Με τη δύναμη της ενέργειας, ο Όμιλος MOTOR OIL διαμορφώνει το μέλλον

Με τη δύναμη της ενέργειας, ο Όμιλος MOTOR OIL διαμορφώνει το μέλλον
Ο Όμιλος MOTOR OIL, μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα, αναπτύσσει και έχει επενδύσει σε ένα σημαντικό χαρτοφυλάκιο έργων ανανεώσιμων πηγών ενέργειας (πλέον των 360 MW), το οποίο συνεχώς διευρύνεται, στοχεύοντας το 1GW

Μια από τις μεγαλύτερες προκλήσεις που αντιμετωπίζει η ανθρωπότητα στη σύγχρονη εποχή είναι η κλιματική αλλαγή και η υιοθέτηση συντονισμένων μέτρων και πολιτικών για την αντιμετώπισή της. Προς αυτήν την κατεύθυνση, η υλοποίηση σοβαρών και συγκροτημένων επενδυτικών προτάσεων στο χώρο των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ) είναι καταλυτική για την αντιμετώπιση των κλιματικών απειλών, τη διαμόρφωση συνθηκών βιώσιμης ανάπτυξης και τη μετάβαση σε μια οικονομία χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα.

Πιο συγκεκριμένα, οι σταθμοί ΑΠΕ (Αιολικοί ή Φωτοβολταϊκοί Σταθμοί) μειώνουν δραστικά το βαρύ περιβαλλοντικό αποτύπωμα που δημιουργείται από την καύση ορυκτών καυσίμων και τα εκπεμπόμενα αέρια συμβάλλοντας δραστικά στην αντιμετώπιση του φαινομένου του θερμοκηπίου, ενώ το γεγονός ότι οι σταθμοί αυτοί εκμεταλλεύονται το ανεξάντλητο αιολικό, ή ηλιακό δυναμικό δίχως την απαίτηση τροφοδοσίας σε καύσιμο τους εξασφαλίζει χαμηλό μεταβλητό κόστος παραγωγής και παράλληλα διασφαλίζει την αειφορία τους.

Για αυτό και ο Όμιλος MOTOR OIL, μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα, αναπτύσσει και έχει επενδύσει σε ένα σημαντικό χαρτοφυλάκιο έργων ανανεώσιμων πηγών ενέργειας (πλέον των 360 MW), το οποίο συνεχώς διευρύνεται, στοχεύοντας το 1GW.

Πιο συγκεκριμένα, διαθέτει ήδη σε λειτουργία 280 MW, ενώ υπό κατασκευή βρίσκονται επιπλέον 84 MW. Επιπροσθέτως, ο Όμιλος MOTOR OIL κατέχει χαρτοφυλάκιο αδειών προς ανάπτυξη συνολικής ισχύος 650 MW. Με τα εν λειτουργία έργα ΑΠΕ παράγεται ενέργεια ίση με 597.000.000 kWh κατ’ έτος καλύπτοντας τις ετήσιες ανάγκες σε ηλεκτρική ενέργεια 140.000 νοικοκυριών κατά μέσο όρο. Το μεγαλύτερο όφελος είναι η μείωση των εκπομπών CO2 η οποία υπολογίζεται σε περίπου 418.000 τόνους κατ’ έτος. 

Ασφαλώς, η οποιαδήποτε επενδυτική προσπάθεια με σκοπό τη δημιουργία σταθμών Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας οφείλει να έχει προβλέψει πλήρως όλες τις παραμέτρους (οικονομικές, περιβαλλοντικές, χωροταξικές, ασφάλειας, υγείας, κ.ά.), και να έχει έναν σοβαρό και μακρόπνοο σχεδιασμό. Τέτοια έργα, καθώς θα αναπτύσσονται και θα εξελίσσονται, θα ενισχύσουν εμπράκτως και ποικιλοτρόπως τις τοπικές κοινότητες.

H στρατηγική βιώσιμης μετάβασης του Ομίλου Motor Oil, όμως, δεν σταματά εκεί.

Στον τομέα του φυσικού αερίου και καθώς συνεχίζεται η εμπορική δραστηριότητα, σχεδιάζεται η κατασκευή μιας πλωτής μονάδας αποθήκευσης και επαναεριοποίησης (FSRU), που θα συμβάλει στην ενίσχυση του ελληνικού δικτύου φυσικού αερίου.

Επιπλέον ο Όμιλος εξετάζει τον σχεδιασμό μιας μονάδας παραγωγής βιοκαυσίμων, ενώ παράλληλα, μελετά δύο έργα για την αποθήκευση, μεταφορά και ανεφοδιασμό υδρογόνου.

Επίσης, ο Όμιλος δραστηριοποιείται έντονα στον τομέα της κυκλικής οικονομίας μέσω της αξιοποίησης αποβλήτων για παραγωγή ενέργειας, ενώ  μέσω της θυγατρικής LPC, λειτουργεί ένα από τα μεγαλύτερα και πιο τεχνολογικά προηγμένα εργοστάσια επαναδιύλισης λιπαντικών στην Ευρώπη.

Η αξιοποίηση των δυνατοτήτων που μας προσφέρουν οι επιστημονικές και τεχνολογικές εξελίξεις στον τομέα των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας , είναι απαραίτητη προϋπόθεση για να αναχαιτισθεί η κλιματική κρίση και να περάσουμε σε μια νέα εποχή σεβασμού στο περιβάλλον που θα συνοδεύεται από ένα αίσθημα υπευθυνότητας  για τις μελλοντικές γενιές και τον κόσμο που θα τους παραδώσουμε.

Ο Όμιλος Motor Oil δίνοντας έμφαση σε πράσινες επενδύσεις σχεδιάζει και εφαρμόζει υπεύθυνα την στρατηγική του για ενεργειακή μετάβαση.

Ιούνιος 2021- www.worldenergynews.gr

Ρoή Ειδήσεων

Δείτε επίσης