Ναυτιλία

Στο net metering στρέφεται το λιμάνι του Βόλου - Διαγωνισμός για τρία φωτοβολταϊκά

Στο net metering στρέφεται το λιμάνι του Βόλου - Διαγωνισμός για τρία φωτοβολταϊκά

Η αξία του έργου ανέρχεται στα 2 εκατ. ευρώ (χωρίς ΦΠΑ)

 

Στροφή στο net metering κάνει το λιμάνι του Βόλου με την ανάπτυξη τριών φωτοβολταϊκών σταθμών συνολικής ισχύος . Ο διαγωνισμός, εκτιμώμενης αξίας 2 εκατ. ευρώ (χωρίς ΦΠΑ), δημοσιεύθηκε εχθές στην εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στόχος είναι η κάλυψη μέρους των ενεργειακών αναγκών του λιμένος, που αυτή την περίοδο βρίσκεται σε μια μεταβατική φάση με απρόβλεπτο όμως ακόμα ορίζοντα, καθώς μετά τις καταστροφές που προκάλεσε το Daniel, έχει μετατεθεί κατά 1,5 χρόνο η ολοκλήρωση της αξιοποίησης, που ούτως ή άλλως βρίσκεται μπλεγμένη σε προσφυγές.

Μέσω του διεθνούς διαγωνισμού προμήθειας και εγκατάστασης τριών φωτοβολταϊκών συστημάτων, ο Οργανισμός Λιμένος Βόλου μπαίνει στην εποχή της πράσινης ενέργειας. Η ανάπτυξη των νέων ηλιακών εγκαταστάσεων θα γίνει στον χώρο στάθμευσης του ΟΛΒ και σε χώρους αποθηκών. Το αντικείμενο του διαγωνισμού είναι χωρισμένο σε τρία τμήματα, ένα για κάθε σύστημα.

Τα τρία τμήματα του διαγωνισμού

Ειδικότερα, το πρώτο τμήμα αφορά στην εγκατάσταση φωτοβολταϊκού συστήματος, ισχύος 19,98kW στο δώμα του κτηρίου για την υλοποίηση virtual net metering. Η αξία του πρώτου τμήματος είναι 30 χιλιάδες ευρώ και η διάρκεια είναι 5 μήνες.

Το δεύτερο -και μεγαλύτερο- lot αφορά σε φωτοβολταϊκό 800kW, που θα εγκατασταθεί για net metering σε στέγες αποθηκών και ο επιμέρους προϋπολογισμός του ανέρχεται σε 750 χιλιάδες ευρώ. Η διάρκεια της σύμβασης είναι 6 μήνες.

Το τρίτο ηλιακό σύστημα, ισχύος 499,72kW θα αναπτυχθεί σε στέγαστρα θέσεων στάθμευσης, τα οποία θα προμηθεύσει και εγκαταστήσει ο ανάδοχος, με στόχο επίσης το net metering. Σε αυτό το τμήμα, ο προϋπολογισμός ανεβαίνει στα 1,22 εκατ. ευρώ και η διάρκεια στους 10 μήνες.
Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλλουν προσφορές ενιαία και για τα τρία lots του έργου. Ως ημερομηνία κατάθεσης των προσφορών έχει ορισθεί η 10η Μαΐου 2024.

www.worldenergynews.gr

Ρoή Ειδήσεων

Δείτε επίσης