ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ: Παράταση ημερομηνίας ολοκλήρωσης συγχώνευσης ΕΤΕΜ - COSMOS ALUMINIUM

ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ: Παράταση ημερομηνίας ολοκλήρωσης συγχώνευσης ΕΤΕΜ - COSMOS ALUMINIUM

Η ΕΤΕΜ απορροφάται από την Cosmos Aluminium

 

Η «ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΧΑΛΚΟΥ ΚΑΙ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (εφεξής «ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ») ανακοινώνει, σύμφωνα με το άρθρο 17 παρ. 1 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 596/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Απριλίου 2014, και το άρθρο 2 παρ. 4 της υπ’ αρ. 3/347/12.07.2005 Απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, ότι η 31.05.2023 ανακαθορίζεται ως η εκτιμώμενη απώτατη ημερομηνία ολοκλήρωσης της διαδικασίας της συγχώνευσης μεταξύ της θυγατρικής της ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ, μη εισηγμένης ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΕΤΕΜ Εμπορική και Βιομηχανική Ελαφρών Μετάλλων Ανώνυμη Εταιρία» (εφεξής «ΕΤΕΜ») και της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «COSMOS ALUMINIUM ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ» (εφεξής «COSMOS ALUMINIUM»), με απορρόφηση της ΕΤΕΜ από την COSMOS ALUMINIUM, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.4601/2019, του ν.4548/2018, του άρθρου 54 του ν.4172/2013 και του άρθρου 61 του ν.4438/2016.

Κατά τα λοιπά, η ανωτέρω από 27.12.2022 ανακοίνωση της ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ ισχύει καθόλα.

www.worldenergynews.gr

Ρoή Ειδήσεων

Δείτε επίσης