Επιχειρήσεις

Η Cenergy Holdings δημοσιεύει την Ετήσια Έκθεση για το 2023

Η Cenergy Holdings δημοσιεύει την Ετήσια Έκθεση για το 2023
Επισκόπηση των ενοποιημένων οικονομικών επιδόσεων

Η Cenergy Holdings SA (εφεξής "η Εταιρεία") ανακοινώνει ότι η ετήσια έκθεσή της για το 2023 είναι πλέον διαθέσιμη στον ιστότοπο της Εταιρείας www.cenergyholdings.com.  Η έκθεση παρέχει μια ολοκληρωμένη επισκόπηση των ενοποιημένων οικονομικών επιδόσεων, της επιχειρηματικής στρατηγικής, των επιδόσεων σε περιβαλλοντικά και κοινωνικά θέματα, καθώς και των πρακτικών που ακολουθούνται σε θέματα εταιρικής διακυβέρνησης και διαχείρισης κινδύνων για το 2023 από την Εταιρεία και τις θυγατρικές της.

www.worldenergynews.gr
Ρoή Ειδήσεων

Δείτε επίσης