Τελευταία Νέα

EASE: Η ευκαιρία της αποθήκευσης ενέργειας για τις ενεργειακές προκλήσεις της Ευρώπης

EASE: Η ευκαιρία της αποθήκευσης ενέργειας για τις ενεργειακές προκλήσεις της Ευρώπης

Σχέδιο 6 σημείων για την επίτευξη των στόχων που τίθενται - Μπορεί να αντικαταστήσει τις μονάδες αιχμής αερίου μειώνοντας την εξάρτηση από τις ρυπογόνες εισαγωγές ορυκτών καυσίμων

Την περίοδο που εξελίσσονταν οι ευρωεκλογές (6 έως 9 Ιουνίου), η Ευρωπαϊκή Ένωση για την Αποθήκευση Ενέργειας (EASE) έστειλε μια προειδοποίηση στα Μέσα Ενημέρωσης (ΜΜΕ) σχετικά με ένα «μανιφέστο» που δημοσίευσε τον Μάρτιο πριν από την προκαταρκτική ψηφοφορία.

Σύμφωνα με το energy-storage.news (ιστοσελίδα με εξειδίκευση στην αποθήκευση ενέργειας), η EASE προέτρεψε τους υπεύθυνους χάραξης πολιτικής να αναγνωρίσουν τον ζωτικό ρόλο που μπορεί να διαδραματίσει η αποθήκευση ενέργειας στην επίλυση των προκλήσεων του ενεργειακού τομέα καθώς διεξάγονται οι εκλογές της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ).

Αυτή η πρωτοβουλία πάρθηκε παρά τη μικρή ανταπόκριση από τα κράτη - μέλη της ΕΕ στο εν λόγω ζήτημα.

Συγκεκριμένα ανέφερε ότι «η αποθήκευση ενέργειας είναι ένα κρίσιμο εργαλείο για την ενίσχυση της ενεργειακής ασφάλειας και της βιομηχανικής ανταγωνιστικότητας, για τη μείωση των λογαριασμών ενέργειας σε όλη την Ευρώπη και για την απαλλαγή από τις ανθρακούχες εκπομπές».

Σύμφωνα με αναφορές των ΜΜΕ, το κλίμα είναι ένα θέμα πιο «καυτό» από ποτέ σε ορισμένα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ), ενώ από τότε που η εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία το 2022 οδήγησε το κόστος του εισαγόμενου φυσικού αερίου στα ύψη, το ενεργειακό κόστος ήταν βασικό θέμα.

 

EASE: Τα υπέρ της αποθήκευσης ενέργειας

Η EASE υποστήριξε ότι η αποθήκευση ενέργειας σε συνδυασμό με τοπικά παραγόμενη ανανεώσιμη ενέργεια μπορεί να αντικαταστήσει τις μονάδες αιχμής αερίου, μειώνοντας την εξάρτηση από τις ρυπογόνες εισαγωγές ορυκτών καυσίμων.

Οι τεχνολογίες καθαρής ενέργειας μπορούν επίσης να βοηθήσουν στη σταθεροποίηση και στη μείωση της έκθεσης των καταναλωτών και της βιομηχανίας σε υψηλές και ασταθείς τιμές ηλεκτρικής ενέργειας.

Ταυτόχρονα, ο κίνδυνος μη επίτευξης των στόχων της ΕΕ για την απαλλαγή από τις ανθρακούχες εκπομπές για το 2030 μπορεί να μετριαστεί με τη μόχλευση της αποθήκευσης ενέργειας για τη μεγιστοποίηση της υιοθέτησης της ενσωμάτωσης των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στο δίκτυο, τη μείωση του κόστους της αναβάθμισης της υποδομής μεταφοράς και διανομής (T&D) και την ολοένα και μεγαλύτερη αποσυμφόρηση. περιορισμένα δίκτυα.


Η ισχύουσα κατάσταση στην Ευρώπη

Το κόστος συμφόρησης του δικτύου μόνο στη Γερμανία ανήλθε συνολικά σε 4 δισεκατομμύρια ευρώ (4,36 δισεκατομμύρια δολάρια ΗΠΑ) το 2022, ενώ η χώρα παρουσίασε περισσότερες από 150.000 διακοπές παροχής ηλεκτρικής ενέργειας το προηγούμενο έτος.

Η EASE σημείωσε επίσης ότι περίπου το 60% της ενέργειας εισάγεται σε όλη την Ευρώπη.

Η ανάπτυξη της αποθήκευσης στην ήπειρο επιταχύνεται, με πάνω από 10 GWh νέων εγκαταστάσεων να καταγράφονται το 2023, περίπου το 70% των οποίων ήταν οικιακά συστήματα μπαταριών.

Σε ανώτατο επίπεδο, οι νομοθέτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχουν αναγνωρίσει τους πιθανούς ρόλους που πρέπει να διαδραματίσει η αποθήκευση ενέργειας στην επίτευξη στόχων που περιλαμβάνουν 90% ΑΠΕ έως το 2040 και καθαρή μηδενική οικονομία έως το 2050, διατηρώντας και ενισχύοντας την ενεργειακή ασφάλεια και τη σταθερότητα του εφοδιασμού.

 

Προτεινόμενες μεταρρυθμίσεις της Simson

Τον Απρίλιο του 2023, η Kadri Simson (Ευρωπαία Επίτροπος για θέματα ενέργειας) σε ομιλία της προς τα μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, περιέγραψε την αποθήκευση ενέργειας ως «κεντρικό στοιχείο» της ενεργειακής μετάβασης.

Read-out of the College meeting / press conference by Frans Timmermans, Executive Vice-President of the European Commission, and Kadri Simson, European Commissioner

Επίσης πρότεινε μεταρρυθμίσεις στο Σχεδιασμό της Αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας
λίγους μήνες αργότερα και από τότε που ψηφίστηκε για έγκριση από την ΕΕ, τόνισε ότι η αύξηση των μεριδίων των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας θα ήταν αδύνατη χωρίς την αύξηση της ανάπτυξης αποθήκευσης ενέργειας.

Ωστόσο, τα διάφορα σχέδια περιείχαν επίσης χαμένες ευκαιρίες για την αντιμετώπιση των φραγμών στην εγκατάσταση αποθήκευσης, σύμφωνα με την EASE και την Energy Storage Coalition στην οποία συμμετέχει η εμπορική ένωση, μαζί με αντίστοιχες εταιρείες σε ηλιακά φωτοβολταϊκά, αιολικά και Breakthrough Energy του Bill Gates.

 

Μικρή ανταπόκριση από τα μέλη της ΕΕ

Στις αρχές του τρέχοντος έτους, ο Συνασπισμός Αποθήκευσης Ενέργειας γνωστοποίησε ότι οι επιδιώξεις Εθνικών Σχεδίων Ενέργειας και Κλίματος (NECPs) των κρατών - μελών της ΕΕ δεν υποστήριξαν σε μεγάλο βαθμό την αποθήκευση ενέργειας.

Μόνο τα NECP της Ισπανίας και της Πορτογαλίας αξιολογήθηκαν ως «στο σωστό δρόμο» σε 2 από τις 3 μετρήσεις και κανένα από τα σχέδια των 27 κρατών δεν επαινέθηκε και στους 3ομείς.

 

Σχέδιο 6 σημείων: «Κατάργηση των φραγμών, επιτρέποντας τη μακροπρόθεσμη επενδυτική βεβαιότητα»

Το μανιφέστο της EASE περιέχει ένα σχέδιο 6 σημείων για την επίτευξη των διαφόρων στόχων που τίθενται.

Αυτά είναι τα ακόλουθα:

1) Επιτάχυνση των ρυθμιστικών αλλαγών για την εξάλειψη των επίμονων φραγμών στην εγκατάσταση αποθήκευσης και διασφάλιση ότι τα NECP είναι φιλόδοξα και σύμφωνα με τους στόχους της ΕΕ.

Αυτά θα περιλαμβάνουν την ταχεία εφαρμογή της μεταρρύθμισης του σχεδιασμού της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας και το πολυαναμενόμενο πακέτο της ΕΕ για την καθαρή ενέργεια, ενώ θα αντιμετωπίζονται «νομικές ασάφειες» στο τελευταίο.

2) Ανάπτυξη στρατηγικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την αποθήκευση ενέργειας.

Διάφορα κράτη μέλη έχουν εισαγάγει διαφορετικά συστήματα και εργαλεία για την υποστήριξη της αποθήκευσης, συμπεριλαμβανομένων των Συμβάσεων για

Διαφορά (CFD), των αγορών χωρητικότητας και των δημοπρασιών. Θα πρέπει να σχεδιάζονται με συνέπεια και να συμπληρωθούν, ανέφερε η EASE.

3) Ευθυγράμμιση της στρατηγικής της ΕΕ για τη θέρμανση και την ψύξη με τους παράγοντες της πολιτικής για την ασφάλεια του κλίματος και της ενέργειας.

Αυτό θα επέτρεπε μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα και σύζευξη τομέων, με την EASE να σημειώνει ότι στον βιομηχανικό τομέα (για παράδειγμα), περίπου 2.500 TWh απορριπτόμενης θερμότητας θα μπορούσαν να ανακτηθούν παγκοσμίως χρησιμοποιώντας τεχνολογίες συστημάτων αποθήκευσης ενέργειας.

4) Να εγγραφούν γρήγορα στο νόμο οι στόχοι απαλλαγής από τις ανθρακούχες εκπομπές του 2040. Ένα προσχέδιο που διέρρευσε νωρίτερα φέτος έθεσε τον στόχο του 90% έως το 2040 και η τοποθέτηση της ΕΕ σε αυτήν την τροχιά θα παρείχε βεβαιότητα στους επενδυτές στον τομέα της καθαρής ενέργειας, συμπεριλαμβανομένης της αποθήκευσης.

5) Ανάπτυξη τοπικών αγορών ευελιξίας ηλεκτρικής ενέργειας και νέων προϊόντων της αγοράς, που θα ενσωματώνουν αυξανόμενα μερίδια ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, θα περιορίζουν τις περικοπές και θα επιλύουν οικονομικά τους περιορισμούς και τη συμφόρηση του δικτύου.

6) Ενημέρωση των δομών τελών χρήσης και πρόσβασης του δικτύου, συμπεριλαμβανομένης της εξάλειψης της διπλής φορολογίας (οι αποθηκευτικοί πόροι στις περισσότερες χώρες της ΕΕ χρεώνονται 2 φορές με τέλη, για εκφόρτωση στο δίκτυο καθώς και για λήψη ενέργειας από αυτό) λαμβάνοντας υπόψη τη θετική επίδραση της αποθήκευσης ενέργειας για τη διαχείριση του δικτύου και την απαλλαγή από τις ανθρακούχες εκπομπές.

Στα περισσότερα κράτη μέλη της ΕΕ και σε πολλά άλλα μέρη του κόσμου οι κανονισμοί για το δίκτυο θεσπίστηκαν πολύ πριν από την εμφάνιση της αποθήκευσης μπαταριών συνδεδεμένων στο δίκτυο, πράγμα που σημαίνει ότι οι πόροι αποθήκευσης ορίζονται ως «γεννήτριες» που τροφοδοτούν το δίκτυο και ως «φορτίο», αντλώντας από το πλέγμα και επιβάλλονται αναλόγως χρεώσεις.

www.worldenergynews.gr

Ρoή Ειδήσεων

Δείτε επίσης