Απόψεις

Από τη νέα οικονομία της Καθαρής Ενέργειας προήλθε το 10% της αύξησης του παγκόσμιου ΑΕΠ το 2023 (Εnergypost)

Από τη νέα οικονομία της Καθαρής Ενέργειας προήλθε το 10% της αύξησης του παγκόσμιου ΑΕΠ το 2023 (Εnergypost)
Πως διαμορφώθηκε σε ΕΕ, ΗΠΑ, Κίνα και Ινδία- Μελέτη που δημοσιεύει το energypost οι Laura Cozzi, Timur Gül, Thomas Spencer και Peter Levi του IEA παρουσιάζουν τα εις βάθος αποτελέσματα για τέσσερις από τις μεγαλύτερες οικονομίες
Η οικονομία της καθαρής ενέργειας αφήνει το στίγμα της στο παγκόσμιο ΑΕΠ καθώς έφθασε να αντιπροσωπεύει το 10% της αύξησής του το 2023, κυρίως μέσω τριών δραστηριοτήτων: την κατασκευή τεχνολογιών καθαρής ενέργειας, την ανάπτυξη δυναμικότητας καθαρής ενέργειας και τις πωλήσεις καθαρού εξοπλισμού.


Μελέτη που δημοσιεύει το energypost οι Laura Cozzi, Timur Gül, Thomas Spencer και Peter Levi του IEA παρουσιάζουν τα εις βάθος αποτελέσματα για τέσσερις από τις μεγαλύτερες οικονομίες: την ΕΕ, τις ΗΠΑ, την Κίνα και την Ινδία, οι οποίες μαζί αντιπροσωπεύουν τα δύο τρίτα του παγκόσμιου ΑΕΠ.

Η ανάπτυξη καθαρής ενέργειας αντιπροσώπευε περίπου το 6% της αύξησης του ΑΕΠ στις ΗΠΑ, περίπου το 20% της Κίνας, σχεδόν το ένα τρίτο της ΕΕ και σχεδόν το 5% της Ινδίας. Από το συνολικό ΑΕΠ, η καθαρή ενέργεια αντιπροσώπευε μεταξύ 1% και 4% σε αυτές τις τέσσερις μεγάλες περιφέρειες το 2023. Σε παγκόσμιο επίπεδο, 36 εκατομμύρια εργαζόμενοι απασχολήθηκαν σε αλυσίδες εφοδιασμού καθαρής ενέργειας. Ο τομέας της καθαρής ενέργειας όχι μόνο αναπτύσσεται γρήγορα, αλλά η σημασία του για τις οικονομίες σε όλο τον κόσμο θα συνεχίσει να αυξάνεται, εκτιμούν οι αναλυτές.

Η καθαρή ενέργεια κινείται προς το επίκεντρο του παγκόσμιου ενεργειακού συστήματος – και καθώς αυξάνεται η σημασία της, αναδύεται μια νέα οικονομία καθαρής ενέργειας.

Η καθαρή ηλεκτρική ενέργεια αντιπροσώπευε περίπου το 80% των νέων προσθηκών χωρητικότητας στο παγκόσμιο σύστημα ηλεκτρικής ενέργειας το 2023 και τα ηλεκτρικά οχήματα περίπου ένα στα πέντε αυτοκίνητα που πωλήθηκαν παγκοσμίως. Ταυτόχρονα, οι παγκόσμιες επενδύσεις στην παραγωγή καθαρής ενέργειας ανθούν, καθοδηγούμενες από τις βιομηχανικές πολιτικές και τη ζήτηση της αγοράς. Η απασχόληση σε θέσεις εργασίας καθαρής ενέργειας ξεπέρασε εκείνη των ορυκτών καυσίμων το 2021 και συνεχίζει να αυξάνεται.

Επιπλέον 320 δισ. δολ. στην παγκόσμια οικονομία

Σύμφωνα με την ανάλυση ανά χώρα το 2023, η καθαρή ενέργεια πρόσθεσε περίπου 320 δισεκατομμύρια δολάρια στην παγκόσμια οικονομία. Αυτό αντιπροσώπευε το 10% της αύξησης του παγκόσμιου ΑΕΠ - ισοδύναμο με περισσότερο από την αξία που προστέθηκε από την παγκόσμια αεροδιαστημική βιομηχανία τοή με την προσθήκη μιας οικονομίας μεγέθους της Τσεχικής Δημοκρατίας στην παγκόσμια παραγωγή.

Αυτή η αξιολόγηση βασίζεται σε μια πρώτη στο είδος ανάλυση τριών κατηγοριών δραστηριότητας στον τομέα της καθαρής ενέργειας:

  • Κατασκευή τεχνολογιών καθαρής ενέργειας: επένδυση στην παραγωγή καθαρής ενέργειας, καλύπτοντας τις αλυσίδες αξίας για ηλιακά φωτοβολταϊκά, αιολική ενέργεια και κατασκευή μπαταριών
  • Ανάπτυξη δυναμικότητας καθαρής ενέργειας: επένδυση στην ανάπτυξη δυναμικότητας παραγωγής καθαρής ηλεκτρικής ενέργειας – όπως ηλιακά φωτοβολταϊκά, αιολική ενέργεια, πυρηνική ενέργεια και αποθήκευση μπαταριών – και σε δίκτυα ηλεκτρικής ενέργειας
  • Πωλήσεις καθαρού εξοπλισμού: πωλήσεις ηλεκτρικών αυτοκινήτων (EV) και αντλιών θερμότητας.

Βασίζεται σε λεπτομερή στοιχεία που συγκεντρώθηκαν και επεξεργάστηκαν από τον Διεθνή Οργανισμό Ενέργειας (IEA) από πρωτογενείς και δευτερογενείς πηγές.

Η ανάλυση έγινε σε επίπεδο χώρας κα τα αποτελέσματα για τέσσερις από τις μεγαλύτερες οικονομίες: τις Ηνωμένες Πολιτείες, την Ευρωπαϊκή Ένωση, την Κίνα και την Ινδία, που μαζί αντιπροσωπεύουν τα δύο τρίτα του παγκόσμιου ΑΕΠ έχει ως εξής:

Ευρωπαϊκή Ένωση

Στην Ευρωπαϊκή Ένωση, η καθαρή ενέργεια αντιπροσώπευε σχεδόν το ένα τρίτο της αύξησης του ΑΕΠ το 2023, το υψηλότερο μερίδιο από οποιαδήποτε άλλη περιοχή που εκτιμήθηκε, αν και το μερίδιό της διογκώνεται από την ασθενή συνολική αύξηση του ΑΕΠ της τάξης του 0,5%. Ωστόσο, οι ισχυροί κλιματικοί στόχοι και πολιτικές της ΕΕ, όπως το πακέτο Fit for 55 και ο προτεινόμενος νόμος για το Net Zero Industry, υποστηρίζουν τις επενδύσεις στην παραγωγή καθαρής ενέργειας, οι οποίες υπερδιπλασιάστηκαν μεταξύ 2022 και 2023, κυρίως λόγω της κατασκευής μπαταριών.

ΗΠΑ

Το ΑΕΠ στις Ηνωμένες Πολιτείες αυξήθηκε κατά 2,5% το 2023. Η καθαρή ενέργεια συνέβαλε σημαντικά: Ο νόμος για τη μείωση του πληθωρισμού και ο νόμος για τις υποδομές οδήγησαν σε αύξηση των επενδύσεων στην παραγωγή καθαρής ενέργειας ενώ οι πωλήσεις ηλεκτρικών οχημάτων αυξήθηκαν επίσης έντονα. Συνεπώς, η ανάπτυξη της καθαρής ενέργειας αντιπροσώπευε περίπου το 6% της αύξησης του ΑΕΠ στη μεγαλύτερη οικονομία του κόσμου το 2023. Αυτό είναι συγκρίσιμο σε κλίμακα με τη συμβολή στην αύξηση του ΑΕΠ το 2023 από την ακμάζουσα ψηφιακή οικονομία των Ηνωμένων Πολιτειών που βασίζεται στην τεχνητή νοημοσύνη.

Κίνα

Η καθαρή ενέργεια αντιπροσώπευε περίπου το ένα πέμπτο της αύξησης του ΑΕΠ της Κίνας κατά 5,2% το 2023. Καθεμία από τις τρεις κατηγορίες που αξιολογήθηκαν αυξήθηκε έντονα, με τη μεγαλύτερη αύξηση να προέρχεται από τις επενδύσεις σε δυναμικότητα καθαρής ενέργειας, ακολουθούμενη από τις πωλήσεις εξοπλισμού, ιδιαίτερα των EV. Η επέκταση της παραγωγής καθαρής ενέργειας αντιπροσώπευε περίπου το 5% της αύξησης του ΑΕΠ της Κίνας το 2023, αν και η πλεονάζουσα παραγωγική ικανότητα της χώρας σε τεχνολογίες όπως οι μπαταρίες (τα ποσοστά χρήσης ήταν περίπου 30% το 2023) μπορεί να περιορίσει το εύρος αυτής της κινητήριας δύναμης ανάπτυξης στο μέλλον. Παρόμοιες εκτιμήσεις έχουν καταλήξει σε συγκρίσιμα συμπεράσματα, αν και με ελαφρώς διαφορετικά όρια.

Ινδία

Η Ινδία ήταν η ταχύτερα αναπτυσσόμενη μεγάλη οικονομία το 2023, με το ΑΕΠ να αυξάνεται κατά περίπου 7,7%. Η καθαρή ενέργεια συνέβαλε ελαφρώς λιγότερο από το 5% της αύξησης του ΑΕΠ το 2023, κυρίως από επενδύσεις σε νέα δυναμικότητα ηλιακής ενέργειας. Εν τω μεταξύ, πολιτικές όπως το Production Linked Incentive προσελκύουν επενδύσεις σε νέα παραγωγική ικανότητα καθαρής ενέργειας. Το 2023, αυτό παρέμεινε σχετικά μικρό ως μέρος της συνολικής οικονομίας της Ινδίας, αλλά το ενδιαφέρον από τις επιχειρήσεις και τους επενδυτές αυξάνεται.

ΓΡΦ1_1.JPGΤο 2023, οι επενδύσεις και οι πωλήσεις καθαρής ενέργειας αντιπροσώπευαν μεταξύ 1% και 4% του συνολικού ΑΕΠ στις τέσσερις κύριες περιοχές που αξιολογήθηκαν – σημαντικά μερίδια στο πλαίσιο αυτών των μεγάλων και διαφοροποιημένων οικονομιών. Η χημική βιομηχανία αντιπροσωπεύει περίπου το 3% της προστιθέμενης αξίας στην Ινδία και την Κίνα. Συνεπώς, οι τεχνολογίες καθαρής ενέργειας παρέχουν ήδη σημαντική συμβολή στο ΑΕΠ σε αυτές τις οικονομίες σήμερα.

Άυξηση των επενδύσεων

Ο τομέας της καθαρής ενέργειας οδήγησε επίσης σε σημαντικό μερίδιο της συνολικής αύξησης των επενδύσεων σε ολόκληρη την οικονομία σε αυτές τις περιοχές το 2023. Στην περίπτωση της Κίνας, συνέβαλε το 50% της αύξησης των συνολικών επενδύσεων το 2023 και το 20% στις Ηνωμένες Πολιτείες. Σε παγκόσμιο επίπεδο, υπολογίζεται ότι περίπου 200 δισεκατομμύρια δολάρια επενδύθηκαν στην παραγωγή τεχνολογίας καθαρής ενέργειας το 2023, σημειώνοντας αύξηση 75% σε σχέση με το προηγούμενο έτος. Αυτό συγκρίνεται με τις παγκόσμιες επενδύσεις κεφαλαίου στην κατασκευή ημιαγωγών περίπου 170 έως 250 δισεκατομμυρίων δολαρίων ΗΠΑ ετησίως τα τελευταία χρόνια.


ΓΡΦ2_2.JPG


36 εκατ.εργαζόμενοι το 2023

Ο εκσυγχρονισμός των ενεργειακών και βιομηχανικών συστημάτων για την προώθηση των ενεργειακών μεταβάσεων απαιτεί πολύ μεγάλες επενδύσεις και τον μετασχηματισμό τεράστιων αγορών. Προκύπτουν επίσης πολλά σημαντικά οφέλη πέρα ​​από τον μετριασμό της κλιματικής αλλαγής και τη μείωση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης.Το 2023, 36 εκατομμύρια εργαζόμενοι απασχολούνταν σε αλυσίδες εφοδιασμού καθαρής ενέργειας.

Και ενώ η Κίνα εξακολουθεί να προηγείται στις επενδύσεις στην κατασκευή τεχνολογιών καθαρής ενέργειας, άλλες περιοχές βλέπουν επίσης άλμα σε έργα. Το μεγάλο μερίδιο μιας χώρας έχει εγείρει ερωτήματα σχετικά με την ανθεκτικότητα και την ποικιλομορφία των παγκόσμιων αλυσίδων εφοδιασμού τεχνολογίας καθαρής ενέργειας, αλλά παρέχει επίσης ευκαιρίες για επιτάχυνση της παγκόσμιας απαλλαγής από τις ανθρακούχες εκπομπές με βάση την άφθονη παροχή εξοπλισμού καθαρής ενέργειας χαμηλού κόστους.


Η Laura Cozzi είναι Διευθύντρια, Βιωσιμότητας, Τεχνολογίας και Προοπτικών στο IEA
Ο Timur Gül είναι ο Chief Energy Technology Officer στον IEA
Ο Thomas Spencer είναι Power Sector Modeller στον IEA
Ο Peter Levi είναι Ενεργειακός Αναλυτής (Βιομηχανίας) στον IEA

www.worldenergynews.gr

Ρoή Ειδήσεων

Δείτε επίσης