Γερμανία: Προκήρυξη διαγωνισμού υπεράκτιων 5,5 GW (renews)

Γερμανία: Προκήρυξη διαγωνισμού υπεράκτιων 5,5 GW (renews)

Προσφορές έως την 1η Αυγούστου 2024 για 3 κεντρικά προερευνημένες αιολικές περιοχές στη Βόρεια Θάλασσα

Η Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Δικτύων της Γερμανίας προκήρυξε διαγωνισμό υπεράκτιας αιολικής ενέργειας συνολικής ισχύος 5500 MW σε 3 κεντρικά προεξετασμένες περιοχές στη Βόρεια Θάλασσα.

Οι 3 τοποθεσίες βρίσκονται περίπου 110 χιλιόμετρα βορειοδυτικά του Borkum στην άκρη των συνόρων με την ολλανδική αποκλειστική οικονομική ζώνη.

Βάσει δημοσιεύματος της ιστοσελίδας renews.biz, η Ομοσπονδιακή Ναυτιλιακή και Υδρογραφική Υπηρεσία διενήργησε προκαταρκτική έρευνα για τις ζώνες για λογαριασμό της Ομοσπονδιακής Υπηρεσίας Δικτύων.

Συλλέχθηκαν βασικές πληροφορίες όπως για το θαλάσσιο περιβάλλον, το υπέδαφος και τις αιολικές και ωκεανογραφικές συνθήκες.

Αυτά θα διατεθούν σε όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη στο πλαίσιο της πρόσκλησης υποβολής προτάσεων.

Ο Οργανισμός ανέφερε ότι «οι επιτυχόντες πλειοδότες δεν χρειάζεται πλέον να διεξάγουν αυτές τις έρευνες οι ίδιοι, σε αντίθεση με την περίπτωση περιοχών που δεν έχουν προεξεταστεί κεντρικά».

Η ανάθεση μίσθωσης βυθού θα βασίζεται σε ένα νομικά προβλεπόμενο σύστημα βαθμών. Θα δοθούν έως και 60 βαθμοί για την αξία της προσφοράς, η οποία αντικατοπτρίζει την προθυμία του πλειοδότη να πληρώσει.

Επιπλέον, θα εφαρμοστούν τα λεγόμενα ποιοτικά κριτήρια.


Θα αξιολογηθεί επίσης
η αναλογία ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας στην παραγωγή των στροβίλων, η αναλογία των εκπαιδευομένων, η χρήση ιδιαίτερα φιλικών προς το περιβάλλον μεθόδων θεμελίωσης και η έκταση της μακροπρόθεσμης παροχής ηλεκτρικής ενέργειας σε τρίτους.

Συνολικά θα απονεμηθούν έως και 35 βαθμοί για τα ποιοτικά κριτήρια, με το 90% των πληρωμών του υπερθεματιστή να χρησιμοποιείται για τη μείωση του κόστους ηλεκτρικής ενέργειας.

Στους τελευταίους διαγωνισμούς για κεντρικά προεξετασμένες περιοχές το 2023, στους οποίους είχαν δημοπρατηθεί συνολικά 1,8 GW, είχαν προκύψει συνολικά έσοδα 784 εκατ. ευρώ.

Οι προσφορές πρέπει να υποβληθούν έως την 1η Αυγούστου 2024. Μόλις εξεταστούν οι προσφορές και ολοκληρωθεί η διαδικασία ανάθεσης, οι υποψήφιοι θα ενημερωθούν για την απόφαση και τα αποτελέσματα του διαγωνισμού θα δημοσιευτούν.

Όσοι αναθέσουν τη σύμβαση θα έχουν το δικαίωμα να υποβάλουν αίτηση στην αρμόδια Ομοσπονδιακή Ναυτιλιακή και Υδρογραφική Υπηρεσία για πολεοδομική άδεια για την ανάπτυξη ενός υπεράκτιου αιολικού πάρκου στη γη.

Επιπλέον, υπάρχει δικαίωμα σύνδεσης της τοποθεσίας που θα κατασκευαστεί με το δίκτυο ηλεκτρικής ενέργειας για τη μεταφορά της ηλεκτρικής ενέργειας που παράγεται από τις υπεράκτιες ανεμογεννήτριες.

Εκτός από την τελευταία δημοπρασία, η Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Δικτύων έχει ήδη εκδώσει διαγωνισμό για 2,5 GW στις 29 Ιανουαρίου σε περιοχές που δεν έχουν προεξεταστεί κεντρικά.

www.worldenergynews.gr

Ρoή Ειδήσεων

Δείτε επίσης