Τελευταία Νέα

ΕΒΙΚΕΝ: Επιστολή στη ΡΑΕ για έλεγχο στη ΔΕΔΑ

ΕΒΙΚΕΝ: Επιστολή στη ΡΑΕ για έλεγχο στη ΔΕΔΑ
Μεταξύ άλλων η ΕΒΙΚΕΝ εκφράζει την αντίθεσή της με το αίτημα της ΔΕΔΑ για αύξηση των τελών Δικτύου Διανομής

Επιστολή προς τη ΡΑΕ απέστειλε η ΕΒΙΚΕΝ, ζητώντας να ελέγξει την ΔΕΔΑ στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της για καταχρηστική πρακτική.

Αναλυτικά η επιστολή:


Με τις αποφάσεις του Διοικητικού Εφετείου 1895/2023, 1897/203 και 1901/2023 ακυρώθηκαν οι προσφυγές των εταιρειών των Διαχειριστών Δικτύων Διανομής Φυσικού Αερίου, πλέον ΔΕΔΑ, εναντίον των αποφάσεων της Αρχής σας 727/2021, 728/2021, 729/2021 και 1058/2020 με τις οποίες εγκρίθηκαν οι όροι και τα ποσά τα οποία οφείλει η ΔΕΔΑ να επιστρέψει σε συγκεκριμένες βιομηχανίες.

Η ΔΕΔΑ απαντώντας σε επιστολές μελών μας δηλώνει ότι δεν προτίθεται να προβεί στην καταβολή των ποσών που εγκρίθηκαν ως επιστρεπτέα ποσά σε συμμόρφωση με τα διατακτικά των ανωτέρω αναφερόμενων αποφάσεων του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών και ότι πρόκειται να ασκήσει αίτηση αναίρεσης ενώπιον του ΣτΕ, με την οποία θα αμφισβητήσει τη νομιμότητα της εν λόγω δικαστικής απόφασης.

Σύμφωνα με τα άρθρα 52, 54 και 65 του ΠΔ 18/89 (Κωδικοποίηση νόμων ΣτΕ), η άσκηση της αίτησης αναίρεσης ενώπιον του ΣτΕ δεν έχει ανασταλτικό αποτέλεσμα, ενώ άλλωστε δεν κατοχυρώνεται η δυνατότητα άσκησης αίτησης αναστολής εκτέλεσης δικαστικής απόφασης, κατά της οποίας έχει ασκηθεί αίτηση αναίρεσης ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας (11/2020 Επιτροπή Αναστολών ΣτΕ).Με δεδομένο ότι δεν προβλέπεται διαδικασία μέσω της οποίας θα ήταν δυνατό, σε περίπτωση άσκησης αίτησης αναίρεσης ενώπιον του ΣτΕ, να διαταχθεί η αναστολή εκτέλεσης της προσβαλλόμενης δικαστικής απόφασης, είναι σαφές ότι η ΔΕΔΑ υποχρεούται να συμμορφωθεί άμεσα με τα διατακτικά των ανωτέρω αποφάσεων του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών.

Ως εκ τούτου, η ΔΕΔΑ υποχρεούται να προβεί στην καταβολή των ποσών που εγκρίθηκαν ως επιστρεπτέα ποσά σύμφωνα με τους όρους των 1058/2020,727/2021 και 728/2021 αποφάσεων της Αρχής σας, ανεξάρτητα από την προσφυγή της στο ΣΤΕ.

Βάσει των ανωτέρω θεωρούμε επιβεβλημένο να καταγγείλουμε στην Αρχή σας την εν λόγω στάση της ΔΕΔΑ και να σας ζητήσουμε να ασκήσετε όλες τις εξουσίες της Αρχής σας ενόψει του ότι η ΔΕΔΑ καταχρηστικά δεν συμμορφώνεται με τις αποφάσεις της Αρχής σας.

Επίσης δηλώνουμε την πλήρη αντίθεση μας με το αίτημα της ΔΕΔΑ για αύξηση των τελών Δικτύου Διανομής και εκφράζουμε τις επιφυλάξεις μας επί των σχεδίων επέκτασης των δικτύων διανομής στο πλαίσιο της πράσινης μετάβασης.

www.worldenergynews.gr

Ρoή Ειδήσεων

Δείτε επίσης