Επιχειρήσεις

Capital Link: 8 Ιουνίου το ”13th Annual Capital Link Sustainability Forum”

tags :
Capital Link: 8 Ιουνίου το ”13th Annual Capital Link Sustainability Forum”
M ετίτλο «Χρηματοδότηση, Επενδύσεις & Βιώσιμη Ανάπτυξη Financing & Investments Spearheading Sustainable Growth»

Η Capital Link διοργανώνει το ”13th Annual Capital Link Sustainability Forum” με τίτλο «Χρηματοδότηση, Επενδύσεις & Βιώσιμη Ανάπτυξη Financing & Investments Spearheading Sustainable Growth» το οποίο θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 8 Ιουνίου 2023, υπό την Αιγίδα της Περιφέρειας Αττικής, με φυσική παρουσία στο Divani Caravel Athens Hotel.

Τα τελευταία τρία χρόνια, πρωτοφανείς προκλήσεις και σημαντικές αλλαγές έχουν ανατρέψει την καθημερινότητα όπως την ξέραμε. Οι εταιρείες και τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα προσάρμοσαν τον ρόλο τους στην οικονομία και την κοινωνία, ενώ ρυθμιστικές αρχές αλλά και εμπορικοί και επιχειρηματικοί εταίροι και η κοινωνία γενικότερα απαιτούν την επικράτηση των κριτηρίων ESG στις επιχειρηματικές, επενδυτικές και χρηματοοικονομικές αποφάσεις. To εγχείρημα της μετάβασης σε ένα βιώσιμο αύριο είναι τεράστιο και απαιτεί τη συμβολή όλων των παραγόντων ώστε οι μηχανισμοί που υιοθετήθηκαν να καταφέρουν να ανοίξουν μία νέα προσέγγιση στην χρηματοοικονομική και γενικότερα στην οικονομία και την κοινωνία.

ΤΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ

Η βιωσιμότητα αποτελεί παράμετρο-κλειδί για την προσέλκυση επενδύσεων. Η εφαρμογή κριτηρίων ESG αποτελεί έναν όλο και πιο σημαντικό παράγοντα στην επενδυτική στρατηγική πολλών εταιρειών σε όλο τον κόσμο. Οι επιχειρήσεις υποχρεούνται να συμμορφώνονται με μια σειρά νέων κανονισμών σχετικά με τα κριτήρια περιβαλλοντικής, κοινωνικής και εταιρικής διακυβέρνησης (ESG). Σήμερα όλο και περισσότερες εταιρείες και επενδυτικά κεφάλαια υιοθετούν προγράμματα ή πολιτικές που βασίζονται σε αυτά τα κριτήρια σε μια προσπάθεια να αυξήσουν την κερδοφορία τους και να βελτιώσουν την πρόσβασή τους σε χρηματοδότηση. Οι ρυθμιστικές αρχές σε όλο τον κόσμο ασχολούνται με τη σύνταξη και την εφαρμογή νέων πολιτικών δημοσιοποίησης, ενώ οι επενδυτές πιέζουν για περισσότερες και ακριβέστερες πληροφορίες καθώς αναπτύσσουν και βελτιώνουν επενδυτικές στρατηγικές που βασίζονται σε κριτήρια ESG.

Το 13ο Annual Capital Link Sustainability Forum, με τη συμμετοχή ανώτατων στελεχών από τον δημόσιο και τον ιδιωτικό τομέα, και λαμβάνοντάς υπόψη τις νέες τάσεις αλλά ταυτόχρονα και προκλήσεις για τη Βιωσιμότητα, Χρηματοδότηση & Επενδύσεις θα καλύψει τα καίρια αυτά ζητήματα καθώς και πρωτοβουλίες που αναλαμβάνονται σε αυτό το πλαίσιο.

ΑΤΖΕΝΤΑ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ

Εταιρική Διακυβέρνηση – Ένα Μοντέλο Σε Πλήρη Εξέλιξη
Επιχειρηματικότητα & Πολιτικές Βιωσιμότητας
The Critical Quadrilemma
Βιωσιμότητα & Επενδυτικές Προτεραιότητες & Επιλογές
Εταιρική Διακυβέρνηση – Προϋπόθεση Στη Προσέλκυση Επενδύσεων & Χρηματοδότησης
Βιώσιμη Χρηματοδότηση & Υπεύθυνη Τραπεζική
Βιωσιμότητα & Θεσμικοί Επενδυτές
Βιωσιμότητα – Ευκαιρία Δημιουργίας Μακροπρόθεσμης Αξίας

www.worldenergynews.gr

Ρoή Ειδήσεων

Δείτε επίσης