Τελευταία Νέα

Με ποιες μεταρρυθμίσεις η ΕΕ θα τριπλασιάσει την παραγωγή AΠΕ έως το 2030

Με ποιες μεταρρυθμίσεις η ΕΕ θα τριπλασιάσει την παραγωγή AΠΕ έως το 2030
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή (EC) πρότεινε νέες ενεργειακές μεταρρυθμίσεις την Τετάρτη, με στόχο τον τριπλασιασμό της παραγωγής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές στην ΕΕ έως το 2030, σύμφωνα με το energymarket price.com
Η ΕΕ ανακοίνωσε τα νέα σχέδια για την αύξηση της παραγωγής ανανεώσιμων πηγών ενέργειας (ΑΠΕ) κατά ένα τρίτο και τη σταδιακή κατάργηση της χρήσης φυσικού αερίου εν μέσω των ασταθών τιμών ενέργειας.
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή (EC) πρότεινε νέες ενεργειακές μεταρρυθμίσεις την Τετάρτη 15/3, με στόχο τον τριπλασιασμό της παραγωγής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές στην ΕΕ έως το 2030.
Το σχέδιο θα προωθήσει επίσης τη σταδιακή κατάργηση της χρήσης φυσικού αερίου και θα μειώσει την εξάρτηση από τους ρωσικούς ενεργειακούς πόρους.

Οι μεταρρυθμίσεις προτείνονται μετά από μια περίοδο αστάθειας στην αγορά ενέργειας της ΕΕ.

Είναι πιθανό να γίνουν αναθεωρήσεις σε μια σειρά νομων της ΕΕ, συμπεριλαμβανομένου του κανονισμού για την ηλεκτρική ενέργεια, της οδηγίας για την ηλεκτρική ενέργεια και του κανονισμού REMIT.
Θα δοθούν κίνητρα σε παραγωγούς μη ορυκτών ενέργειας για να τους ενθαρρύνουν να επεκτείνουν τις δραστηριότητές τους, συμπεριλαμβανομένων των συμβάσεων μεγαλύτερης διάρκειας.
Η ΕΕ επιδιώκει να χρησιμοποιήσει τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας ως μέσο για την αύξηση της ενεργειακής ασφάλειας και την επιτάχυνση της απαλλαγής από τον άνθρακα.
Αυτή η συμφωνία αποτελεί μέρος του Βιομηχανικού Σχεδίου Πράσινης Συμφωνίας, το οποίο θα λειτουργήσει παράλληλα με την Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία και το Σχέδιο REPowerEU.

Το σχέδιο επιδιώκει να αυξήσει την ανταγωνιστικότητα της βιομηχανίας μηδενικής ενέργειας στην Ευρώπη.
Η Επίτροπος Ενέργειας της ΕΕ Kadri Simson ανέφερε σε δήλωση ότι το νέο σχέδιο έρχεται καθώς «η παγκόσμια προσφορά και η χειραγώγηση των ενεργειακών μας αγορών από τη Ρωσία έχει ωθήσει μεγάλη μερίδα καταναλωτών να αντιμετωπίζουν μαζικές αυξήσεις στους λογαριασμούς ενέργειας τους.
Σήμερα προτείνουμε μέτρα που θα ενισχύσουν τη σταθερότητα και την προβλεψιμότητα του ενεργειακού κόστους σε ολόκληρη την ΕΕ».

Προτεινόμενες μεταρρυθμίσεις

- Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα αναπτύξει μακροπρόθεσμες συμφωνίες αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας, μέσω των οποίων οι εταιρείες μπορούν να δημιουργήσουν τις δικές τους άμεσες προμήθειες ενέργειας.
- Θα χρησιμοποιηθούν επίσης συμβάσεις διαφοράς, που σταθεροποιούν την τιμή της ηλεκτρικής ενέργειας που πωλείται από τους παραγωγούς, με τα κράτη μέλη να υποχρεούνται να διοχετεύουν τα πλεονάζοντα έσοδα πίσω στους καταναλωτές.

 - Η Ένωση θα εφαρμόσει επίσης «προθεσμιακές συμβάσεις», που κλειδώνουν τις μελλοντικές τιμές, λαμβάνοντας υπόψη την πιθανή αστάθεια στην αγορά ενέργειας.
- Θα τεθούν νέες υποχρεώσεις και προθεσμίες για την ενθάρρυνση της εφαρμογής.
- Η ΕΚ επιδιώκει επίσης να εντείνει την παρακολούθηση της αγοράς για αποφυγή πιθανής κατάχρησης και θα ενισχύσει τον ρόλο του Οργανισμού για τη Συνεργασία των Ρυθμιστικών Αρχών Ενέργειας στις έρευνες.

Το φυσικό αέριο, το οποίο θα καταργηθεί σταδιακά, εξακολουθεί να στηρίζει μεγάλο μέρος της παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στην ΕΕ.
Το 2021 το ένα τρίτο της ηλεκτρικής ενέργειας της ΕΕ προερχόταν από την καύση αερίου.
Δεν δίνεται χρονοδιάγραμμα για τη σταδιακή κατάργηση.
Τα προτεινόμενα μέτρα θα συζητηθούν από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο προτού τεθούν σε εφαρμογή.

www.worldenergynews.gr

Ρoή Ειδήσεων

Δείτε επίσης