Βιομηχανία & Απανθρακοποίηση

EBIKEN: Ποιές στρεβλώσεις επισημαίνει για τα PPAs με την επιστολή της προς την ΡΑΕ

EBIKEN: Ποιές στρεβλώσεις επισημαίνει για τα PPAs με την επιστολή της προς την ΡΑΕ
Όλα τα διμερή συμβόλαια με φυσική παράδοση στη χώρα μας μεταξύ βιομηχανικών καταναλωτών με παραγωγούς ΑΠΕι εκκαθαρίζονται στην τιμή της DAM, αγνοώντας τη συμφωνημένη τιμή μεταξύ αγοραστή και παραγωγού
Την άρση των στρεβλώσεων που καθιστούν απαγορευτική τη σύναψη διμερών συμβολαίων μεταξύ παραγωγών ΑΠΕ και βιομηχανικών καταναλωτών ζητεί για και ακόμη φορά η Ένωση Βιομηχανικών Καταναλωτών Ενέργειας ΕΒΙΚΕΝ με επιστολή της προς τη ΡΑΕ στο πλαίσιο της διαβούλευσης για τη θέσπιση πλατφόρμας σύναψης συμβολαίων παραγωγής ενέργειας από ΑΠΕ.

Στην ίδια επιστολή η ΕΒΙΚΕΝ τονίζει ότι η δημιουργία της πλατφόρμας σε καμία περίπτωση δεν υποκαθιστά το Green Pool δηλαδή το μηχανισμό, που έχει ήδη υποβληθεί προς έγκριση στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή Ανταγωνισμού και αφορά την ενίσχυση των «πράσινων» ΡΡΑs, ύψους 4.000-5.000MW που θα συνάπτουν οι επιλέξιμες βιομηχανίες έντασης ενέργειας με παραγωγούς ΑΠΕ.

Σύμφωνα με την ΕΒΙΚΕΝ οι στρεβλώσεις που εμποδίζουν τη σύναψη διμερών συμβολαίων είναι η ισχύς του πλαφόν στις τιμές της ενέργειας που παράγεται από ΑΠΕ και στα διμερή συμβόλαια, αλλά και η προτεραιοποίηση των υφιστάμενων αιτήσεων έργων ΑΠΕ όπως προβλέπεται από υπουργική απόφαση του Κώστα Σκρέκα η οποία υπογράφηκε τον περασμένο Αύγουστο.

Σχετικά με την προτεραιοποίηση των έργων ΑΠΕ η ΕΒΙΚΕΝ στην επιστολή της αναφέρει τα εξής:

«Η ρύθμιση με την οποία καθορίστηκε η προτεραιότητα στη λήψη όρων σύνδεσης έργων ΑΠΕ από τον ΑΔΜΗΕ, ευνοεί συγκεκριμένα μεγάλα έργα, δυναμικότητας περίπου 8.000 MW (κατηγορία Α), χωρίς αυτά να έχουν υποχρέωση σύναψης ΡΡΑs, παρακάμπτοντας στη σειρά προτεραιότητας έργα, που χρονικά προηγούνταν. Είναι προφανές ότι οι παραγωγοί αυτοί έχουν τη δυνατότητα να επιλέξουν, αντί να συνάψουν PPA με βιομηχανικούς ή και τελικούς καταναλωτές, να συνάψουν PPA με μεγάλους καθετοποιημένους προμηθευτές».

«Στην δε Β κατηγορία, η οποία θα εξεταστεί μετά την ολοκλήρωση της εξέτασης των αιτήσεων της κατηγορίας Α και εφόσον υπάρχει ακόμη διαθέσιμος ηλεκτρικός χώρος, προσχηματικά και μόνο τέθηκε ως προϋπόθεση συμμετοχής η σύναψη ΡΡA. Και τούτο, διότι βάσει της ρύθμισης είναι αποδεκτές και αρχικές συμφωνίες μεταξύ παραγωγών και προμηθευτών, χωρίς να είναι υποχρεωτικό να καθοριστούν από την αρχή οι τελικοί καταναλωτές».

Σύμφωνα με την ΕΒΙΚΕΝ αποτέλεσμα ήταν ότι όλοι οι καθετοποιημένοι παίκτες, ήδη στις πρώτες ημέρες ισχύος του μέτρου, να καταθέσουν εσωτερικές συμφωνίες για έργα που ξεπερνούν το όριο των 1.500MW, που έχει τεθεί.

Επισημαίνεται εξάλλου, ότι βάσει της πρόσφατης απόφασης 928/2022 της ΡΑΕ αυξήθηκε, χωρίς επαρκή αιτιολόγηση, το όριο για τα διμερή συμβόλαια που δύναται να συνάπτει ο προμηθευτής του δεσπόζοντα παίκτη από 20% στο 30% επί των πωλήσεων του, που αντιστοιχεί περίπου σε 9.000 GWH/έτος ή 6.000 MW/έτος έργων ΑΠΕ σε ΦΒ. Για δε τους υπόλοιπους καθετοποιημένους προμηθευτές δεν υπάρχει όριο.

Με βάση τα προαναφερόμενα η ΕΒΙΚΕΝ θεωρεί ότι τίθεται θέμα μονοπώλησης της παραγωγής των ΑΠΕ από τους καθετοποιημένους προμηθευτές και ισχυροποίησης της θέσης τους και στην αγορά των ΑΠΕ, γεγονός που επιβάλει τη λήψη ρυθμιστικών μέτρων έστω και εκ των υστέρων.

Σε ότι αφορά την ισχύ του πλαφόν στα έσοδα των παραγωγών ΑΠΕ από τη συμμετοχή τους στην DAM ακόμα και όταν αφορούν διμερή συμβόλαια η ΕΒΙΚΕΝ επισημαίνει μεταξύ άλλων τα εξής:

«Ο πρόσφατος Κανονισμός του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου 2022/1854 προβλέπει ότι αφενός η επιβολή του πλαφόν στα έσοδα των παραγωγών δεν πρέπει να εμποδίζει/ακυρώνει στην πράξη τη σύναψη διμερών συμβάσεων, αφετέρου ότι η επιβολή του πλαφόν στις διμερείς συμβάσεις πρέπει να εφαρμόζεται επί των πραγματικών εσόδων των παραγωγών και όχι των εικονικών».

Και η ΕΒΙΚΕΝ προσθέτει: «Όλα τα διμερή συμβόλαια με φυσική παράδοση στη χώρα μας μεταξύ βιομηχανικών καταναλωτών με παραγωγούς ΑΠΕ, όχι μόνο περνούν υποχρεωτικά μέσα από το χρηματιστήριο ενέργειας, αλλά και εκκαθαρίζονται στην τιμή της DAM, αγνοώντας τη συμφωνημένη τιμή μεταξύ αγοραστή και παραγωγού».

Συμπερασματικά τονίζει ότι η πρόσφατη επιβολή ανώτατου ορίου (πλαφόν) στα έσοδα των παραγωγών από την DAM (market revenue cap) καθιστά αδύνατη τη σύναψη νέων μακροχρόνιων διμερών συμβάσεων (PPAs βιομηχανιών με ΑΠΕ), είτε είναι χρηματοοικονομικά (cfd), είτε με φυσική παράδοση καθώς δεν λαμβάνει ως βάση υπολογισμού, τα πραγματικά έσοδα του παραγωγού, όπως αυτά προκύπτουν μετά το διακανονισμό της ανταλλαγής ενέργειας με τον αγοραστή, στη συμφωνημένη μεταξύ τους τιμή.

Επιβάλλεται να έρθει ρύθμιση που να άρει άμεσα την υφιστάμενη στρέβλωση και να εφαρμόζει ορθά πλέον την επιβολή του πλαφόν στα νέα διμερή συμβόλαια είτε είναι χρηματοοικονομικά (virtual), είτε με φυσική παράδοση με την προϋπόθεση να είναι σε αυτά πλήρως καθορισμένα τόσο η μονάδα παραγωγής όσο και ο αγοραστής. Επισημαίνεται ότι η απαραίτητη μεσολάβηση ενός προμηθευτή, στα «πράσινα» PPAs με φυσική παράδοση, δρα περιοριστικά και σε πολλές περιπτώσεις αυτή δεν είναι εφικτή χωρίς κόστος για τον τελικό καταναλωτή.

 Ενώ λοιπόν η υποχρεωτική μεσολάβηση ενός προμηθευτή αποτελεί εμπόδιο, σε ότι αφορά τα πράσινα ΡΡΑs, που συνάπτουν βιομηχανικοί καταναλωτές και τα οποία καλύπτουν μέρος του φορτίου τους, δεν αποτελεί εμπόδιο για τους καθετοποιημένους προμηθευτές, οι οποίοι έτσι θα μονοπωλήσουν τα «πράσινα» ΡΡΑs, ενδυναμώνοντας το υφιστάμενο ολιγοπώλιο στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας.

www.worldenergynews.gr

Ρoή Ειδήσεων

Δείτε επίσης