Μυτιληναίος: Διμερή εργαλεία χωρίς αυστηρή τυποποίηση τα PPAs από ΑΠΕ - Διαφύλαξη από επιπτώσεις στην Green Pool

Μυτιληναίος: Διμερή εργαλεία χωρίς αυστηρή τυποποίηση τα PPAs από ΑΠΕ - Διαφύλαξη από επιπτώσεις στην Green Pool
Η θέση της ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ στη διαβούλευση για την πλατφόρμα των PPAs

Ως διμερή εργαλεία που δεν θα υπόκεινται σε αυστηρή τυποποίηση θα πρέπει να αντιμετωπιστούν τα συμβόλαια παραγωγής ενέργειας από ΑΠΕ RES PPAs σύμφωνα με την Μυτιληναίος, η οποία συμμετείχε με επιστολή της στη δημόσια διαβούλευση που πραγματοποίησε η ΡΑΕ όσον αφορά στη θέσπιση πλατφόρμας διμερών συμβολαίων ενέργειας από ΑΠΕ.
Η Μυτιληναίος επισημαίνει ότι η επικείμενη λειτουργία του σχήματος Green Pool δεν θα πρέπει να επηρεάζεται από την σχεδιαζόμενη πλατφόρμα RES PPAs, η οποία επίσης δεν θα πρέπει να έχει δεσμευτικό χαρακτήρα ως προς τη συμμετοχή, καθώς και ότι τα RES PPAs θα πρέπει να εξαιρούνται ρητώς από το πλαφόν στα έσοδα της ηλεκτροπαραγωγής.

Όπως επισημαίνεται στην επιστολή της Μυτιληναίος προς τη ΡΑΕ οι μακροχρόνιες διμερείς συμβάσεις αγοραπωλησίας ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ (RES PPAs) αναμένεται να αποτελέσουν το βασικό εμπορικό εργαλείο προώθησης των ΑΠΕ το επόμενο διάστημα, παίρνοντας τη σκυτάλη από τα σχήματα λειτουργικής ενίσχυσης μέσω των διαγωνισμών ΑΠΕ.
Αποτελούν δε, τον καταλληλότερο αγοραίο τρόπο για την ανάπτυξη των ΑΠΕ, με το λιγότερο κόστος για την κοινωνία και τη βέλτιστη μόχλευση των πόρων της ιδιωτικής οικονομίας, αφού θα γεφυρώσουν σε διμερή βάση την παραγωγή από ΑΠΕ με την τελική ζήτηση.

Κίνδυνοι και προκλήσεις οδηγούν σε premium για τον διαχειριστή

Παρόλα αυτά η εταιρία σημειώνει ότι παραμένει η ανάγκη αντιμετώπισης κινδύνων και προκλήσεων, όπως το κόστος διαμόρφωσης (shaping & firming risk/cost) της στοχαστικής παραγωγής ΑΠΕ προκειμένου να ανταποκρίνεται στο προφίλ κατανάλωσης των αγοραστών.
Και αναφέρει ότι ειδικά για την περίπτωση των ενεργοβόρων βιομηχανιών, το ζήτημα αυτό καλείται να αντιμετωπίσει το σχήμα Green Pool, που η Ελλάδα, έχει κοινοποιήσει προς έγκριση στη ΓΔ Ανταγωνισμού.

Η εταιρία θεωρεί ότι η καθιέρωση πλατφόρμας σύναψης RES PPAs που στόχο έχει την προσέλκυση και άλλων δυνητικά ενδιαφερομένων, λ.χ. επιχειρήσεων (ΑΠΕ ή καταναλωτών) που δεν έχουν την πρόθεση (τόσο) μακροχρόνιας δέσμευσης ή δεν διαθέτουν τους πόρους και το know-how για να προχωρήσουν σε τέτοιες συμβάσεις, είναι χρήσιμη.
Ωστόσο όπως αναφέρει εάν η πλατφόρμα δεν είναι απλού τύπου match making (option 1) αλλά κεντρικά σχεδιασμένη πλατφόρμα που αποσυνδέει τα δύο μέρη, μεταθέτοντας το ρίσκο αντισυμβαλλόμενου στο διαχειριστή της συγκεκριμένης πλατφόρμας, συνεπάγεται την επιβολή ενός premium πάνω στην δίκαιη τιμή της συναλλαγής.

«Κάτι τέτοιο», όπως αναφέρει χαρακτηριστικά, «θα καταστήσει λιγότερο ανταγωνιστικά αυτά τα συμβόλαια κυρίως ως προς τους βασικούς αγοραστές ηλεκτρικής ενέργειας από RES PPA».
Επιπλέον, υποστηρίζει ότι η αξία των RES PPAs εδράζεται κυρίως στο ότι είναι μη τυποποιημένες συμφωνίες που αντανακλούν τις ισορροπίες διαφορετικών συμφερόντων ανάλογα πάντα και με τον χρόνο που πραγματοποιούνται, τις ανάγκες και τα ρίσκα που έχει η κάθε πλευρά.
Συνεπώς, κάθε προσπάθεια για αυστηρή τυποποίηση αυτών των συμβάσεων ενδέχεται να μειώσει την ζήτησή τους ως προϊόντα προς κατανάλωση από τους συμμετέχοντες στην αγορά.

Όχι σε λύσεις δεσμευτικού χαρακτήρα

Τονίζει δε ότι οποιαδήποτε λύση και αν υιοθετηθεί, δεν θα πρέπει να έχει δεσμευτικό χαρακτήρα (ως προς την συμμετοχή σε αυτή), καθώς και ότι η επικείμενη λειτουργία του σχήματος Green Pool δεν θα πρέπει να επηρεάζεται από την σχεδιαζόμενη πλατφόρμα RES PPAs.
Αντιθέτως, αυτά τα δύο σχήματα θα πρέπει να λειτουργούν εν παραλλήλω, συμβάλλοντας στον κοινό στόχο αυξημένης διείσδυσης των ΑΠΕ.

Επιπροσθέτως, καθώς ένα από τα βασικότερα χαρακτηριστικά των RES PPAs είναι η διάρκειά τους, που υπερβαίνει σημαντικά τις συνήθεις συμβάσεις προμήθειας που ισχύουν σήμερα, θα πρέπει να υπάρχει ρητή αναφορά ότι οι εν λόγω συμβάσεις δε θα υπόκεινται σε οποιαδήποτε προβληματική ρύθμιση που δύναται να επηρεάζει ή και να ανατρέπει πλήρως τους συμφωνημένους και μέσω της πλατφόρμας όρους της. Μάλιστα αναφέρει ως παράδειγμα «την πλήρη παρεμπόδιση των RES PPAs με την επιβολή πλαφόν στα έσοδα της ηλεκτροπαραγωγής, χωρίς να διασφαλίζεται η σαφής πρόβλεψη του Κανονισμού (ΕΕ) 2022/1854 για περιορισμό της σχετικής ρύθμισης αποκλειστικά και μόνο στα «πραγματοποιηθέντα αγοραία έσοδα».

Εν κατακλείδι, η Μυτιληναίος αναφέρει ότι η πρωτοβουλία της ΡΑΕ μπορεί να έχει θετική επίπτωση για την περαιτέρω ανάπτυξη του εργαλείου των PPAs.
Όμως η καθιέρωση μίας τέτοιας πλατφόρμας είναι κατ’ αρχήν δόκιμη υπό την option 1 (τουλάχιστον για ένα διερευνητικό στάδιο κάποιων ετών, οπότε θα μπορούσε να αξιολογηθεί η θετική συμβολή της και η δυνατότητα μετάβασης στην option 2).
Θεωρεί δε ότι η option 3 είναι η πιο πολύπλοκη τεχνικά και παράλληλα με την μικρότερη προστιθέμενη αξία.

www.worldenergynews.gr

Ρoή Ειδήσεων

Δείτε επίσης