήριο.

Οι ΦΟΣΕ συγκεντρώνουν μεγάλο όγκο έργων και έτσι κατορθώνουν να μειώνουν τόσο το εύρος και την πιθανότητα αποκλίσεων όσο και το κόστος αυτών, μειώνοντας και την αμοιβή εκπροσώπησης για τους παραγωγούς. 

Οι παραγωγοί ΑΠΕ έχουν την δυνατότητα να πληρώνονται καθημερινά από τους ΦΟΣΕ που τους εκπροσωπούν βάσει των προσφορών και να εκκαθαρίζονται σε εβδομαδιαία ή/και μηναία βάση εκδίδοντας παραστατικό ή μέσω αυτοτιμολόγησης, σύμφωνα με το αναλυτικό εκκαθαριστικό σημείωμα που θα λαμβάνει από τον ΦΟΣΕ. ο κόστος εκπροσώπησης διαμορφώνεται ανάλογα με το μοντέλο που θα επιλέξει ο κάθε παραγωγός.

Το πιο συνηθισμένο είναι ο ΦΟΣΕ να αναλαμβάνει την πρόβλεψη παραγωγής των Σταθμών ΑΠΕ τόσο σε προημερήσιο όσο και ενδοημερήσιο επίπεδο, την υποβολή κατάλληλων προσφορών σε όλες τις επιμέρους αγορές της χονδρεμπορικής αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας, τη συμμετοχή στην Αγορά Εξισορρόπησης, τη διευθέτηση όλων των θεμάτων διαχείρισης με το ΕΧΕ, τη διευθέτηση όλων των οικονομικών συναλλαγών με τον Οίκο Εκκαθάρισης (ENERGY CLEAR) μέσω ενός Γενικού Εκκαθαριστικού Μέλους και τις συναλλαγές με τον ΑΔΜΗΕ καθώς και όποιο κόστος απόκλισης ή χρέωση μη συμμόρφωσης προκύπτει.

Προοπτικές ανάπτυξης

Ο ρόλος των ΦΟΣΕ αναμένεται να ενισχυθεί περαιτέρω με το που θα αρχίσουν να συνάπτονται στην αγορά διμερή συμβόλαια (PPAs). Οι ΦΟΣΕ μπορούν να απορροφήσουν σημαντικό μέρος του ρίσκου ενός συμβολαίου μεταξύ παραγωγού και προμηθευτή ή καταναλωτή, όπως για παράδειγμα το ρίσκο της καθημερινής πρόβλεψης παραγωγής, με τη βοήθεια χαρτοφυλακίων που ήδη διαχειρίζονται αλλά και μέσω της συμμετοχής τους στην αγορά καταλήγοντας σε ένα αποδοτικό τριμερές σχήμα συνεργασίας μεταξύ, όπου από την μια μεριά θα είναι ο παραγωγός από την άλλη ο προμηθευτής ή ο καταναλωτής και στη μέση ο ΦΟΣΕ.

Οι ενεργοί- εγγεγραμμένοι στην αγορά ΦΟΣΕ είναι οι εξής:

 • DUFERCO HELLAS AE Άδεια Εκπροσώπησης N/A
 • ELPEDISON ΑΕ Άδεια Εκπροσώπησης 1500
 • EUNICE AGGREGATION ΜAE Άδεια Εκπροσώπησης 300
 • FORENA ENERGY AE Άδεια Εκπροσώπησης 200
 • INACCESS NETWORKS SA Άδεια Εκπροσώπησης 600
 • MYTILINEOS GROUP OF COMPANIES SOCIETE ANONYME Άδεια Εκπροσώπησης 1500
 • NRG TRADING HOUSE SA Άδεια Εκπροσώπησης 200
 • OPTIMUS ENERGY AE Άδεια Εκπροσώπησης 1250
 • RENOPTIPOWER ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Άδεια Εκπροσώπησης 400
 • SOLAR ENERGY Άδεια Εκπροσώπησης 100
 • VOLTERRA ΑΕ Άδεια Εκπροσώπησης N/A
 • VOLTON ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Άδεια Εκπροσώπησης N/A
 • WATT AND VOLT AE -- 29XBLACKPEARL -- T Άδεια Εκπροσώπησης 350
 • ΒΟΩΤΗΣ - Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας Ανώνυμη Εταιρεία Άδεια Εκπροσώπησης 200
 • ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΑΕ Άδεια Εκπροσώπησης 1000
 • ΕΛΙΝ ΒΕΡΝΤ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΕΙΦΟΡΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Άδεια Εκπροσώπησης 150
 • ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ (ΕΛΛΑΣ) ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ ΑΕ Άδεια Εκπροσώπησης 300
Ιούνιος 2021- www.worldenergynews.gr

Ρoή Ειδήσεων

Δείτε επίσης