Τελευταία Νέα
Ανανεώσιμες & Βιώσιμη Ανάπτυξη

Η οδηγία της Κομισιόν για τα «Φωτοβολταϊκά στις στέγες» - Οι διατάξεις και το χρονικό ορόσημο

Η οδηγία της Κομισιόν για τα «Φωτοβολταϊκά στις στέγες» - Οι διατάξεις και το χρονικό ορόσημο
Τα Βελτιωμένα Πιστοποιητικά Ενεργειακής Απόδοσης (EPC) θα βασίζονται σε ένα κοινό πρότυπο ΕΕ με κοινά κριτήρια

Επετεύχθη χθες (7/12) η συμφωνία εταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη μείωση των εκπομπών και της χρήσης ενέργειας των κτιρίων σε ολόκληρη την ΕΕ. Η ενισχυμένη οδηγία για την ενεργειακή απόδοση των κτιρίων (EPBD) θα υποστηρίξει τις προσπάθειες της ΕΕ για απαλλαγή από τις ανθρακούχες εκπομπές κτιρίων σε ολόκληρη την Ένωση.

Όπως αναφέρεται, η συγκεκριμένη συμφωνία θα ενισχύσει την ενεργειακή ανεξαρτησία της Ευρώπης σύμφωνα με το σχέδιο REPowerEU και θα αποτελέσει ισχυρή επιχειρηματική υπόθεση για έναν καθαρότερο τομέα κτιρίων στην ΕΕ.

Τι προβλέπεται για την ενεργειακή αναβάθμιση των κτιρίων

Κάθε κράτος μέλος θα υιοθετήσει τη δική του εθνική στρατηγική για τη μείωση της μέσης χρήσης πρωτογενούς ενέργειας των κτιρίων κατοικιών κατά 16% έως το 2030 και 20-22% έως το 2035, επιτρέποντας επαρκή ευελιξία ώστε να ληφθούν υπόψη οι εθνικές συνθήκες. Τα κράτη μέλη είναι ελεύθερα να επιλέξουν ποια κτίρια θα στοχεύσουν και ποια μέτρα θα λάβουν.

Τα εθνικά μέτρα θα πρέπει να διασφαλίσουν ότι τουλάχιστον το 55% της μείωσης της μέσης χρήσης πρωτογενούς ενέργειας επιτυγχάνεται μέσω της ανακαίνισης των κτιρίων με τις χειρότερες επιδόσεις.

Τα κράτη μέλη θα έχουν τη δυνατότητα να εξαιρούν ορισμένες κατηγορίες κτιρίων κατοικιών και μη από αυτές τις υποχρεώσεις, συμπεριλαμβανομένων ιστορικών κτιρίων ή εξοχικών κατοικιών.

Τα Βελτιωμένα Πιστοποιητικά Ενεργειακής Απόδοσης (EPC) θα βασίζονται σε ένα κοινό πρότυπο ΕΕ με κοινά κριτήρια, για την καλύτερη ενημέρωση των πολιτών και τη λήψη ευκολότερων αποφάσεων χρηματοδότησης σε ολόκληρη την ΕΕ.

Για την καταπολέμηση της ενεργειακής φτώχειας και τη μείωση των ενεργειακών λογαριασμών, τα χρηματοδοτικά μέτρα θα πρέπει να δίνουν κίνητρα και να συνοδεύουν τις ανακαινίσεις και να στοχεύουν ιδίως σε ευάλωτους πελάτες και σε κτίρια με τη χειρότερη απόδοση, στα οποία ζει μεγαλύτερο ποσοστό νοικοκυριών με φτωχή ενέργεια.

Τα κράτη μέλη θα πρέπει επίσης να διασφαλίσουν ότι υπάρχουν εγγυήσεις για τους ενοικιαστές, για να βοηθήσουν στην αντιμετώπιση του κινδύνου έξωσης ευάλωτων νοικοκυριών που προκαλείται από δυσανάλογες αυξήσεις ενοικίων μετά από ανακαίνιση.

Τα κράτη μέλη θα πρέπει επίσης να διασφαλίσουν ότι τα νέα κτίρια είναι έτοιμα για ηλιακή ενέργεια, πράγμα που σημαίνει ότι πρέπει να είναι κατάλληλα για να φιλοξενούν φωτοβολταϊκές ή ηλιακές θερμικές εγκαταστάσεις στον τελευταίο όροφο. Η εγκατάσταση εγκαταστάσεων ηλιακής ενέργειας θα γίνει ο κανόνας για νέα κτίρια. Για τα υπάρχοντα δημόσια και μη κτίρια, η ηλιακή θα πρέπει να εγκατασταθεί σταδιακά, ξεκινώντας από το 2027, όπου αυτό είναι τεχνικά, οικονομικά και λειτουργικά εφικτό. Τέτοιες διατάξεις θα τεθούν σε ισχύ σε διαφορετικές χρονικές στιγμές ανάλογα με τον τύπο και το μέγεθος του κτιρίου.

www.worldenergynews.gr

Ρoή Ειδήσεων

Δείτε επίσης