Αναλύσεις

Τα νέα επενδυτικά κριτήρια της έρευνας του ESG με την συμμετοχή 36 διεθνών κολοσσών και της Μυτιληναίος

Τα νέα επενδυτικά κριτήρια της έρευνας του ESG με την συμμετοχή 36 διεθνών κολοσσών και της Μυτιληναίος
Περιβάλλον, Κοινωνική Συνεισφορά, Εταρική Διακυβέρνηση θα αξιολογηθούν ποσοστικά και θα επηρεάζουν τις επενδυτικές αποφάσεις σύμφωνα με τις νέες τάσεις
Μια σειρά νέων κριτηρίων υιοθετούνται από τους επενδυτές που αφορούν τους τομείς του περιβάλλοντος, της κοινωνίας και της εταιρικής διακυβέρνησης, τα οποία και παίζουν σημαντικό ρόλο στην διατηρισμότητα (sustainability) και σταθερότητα της ποιοτικής πορείας των εταιριών.
Πρόκειται για το Enviromental Social Governance Guide, που δημοσιοποιείται για 4η φορά, ο οποίος εμπλουτίζει τα επεπδυτικά κριτήρια με βάση τα νέα δεδομένα που μετά και την έκρηξη της πανδημίας του COVID -19 έφεραν στο προσκήνιο νέες παραμέτρους πέραν των περιβαλλοντικών και των εκπομπών διοξειδίου, όπως η ποιότητα του νερού και η αξιοποίηση των απορριμάτων.
Στον κοινωνικο τομέα ανέκυψαν τα θέματα υγείας, ασφάλειας, εργασιακών σχέσεων και ασφάλειας.
Στον τομέα της εταιρικής διακυβέρνησης προέκυψαν τα θέματα αμοιβών των διοικήσεων και μερισμάτων προς τους μετόχους.
Ο ESG πραγματοποίησε μια εκτεταμένη έρευνα με 37 κορυφαίες παγκοσμίως εταιρίες και επενδυτικούς οίκους μεταξύ των οποίων οι MSCI, UBS, Fidelity Investments, Iberdrola, KPMG, Nestle, Barclays, Henkel, AXA Investments Managemet, Bloomberg LP, Wienerberger, Novo Nordisk ενώ από ελληνικής πλευράς συμμετείχε η Μυτιληναίος.


Μια αγορά που μεγαλώνει


Από την έρευνα που πραγματοποιήθηκε προκύπτει το συμπέρασμα ότι οι επενδυτικές εποφάσεις των μεγάλων επενδυτικών funds περιλαμβάνουν όλο και περισσότερο στα κριτήρια επενδύσεών τους, στοιχεία που αφορούν περιβαλλοντικές και κοινωνικές δραστηριότητες των εταιριών, που είναι μετρήσιμες.
 
Η αγορά του ESG αντιστοιχεί ανάλογα με διαφορετικές εκτιμήσεις σε ένα εύρος από 590 δισ δολ (ΔΝΤ 2019) ως 30,7 τρισ δολ (GSIA 2018).
Όπως δηλώνουν οι fund managers ολοένα και περισσότερο τα κριτήρια του ESG αυξάνουν το βάρος τους στις επενδυτικές τους αποφάσεις.

Ο Daniel Bohsen εκπρόσωπος της Novo Nordisk, μιλώντας στην σχετική έρευνα για τις προτεραιότητες που έδωσε στους επενδυτές ενόψει του 2025, ανέφερε ότι η διατηρισιμότητα (sustainability) έρχεται πρώτη και η αύξηση των κερδών αποτελεί το αποτέλεσμα της συνολικής στρατηγικής. Αυτό αποτελεί το μήνυμα που δίνεται τώρα στους επενδυτές.

Οι Γιώργος Γαλάνης και Δημήτρης Κατραλής από την Μυτιληναίος σημειώσαν ότι μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας πληροφορούν τους επενδυτές για την Διατηρίσιμη (Sustainable) Ανάπτυξη."Εκεί παραθέτουμε εξειδικευμένα στοιχεία αξιολόγησης της πολιτικής μας σε παγκόσμιο επίπεδο, όπου δρά ο όμιλος."


Απαιτείται ενιαία πλατφόρμα αξιολόγησης


Τα αποτελέσματα  της έρευνας δείχνουν ότι δεν υπάρχουν ακόμα ενιαία κριτήρια για να αποτιμηθεί η εκπλήρωση των προδιαγραφών του ESG από τις εταιρίες
, αλλά κάθε εταιρία προσπαθεί να βελτιώσει την εικόνα της. Αυτά αναφέρουν οι μονάδες αξιολόγησης του ESG αναλύοντας τα στοιχεία που λαμβανουν από τις εταιρίες.
Όμως και οι εταιρίες φαίνεται ότι θεωρούν, πως η αξιολόγησή τους γίνεται με μονομερή τρόπο, χωρίς να λαμβάνεται υπόψη η ιδιατερότητα κάθε επιχείρησης.
 
Στον τομέα της αξιολόγησης οι περισσότερες εταιρίες θεωρούν ότι μια ενιαία μεθοδολογία σε διεθνές επίπεδο θα βοηθήσει σημαντικά στην αξιολόγηση των εταιριών.

Η Tanja Seiler από την BMW
σημείωσε ότι μια συγκεκριμένη πλατφόρμα θα διευκολύνει τους επενδυτές να αξιολογήσουν τις εταιρίες.
Τα στάνταρ κριτήρια βελτιώνουν την αναλύση της συγκρισιμότητας και είναι εμφανές ότι λείπουν.

Ο Γιώγος Γαλάνης από την Μυτιληναίος τονίζει ότι τα SASB και GRI
βοηθούν τους επενδυτές να αντιληφθούν πώς τα ζήτήματα διατηρισμότητας (sustainability) επηρεάζουν τις εταιρίες σε οικονομικό επίπεδο, αλλά χρειάζονται περισσότερες πληροφορίες.
Και για τον λόγο αυτό απαιτούνται ενιαίες προδιαγραφές όπου πιθανώς θα πρέπει να θεσπιστούν από την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Ο Diego Martinez της Iberdrola
σημείωσε ότι ο ESG είναι μια τάση - κλειδί, καθώς η κοινωνία και οι νέοι αντιλαμβάνονται τα περιβαλλοντικά προβλήματα, τα κοινωνικά προβλήματα, τα ρατσιστικά ζητήματα και η επενδυτική κοινότητα δεν μπορεί να αποκοπεί απο αυτά.
Πολύ περισσότερο με την επιδείνωση της οικονομίας από τον COVID 19, καθώς και την ανάγκη μείωσης των εκπομπών ρύπων το Green Deal που αναδεικνύεται από την Ευρωζώνη δημιουργεί επενδυτικές ευκαιρίες.

Ο Daniel Bohsen της Novo Nordisk
θεωρεί οτι η υιοθέτηση των κριτηρίων της ESG θα βαθύνει και υποστηρίζει την εδραίωση μιας συγκεκριμένης πλατφόρμας αξιολόγησης που θα ενισχύσει την κοινωνική συνεισφορά και την προσέλκυση νέων ικανών εργαζομένων.

Οι εταιρίες, όπως αναφέρερουν τα συμπεράσματα, αλλά και οι αρχές θα πρέπει σταδιακά να προσαρμοστούν σε θεσμικούς κανόνες γύρω από τον ESG,
που θα πηγάζουν από διεθνείς συνθήκες όπως η Συμφωνία του Παρισισού, μιας και η κλιματική αλλαγή θα είναι άξονας κομβικής σημασίας, όπως επίσης και το Φορολογικό Πλαίσιο εντός της Ευρωζώνης.
Προφανώς αυτό απαιτεί υψηλή ποιότητα των εργαζομένων αλλά παράλληλα και ένα μεγάλο δυναμικό από πόρους, που είναι αμφίβολλο αν όλοι μπορούν να το ακολουθήσουν.

www.worldenergynews.gr
 

Ρoή Ειδήσεων

Δείτε επίσης