Τελευταία Νέα

Δημιουργείται φωτοβολταϊκό πάρκο στο Ακράσι Λέσβου

Δημιουργείται φωτοβολταϊκό πάρκο στο Ακράσι Λέσβου

ΔΕΔΔΗΕ και Ενεργειακή Κοινότητα Ηλιοτρόπιο υπέγραψαν συμβόλαιο για το έργο που θα συμβάλλει στην αντιμετώπιση της ενεργειακής φτώχειας του νησιού

Στις απαραίτητες ενέργειες που θα οδηγήσουν στη δημιουργία φωτοβολταϊκού πάρκου στο Ακράσι Λέσβου προκειμένου να επιτευχθεί η αντιμετώπιση της ενεργειακής φτώχειας, προέβησαν οι αρμόδιοι φορείς.

Ειδικότερα η Ενεργειακή Κοινότητα Ηλιοτρόπιο έχει προχωρήσει σε υπογραφή του συμβολαίου με τον ΔΕΔΔΗΕ για την έναρξη της κατασκευής του φωτοβολταικού πάρκου στην προαναφερόμενη περιοχή.

Επιπλέον υπογράφηκε και η τελική σύμβαση με την κατασκευάστρια εταιρία για την πραγματοποίηση του έργου η οποία αναμένεται να ολοκληρωθεί το αργότερο στο τέλος του έτους και παράλληλα κάνει «άνοιγμα» προς την προσέλκυση νέων μελών.

 

Ενημερωτική ημερίδα της «Ενεργειακής Κοινότητας Ηλιοτρόπιο»

Πραγματοποιήθηκε στις 12 Ιουνίου στο Επιμελητήριο Λέσβου,  η ενημερωτική ημερίδα «Ενεργειακή Κοινότητα Ηλιοτρόπιο: Παρουσίαση έργου ενεργειακού συμψηφισμού και οφέλη συμμετοχής», με ομιλητές τον Δημήτρη Κιτσικόπουλο (οργάνωση Electra Energy και υποψήφιος Διδάκτορας ΑΠΘ) και την Βασιλική Ανδρεαδέλλη (Πρόεδρος της ΗΛΙΑΚΤΙΔΑ ΑΜΚΕ).


Η παρουσίαση  

Οι ενεργειακές κοινότητες, όπως αναφέρθηκε, είναι τοπικοί αστικοί συνεταιρισμοί αποκλειστικού σκοπού, μέσω των οποίων πρωτίστως οι πολίτες (είτε ως φυσικά είτε ως νομικά πρόσωπα) μπορούν να δραστηριοποιηθούν στον ενεργειακό τομέα, αξιοποιώντας τις καθαρές πηγές ενέργειας.

Σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία για το 2019 (δημοσιεύτηκαν στο Σχέδιο Δράσης για την Καταπολέμηση της Ενεργειακής Ένδειας του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας), το Βόρειο Αιγαίο αποτελεί την τρίτη περιφέρεια της χώρας με τη μεγαλύτερη ένταση της ενεργειακής φτώχειας.

Ωστόσο, ο στρατηγικός σχεδιασμός των τοπικών ΟΤΑ δεν προβλέπει ακόμη δράσεις για την άμβλυνση του φαινομένου της ενεργειακής φτώχειας.

 

Η «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΗΛΙΟΤΡΟΠΙΟ ΛΕΣΒΟΥ -ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» ιδρύθηκε στις 21/12/2022 διέπεται από τις διατάξεις του Ν. 4513/2018 και τις διατάξεις του Ν. 1667/1986 και εντάσσεται στους Φορείς «Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας» όπως ορίζεται στο Ν.4430/2016 ως το σύνολο των οικονομικών δραστηριοτήτων που στηρίζονται σε μία εναλλακτική μορφή οργάνωσης των σχέσεων παραγωγής, διανομής, κατανάλωσης και επανεπένδυσης, βασισμένη στις αρχές της δημοκρατίας, της ισότητας, της αλληλεγγύης, της συνεργασίας, καθώς και του σεβασμού στον άνθρωπο και το περιβάλλον.

 

Βασικοί στόχοι

Στους βασικούς της στόχους περιλαμβάνει:

Την εγκατάσταση σταθμών Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας για την παραγωγή, αποθήκευση, ιδιοκατανάλωση ή πώληση της, εγκατεστημένους εντός της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου.

Την προμήθεια για τα μέλη της, ενεργειακών προϊόντων, συσκευών και εγκαταστάσεων, με στόχο τη μείωση της ενεργειακής κατανάλωσης και της χρήσης συμβατικών καυσίμων, καθώς και τη βελτίωση της ενεργειακής αποδοτικότητας.

Τη διανομή ηλεκτρικής ενέργειας εντός της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου

Στην ενημέρωση, εκπαίδευση και ευαισθητοποίηση σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο για θέματα ενεργειακής αειφορίας.

Σε δράσεις για την υποστήριξη ευάλωτων καταναλωτών και την αντιμετώπιση της ενεργειακής ένδειας πολιτών που ζουν κάτω από το όριο της φτώχειας, εντός της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου (ανεξάρτητα αν είναι μέλη της «Ε.ΚΟΙΝ. ΗΛΙΟΤΡΟΠΙΟ ΛΕΣΒΟΥ»), όπως παροχή ή συμψηφισμός ενέργειας, ενεργειακή αναβάθμιση κατοικιών ή άλλες δράσεις που μειώνουν την κατανάλωση της ενέργειας στις κατοικίες των ανωτέρω.

 

Πως θα επιτευχθούν οι σκοποί

Λήψη τεχνικής βοήθειας (Κοι.ν.σεπ Electra, Energy Communities Repository)

Προετοιμασία του πρώτου έργου εικονικού ενεργειακού συμψηφισμού ισχύος 100KW στην περιοχή Ακράσι

Εκπόνηση του προγράμματος με τίτλο «Κάνοντας το Πρώτο Βήμα: καταγραφή του φαινομένου της Ενεργειακής Φτώχειας των ευάλωτων νοικοκυριών του Δήμου Μυτιλήνης και ανάληψη δράσεων για την άμβλυνσή του» (χρηματοδότηση Ίδρυμα Μποδοσάκη, συνδικαιούχος: ΗΛΙΑΚΤΙΔΑ ΑΜΚΕ)

Μελέτη για την εκπόνηση έργου παραγωγής βιοενέργειας

Διερεύνηση των δυνατοτήτων της γεωθερμίας

Συμμετοχή σε προσκλήσεις χρηματοδοτικών προγραμμάτων, ευρωπαϊκών και εγχώριων, και εν γένει αναζήτηση πηγών χρηματοδότησης

Ενημέρωση του κοινού και διεύρυνση του Ηλιοτροπίου

Συνηγορία και θεσμική πίεση

Συνεργασίες

Μέχρι τούδε έχει αναπτύξει συνεργασίες με την Ένωση Φορέων Κ.ΑΛ.Ο. Βορείου Αιγαίου «Συνέργεια», την REScoop.eu: European federation of citizen energy cooperatives και τη Δέσμη Ενεργειακής Δημοκρατίας 2023.

ΠΗΓΗ: emprosnet.gr

www.worldenergynews.gr

Ρoή Ειδήσεων

Δείτε επίσης