Τελευταία Νέα

Τα αντικίνητρα του πλαισίου των PPA για την βιομηχανία και το ΕΧΕ

Τα αντικίνητρα του πλαισίου των PPA για την βιομηχανία και το ΕΧΕ
Με το υφιστάμενο καθεστώς προτεραιότητας των εντολών στο Ελληνικό Χρηματιστήριο Ενέργειας είναι πιθανόν να υπάρξουν επιπλοκές στην υλοποίηση των PPAs εκτιμά η βιομηχανία

Τα PPAs με παραγωγούς ανανεώσιμης ενέργειας αναδεικνύονται ως  μοναδική λύση για τις ελληνικές επιχειρήσεις, ειδικά τις ενεργοβόρες βιομηχανίες προκειμένου να εξασφαλίσουν την μακροπρόθεσμη προμήθεια τους με ηλεκτρισμό σε ανταγωνιστικές τιμές.

Ωστόσο μια σειρά από ρυθμιστικές προβλέψεις όπως για παράδειγμα το υποχρεωτικό πέρασμα του συνόλου της παραγόμενης ενέργειας μέσα από το Χρηματιστήριο Ενέργειας, αποτελούν ανασταλτικό παράγοντα που είναι πολύ πιθανό να εμποδίσουν και τη λειτουργία του μηχανισμού επιδότησης των πράσινων ΡΡΑs των βιομηχανιών δηλαδή το λεγόμενο Green Pool. Πρόκειται για ένα μηχανισμό που έχει ήδη υποβληθεί προς έγκριση στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή Ανταγωνισμού, όμως παράγοντες της βιομηχανίας εκφράζουν αμφιβολίες για το κατά πόσο θα λειτουργήσει με το υφιστάμενο ρυθμιστικό πλαίσιο.

Όπως τονίζεται από παράγοντες της βιομηχανίας η ελληνική αγορά ίσως είναι η μόνη μεταξύ των ευρωπαϊκών αγορών, στην οποία το σύνολο της παραγόμενης ηλεκτρικής ενέργειας περνάει υποχρεωτικά μέσα από το Χρηματιστήριο Ενέργειας.

Στρεβλώσεις

Το γεγονός αυτό εκτός των άλλων στρεβλώσεων που δημιουργεί, προκαλεί εμπόδια στην σύναψη συμβάσεων προμήθειας με φυσική παράδοση, από τις βιομηχανίες απευθείας με παραγωγούς ενέργειας (Power Purchase Agreements).

Και τούτο διότι στην Ελλάδα, εάν ένας αγοραστής-βιομηχανία για κάποιες ώρες αδυνατεί να απορροφήσει μέρος της ενέργειας που έχει συμβολαιοποιήσει μέσω ενός ΡΡΑ με φυσική παράδοση, τότε βάσει των κανόνων που ισχύουν στο ελληνικό Χρηματιστήριο Ενέργειας, δεν του επιτρέπεται να πουλήσει αυτό το τμήμα της ενέργειας στην Αγορά Επόμενης Ημέρας (DAM). Η μόνη δυνατότητα που έχει είναι να διαθέσει την περίσσια της ενέργειας στην Ενδοημερήσια Αγορά με αποτέλεσμα όμως να επιβαρύνεται ο αγοραστής με χρεώσεις αποκλίσεων, ή και με χρεώσεις μη συμμόρφωσης και ως εκ τούτου να αυξάνεται το κόστος.

Αντίθετα εάν η συναλλαγή γινόταν εκτός του Χρηματιστηρίου Ενέργειας (OTC), όπως συμβαίνει στις υπόλοιπες ευρωπαϊκές αγορές, δεν θα υφίστατο καμία πρόσθετη χρέωση.

Παράγοντες της  βιομηχανίας εκτιμούν, ότι με το υφιστάμενο καθεστώς προτεραιότητας των εντολών στο Ελληνικό Χρηματιστήριο Ενέργειας είναι πιθανόν να υπάρξουν επιπλοκές στην υλοποίηση των PPAs , καθώς όλες οι φυσικές ενεργειακές συναλλαγές οφείλουν να δηλώνονται και να εκκαθαρίζονται από τη πλατφόρμα του και υπάρχει ο κίνδυνος να μείνουν εκτός αγοράς, να μη γίνουν αποδεκτές.

Αξίζει να σημειωθεί ότ στον Κώδικα της Αγοράς Επόμενης Ημέρας προβλέπεται η χρήση των εντολών με αποδοχή τιμής και προτεραιότητα εκτέλεσης, όπου οι εντολές πώλησης υποβάλλονται στην ελάχιστη δυνατή τιμή και εντολές αγοράς στη μέγιστη. Ωστόσο και αυτές οι εντολές είναι δυνατόν να περικοπούν.

Green Pool

Το συγκεκριμένο ρυθμιστικό εμπόδιο, που αφορά τους κανόνες του Χρηματιστηρίου Ενέργειας που ισχύουν για τα ΡΡΑs με φυσική παράδοση, σύμφωνα με πηγές της βιομηχανίας αποτελεί σημαντική στρέβλωση, η οποία επιβάλλεται να εξαλειφθεί, ώστε να λειτουργήσει ο μηχανισμός επιδότησης των πράσινων ΡΡΑ των βιομηχανιών (Green Pool), του οποίου η έγκριση εκκρεμεί στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή Ανταγωνισμού.

Οι ίδιες πηγές αναφέρουν, ότι αφού η μόνη λύση που φαίνεται να υπάρχει για τις ελληνικές βιομηχανίες, ώστε να αντισταθμίσουν τον κίνδυνο από τις απότομες μεταβολές και τις σημαντικά υψηλότερες τιμές στην ελληνική χονδρεμπορική αγορά, είναι η σύναψη μακροχρόνιων συμβάσεων, κύρια με παραγωγούς ΑΠΕ (ΡΡΑ), θα πρέπει να υπάρξει πρόνοια ώστε να μην εμποδίζονται αυτές οι συναλλαγές για όσο χρονικό διάστημα τα PPAs θα περνάνε αναγκαστικά μέσω του Ελληνικού Χρηματιστηρίου Ενέργειας.

www.worldenergynews.gr

Ρoή Ειδήσεων

Δείτε επίσης