Τελευταία Νέα
Βιομηχανία & Απανθρακοποίηση

Ξεκίνησε η καταβολή των προστίμων στην Κομισιόν για τη ΛΑΡΚΟ

Ξεκίνησε η καταβολή των προστίμων στην Κομισιόν για τη ΛΑΡΚΟ
Εν αναμονή του comfort letter της DG Comp για το εάν προκύπτει ζήτημα οικονομικής συνέχειας για τους ανάδοχους

 Το Ελληνικό Δημόσιο ξεκίνησε την καταβολή των προστίμων για τη ΛΑΡΚΟ. Ειδικότερα, ήδη έχει καταβάλλει πρόστιμα δύο εξαμήνων ήτοι 8,7 εκατ. ευρώ και επίκειται η καταβολή του προστίμου των 4.368.000 ευρώ και για το τρίτο εξάμηνο , ενώ έχει καταβληθεί και το κατ’ αποκοπή πρόστιμο των 5,5 εκατ. ευρώ στην Κομισιόν. Ωστόσο, σε εκκρεμότητα παραμένει ακόμη η απάντηση της DG Comp σε επιστολές που απέστειλε η Ελλάδα, η οποία να επιβεβαιώνει ότι με τη διαδικασία πώλησης (όπως εφαρμόζεται με τους δύο διαγωνισμούς του ΤΑΙΠΕΔ και της Ειδικής Διαχείρισης), δεν προκύπτουν ζητήματα οικονομικής συνέχειας που να επιβαρύνουν τους αναδόχους.

Ειδικότερα, όσο δεν κλείνει η υπόθεση της ΛΑΡΚΟ, παραμένει ως «αγκάθι» η υπόθεση της κρατικής ενίσχυσης και της δομής πώλησης. Να θυμίσουμε ότι είχαν ληφθεί δύο αποφάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής το 2014 σχετικά με τη ΛΑΡΚΟ. Η υπόθεση C(2014)1818/2014 για τις ενισχύσεις ύψους 135 εκατ. ευρώ που χορηγήθηκαν προς την εταιρεία και κρίθηκαν ασυμβίβαστες με την εσωτερική αγορά και ως εκ τούτου πρέπει να ανακτηθούν εντόκως (απόφαση ανάκτησης) καθώς και η απόφαση (αριθμ. C(2014)1805/2014) με την οποία εγκρίθηκε το κοινοποιηθέν σχέδιο πώλησης ορισμένων περιουσιακών στοιχείων της ΛΑΡΚΟ με την ταυτόχρονη διενέργεια δύο αυτοτελών μεταξύ τους διαγωνισμών με σκοπό να μην συνεπάγεται οικονομική συνέχεια μεταξύ της εταιρείας και του κυρίου ή των κυρίων των μεταβιβασθέντων περιουσιακών στοιχείων, που θα αναδειχθούν από τους σχετικούς διαγωνισμούς και άρα να μην υπάρχει κρατική ενίσχυση που να πρέπει να ανακτηθεί από τους αναδόχους. Έκτοτε:

  • Η ΛΑΡΚΟ τέθηκε σε ειδική διαχείριση το 2020 και ακολούθησε η διενέργεια των δύο διαγωνισμών: από το ΤΑΙΠΕΔ για τη μίσθωση των περιουσιακών στοιχείων ιδιοκτησίας του Ελληνικού Δημοσίου υπό τη διαχείριση της ΛΑΡΚΟ (Διαγωνισμός Α), και από την Ειδική Διαχείριση για τη μεταβίβαση των περιουσιακών στοιχείων της ΛΑΡΚΟ υπό Ειδική Διαχείριση (Διαγωνισμός Β), εκ των οποίων αναδείχθηκε ως προτιμητέος επενδυτής η κοινοπραξία ΓΕΚ-ΤΕΡΝΑ Α.Ε. – AD Holdings AG.
  • Έχει διενεργηθεί ο απαιτούμενος προσυμβατικός έλεγχος από το Ελεγκτικό Συνέδριο επί του σχεδίου σύμβασης μίσθωσης (διαγωνισμού Α), και έχει εγκριθεί η υπογραφή του.
  • Αναμένεται να εκκινήσει η διαδικασία διάθεσης και των υπολοίπων εναπομεινάντων περιουσιακών στοιχείων της ΛΑΡΚΟ συμπεριλαμβανόμενου του «βουνού σκόνης».


Στο μεταξύ έχει ασκηθεί αίτηση ακύρωσης από την ιρλανδική εταιρεία CMI, ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας (ΣτΕ), κατά των Υπουργών Οικονομικών και Περιβάλλοντος και Ενέργειας, η οποία, αναμένεται να συζητηθεί , κατόπιν αναβολής, και θα κρίνει την «τύχη» των διαγωνισμών.

Τί συμβαίνει με την επιστροφή των κρατικών ενισχύσεων;

Όσον αφορά στις κρατικές ενισχύσεις, για την πλήρη συμμόρφωση με την απόφαση ανάκτησης C(2014) 1818/2014 απαιτείται η διάθεση και ρευστοποίηση του συνόλου των περιουσιακών στοιχείων της ΛΑΡΚΟ, και η ολοκλήρωση της ειδικής διαχείρισης, καθώς τα έσοδα από τις διαδικασίες μεταβίβασης και ρευστοποίησης θα κατευθυνθούν στην εφαρμογή της απόφασης του Δικαστηρίου ΕΕ για την ανάκτηση των κρατικών ενισχύσεων.

Γι΄ αυτό οι ελληνικές αρχές με επιστολές τους ενημερώνουν, ανά τακτά διαστήματα, τις αρμόδιες υπηρεσίες της DG Comp. Στην παρούσα φάση, σύμφωνα με ενημέρωση που έγινε προ ημερών στη Βουλή, στο πλαίσιο του κοινοβουλευτικού ελέγχου, έχουν ζητήσει από την Κομισιόν επιβεβαίωση ότι η διαδικασία πώλησης ( όπως εφαρμόζεται) συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις της απόφασης για τη δομή πώλησης (1805/2014) και ότι δεν προκύπτουν ζητήματα οικονομικής συνέχειας. Η παροχή της επιβεβαίωσης αυτής ζητείται από τις ελληνικές αρχές μέσω ενός comfort letter, με οποιαδήποτε μορφή. Επί του αιτήματος της Ελλάδας δεν έχει ακόμη απαντήσει η DG Comp.

Το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΔΕΕ) έχει εκδώσει δύο αποφάσεις εις βάρος της Ελλάδας για την υπόθεση της ΛΑΡΚΟ:
την πρώτη απόφαση το Νοέμβριο του 2017, όπου καταδικάζει την Ελλάδα για μη συμμόρφωση με την απόφαση ανάκτησης των παράνομων και μη συμβατών με την εσωτερική αγορά ενισχύσεων (Υπόθεση C481/16) και τη δεύτερη απόφαση τον Ιανουάριο του 2022 με την οποία επιδικάζει, λόγω της μη συμμόρφωσης, πρόστιμο εις βάρος της Ελληνικής Δημοκρατίας (κατ’ αποκοπήν ποσό ύψους 5.500.000 ευρώ) και χρηματική ποινή ανά εξάμηνο καθυστέρησης μέχρι την πλήρη εκτέλεση της απόφασης (ύψους 4.368.000 ευρώ) (υπόθεση C- 51/20 Επιτροπή κατά Ελληνικής Δημοκρατίας).

Το κατ’ αποκοπή πρόστιμο έχει καταβληθεί όπως και η χρηματική ποινή ανά εξάμηνο καθυστέρησης (για δύο εξάμηνα μέχρι τώρα), ενώ επίκειται άμεσα η επιβολή χρηματικής ποινής και για το τρίτο εξάμηνο.

Στα 94,3 εκατ. ευρώ το κόστος της Ειδικής Διαχείρισης

Η ΛΑΡΚΟ έως σήμερα λαμβάνει ο επιχορήγηση από το Ελληνικό Δημόσιο προς κάλυψη των δαπανών για την εκπλήρωση της διαδικασίας της ειδικής διαχείρισης καθώς και των λειτουργικών δαπανών της εταιρείας για τη συνέχιση της δραστηριότητάς της. Ειδικότερα, προκειμένου να επιχορηγηθεί η ΛΑΡΚΟ για το διάστημα που βρίσκεται σε καθεστώς ειδικής διαχείρισης, καθώς και για τη σύναψη συμβάσεων εργασίας ορισμένου χρόνου και πληρωμής ασφαλιστηρίου συμβολαίου υγείας του προσωπικού ο προϋπολογισμός του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας ενισχύθηκε συνολικά από πιστώσεις του αποθεματικού του κρατικού προϋπολογισμού κατά τα έτη 2020,2021,2022 και 2023 (έως σήμερα) με το ποσό των 94.345.149 ευρώ. Ένα ποσό 677.000 ευρώ έμεινε αδιάθετο και επέστρεψε στον κρατικό προϋπολογισμό.

www.worldenergynews.gr

Ρoή Ειδήσεων

Δείτε επίσης