ΔΕΗ: Πως θα χρηματοδοτήσει τα φωτοβολταϊκά 1 GW που θα καλύψουν τα PPA για βιομηχανία και αγρότες

ΔΕΗ: Πως θα χρηματοδοτήσει τα φωτοβολταϊκά 1 GW που θα καλύψουν τα PPA για βιομηχανία και αγρότες
Σε περίπου 620 εκατ. ευρώ ανέρχεται το συνολικό ύψος των επενδύσεων των δυο μεγάλων φωτοβολταϊκών πάρκων ισχύος 1 GW στη Δυτική Μακεδονία

Σε περίπου 620 εκατ. ευρώ ανέρχεται το συνολικό ύψος των επενδύσεων που προωθεί η ΔΕΗ για την δημιουργία δυο μεγάλων φωτοβολταϊκών πάρκων ισχύος 1 GW στη Δυτική Μακεδονία που θα ολοκληρωθούν έως το τέλος του 2025 και τα οποία εκτιμάται ότι θα καλύψουν τις ανάγκες των μακροχρόνιων συμβάσεων προμήθειας που έχει υπογράψει ήδη η επιχείρηση με μεγάλες βιομηχανίες της χώρας, αλλά και θα υπογράψει με αγρότες στο πλαίσιο των μέτρων που ανακοινώθηκαν πρόσφατα από την κυβέρνηση. Σύμφωνα με τη σχετική δέσμευση της κυβέρνησης τα συγκεκριμένα έργα θα αδειοδοτηθούν με ταχύτατες διαδικασίες ενώ δεν θα απαιτηθεί η εγκατάσταση και συστημάτων μπαταριών.

Έτσι τους επόμενους μήνες η ΔΕΗ αναμένεται να ξεκινήσει τις διαδικασίες κατασκευής για τα φωτοβολταϊκά πάρκα στο Αμύνταιο και την Πτολεμαΐδα, συνολικής ισχύος της τάξης του 1 GW, ενώ έχουν ολοκληρωθεί οι διαδικασίες για την εξασφάλιση των κονδυλίων χρηματοδότησης τους.

Το έργο, με την επωνυμία «Ορυχείο ΔΕΗ Αμύνταιο», που υλοποιείται σε κοινοπραξία με τη γερμανική RWE θα εγκατασταθεί, σε εκτάσεις των παλαιών ορυχείων λιγνίτη του Αμυνταίου και θα έχει ισχύ της τάξης των 450 MWp. O συνολικός προϋπολογισμός της μονάδας ανέρχεται σε 255,4 εκατ. ευρώ και ήδη έχει εξασφαλίσει χρηματοδότηση 127,7 εκατ. από την Ευρωπαϊκή Ένωση μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Στόχος είναι η μονάδα να είναι έτοιμη και να τεθεί σε λειτουργία στα τέλη του 2025.

Ο σχεδιασμός για την "Φοίβη"

Το δεύτερο φωτοβολταϊκό που έχει την επωνυμία «Φοίβη», είναι έργο εγκατεστημένης ισχύος 550MWp και θα αναπτυχθεί στην Πτολεμαΐδα. Το έργο κλείδωσε μετά την πρόσφατη συμφωνία που έκλεισε η ΔΕΗ τις τράπεζες Eurobank και Πειραιώς για τη χηματοδότησή του.
Πρόκειται για ένα από τους μεγαλύτερους φωτοβολταϊκούς σταθμούς στην Ευρώπη. Η κοινοπρακτική χρηματοδότηση για τη Φοίβη Ενεργειακή Μονοπρόσωπη Α.Ε., που αποτελεί θυγατρική εταιρεία της ΔΕΗ Ανανεώσιμες, θα λειτουργήσει στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0».

Ο συνολικός προϋπολογισμός της «Φοίβης» ανέρχεται σε 368 εκατ. ευρώ και έχει ενταχθεί στον πυλώνα Πράσινη Μετάβαση του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας. Πέραν του μακροπρόθεσμου κοινοπρακτικού ομολογιακού δανείου των 294,4 εκατ. ευρώ, για το οποίο έκλεισε η συμφωνία με τις τράπεζες Eurobank και Πειριαώς, για τη χρηματοδότησή του έχουν προβλεφθεί δανειακά κεφάλαια, ύψους 184 εκατ. ευρώ , από πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης με συγχρηματοδότηση ύψους 110,4 εκατ. από τις τράπεζες Eurobank και Πειραιώς.

Το υπολειπόμενο 20% του επενδυτικού έργου της «Φοίβη» ύψους 73,6 εκατ. ευρώ, θα καλυφθεί από ίδια κεφάλαια της εταιρείας. Και αυτό το φωτοβολταϊκό πάρκο αναμένεται να ολοκληρωθεί και να τεθεί σε λειτουργία μέσα στο 2025.

Το έργο απαρτίζεται από τρεις διαφορετικές υποπεριοχές, σε πρώην λιγνιτικές εκτάσεις στην Πτολεμαΐδα, συνολικού εμβαδού περίπου 10.000 στρεμμάτων στις οποίες πρόκειται να εγκατασταθούν περίπου 950.000 Φ/Β πλαίσια bifacial τεχνολογίας. Για τη μεγαλύτερη αξιοποίηση του δυναμικού παραγωγής, τα φωτοβολταϊκά πλαίσια θα εγκατασταθούν σε ιχνηλάτες μονού άξονα (trackers).
Πρέπει να σημειωθεί ότι τα δύο αυτά, έργα της ΔΕΗ αποτελούν κεντρικά στοιχεία του τριετούς στρατηγικού σχεδίου που παρουσίασε ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της ΔΕΗ Γιώργος Στάσσης τον Ιανουάριο στο Λονδίνο.

www.worldenergynews.gr

Ρoή Ειδήσεων

Δείτε επίσης