Ανανεώσιμες & Βιώσιμη Ανάπτυξη

Ομάδα Εργασίας για το επικαιροποιημένο μητρώο αδειών ΑΠΕ συγκροτεί η ΡΑΑΕΥ

Ομάδα Εργασίας για το επικαιροποιημένο μητρώο αδειών ΑΠΕ συγκροτεί η ΡΑΑΕΥ

Ποια είναι τα μέλη της Επιτροπής

 

Μεγάλο ξεκαθάρισμα σχεδιάζει η ΡΑΑΕΥ εν όψει της ανάγκης να προετοιμαστεί για την πλήρη αυτοματοποίηση της αδειοδοτικής διαδικασίας. Γι αυτό και η ρυθμιστική Αρχή προχωρά στη συγκρότηση Ομάδας Εργασίας με αντικείμενο: «Επικαιροποίηση Δεδομένων Μητρώου Αδειών ΑΠΕ». Στόχος είναι η πλήρης αυτοματοποίηση της αδειοδοτικής διαδικασίας, εντός του 2024, και συνεπώς είναι απαραίτητη η τροφοδότηση της νέας ηλεκτρονικής βάσης δεδομένων (πλατφόρμα licencing) με πλήρη και συνεπή δεδομένα.

Το τελικό παραδοτέο θα είναι το επικαιροποιημένο μητρώο αδειών της Αρχής, το οποίο θα εισαχθεί στη νέα ηλεκτρονική βάση δεδομένων (πλατφόρμα licencing), με στόχο την πλήρη αυτοματοποίηση της αδειοδοτικής διαδικασίας, εντός του 2024.

Στην Ομάδα Εργασίας θα προεδρεύει ο Αντιπρόεδρος Ενέργειας της Αρχής Δημήτριος Φούρλαρης, γραμματέας θα η Γεωργία Παλιούρα και μέλη οι: Γώγουλου Μαρίνα, Κελεμένη Αγγελική, Κορογιάννος Ιωάννης, Λαμπράκη Σταματίνα, Λεβεντάκος Κωνσταντίνος, Μπαλάσκας Αναστάσιος, Χαντζηγιάννης, Άγγελος, Χαραλαμπίδης Ιωάννης, Χρισταντώνης Νικόλαος.

Η Ομάδα Εργασίας θα συνεδριάζει εκτός ωραρίου λειτουργίας και εκτός του χρόνου που καλύπτεται από τυχόν υπερωριακή απασχόληση.
Η ομάδα θα παρέχει την εργασία της μέχρι την 30/06/2025, με δυνατότητα επέκτασης της διάρκειάς της εφόσον κριθεί απαραίτητο για την ολοκλήρωση του ανωτέρω περιγραφόμενου έργου.


Απώλειες δεδομένων και φόρτος εργασίας

Όπως αναφέρει η ΡΑΑΕΥ το μητρώο αδειών της ΡΑΑΕΥ ξεκίνησε να τηρείται το 2001. Από τότε έως σήμερα, υπήρξαν αρκετές αλλαγές και εξελίξεις στα συστήματα πρωτοκόλλου, οργάνωσης και παρακολούθησης των αδειών με συνέπεια, τη μη ορθή τήρηση του στην ηλεκτρονική βάση της Αρχής, λόγω των απωλειών σε δεδομένα από τις συνεχείς μεταπτώσεις.

Όμως, επειδή, εξαιτίας του φόρτου εργασίας, του μεγάλου όγκου τηλεφωνημάτων με τους επενδυτές, των συνεχών συναντήσεων και συνεργασιών με τα υπόλοιπα τμήματα της Αρχής αλλά και άλλους φορείς, εντός κι εκτός ΡΑΑΕΥ, η επικαιροποίηση δεν δύναται να πραγματοποιηθεί εντός ωραρίου. Το συγκεκριμένο έργο απαιτεί μεγάλη προσήλωση, συγκέντρωση, ακρίβεια και διαχείριση αριθμητικών δεδομένων, για των οποίων την ορθότητα πραγματοποιείται διασταύρωση σε 4 διαφορετικές πλατφόρμες.

Ταυτόχρονα σημειώνεται η παρατεινόμενη και εντεινόμενη υποστελέχωση της Αρχής δυσχεραίνει τη έγκαιρη και ικανοποιητική αντιμετώπιση των πολυσχιδών αρμοδιοτήτων του κλάδου ενέργειας, αλλά και η ανάγκη των στελεχών της να εντρυφήσουν επιστημονικά σε εξειδικευμένα θέματα ώστε να διαμορφώσουν τεχνοκρατική άποψη για τη λήψη αποφάσεων στον συνεχώς εξελισσόμενο τομέα της ενέργειας.

Ταυτόχρονα, η ανάληψη νέων αρμοδιοτήτων στους κλάδους υδάτων και αποβλήτων απαιτεί εναργή ενασχόληση ιδίως κατά τα πρώτα έτη λειτουργίας τους για την κατανόηση των αντικειμένων και τη διαμόρφωση αποτελεσματικών δομών και υποδομών. Η μετάβαση σε Αρχή που είναι υπεύθυνη για τρεις διακριτούς κλάδους θέτει πλείστα θέματα αναφορικά με τις συνέργειες που αναπτύσσονται, τη μεταφορά τεχνογνωσίας, αλλά και τον τρόπο αποτελεσματικής διοικητικής οργάνωσης στη βάση του νέου νομοθετικού πλαισίου.

www.worldenergynews.gr

Ρoή Ειδήσεων

Δείτε επίσης