Metlen: Επένδυση 60 εκ. ευρώ στη μονάδα μεταλλικών κατασκευών στο Βόλο

Metlen: Επένδυση 60 εκ. ευρώ στη μονάδα μεταλλικών κατασκευών στο Βόλο

Σχέδια για CCUS

 

Το δεύτερο εξάμηνο του 2026 θα τεθεί σε λειτουργία η νέα μονάδα ειδικών μεταλλικών κατασκευών της  Metlen Energy & Metals.  Στόχος είναι η διεύρυνση της γκάμας των παραγόμενων προϊόντων και την εκμετάλλευση όλων των πιθανών συνεργειών με την υπάρχουσα μονάδα στη Ν. Ιωνία του Βόλου.

Και η δεύτερη μονάδα, όπως και η πρώτη, αλλά και η τρίτη που σύντομα θα αποκτήσει υπάγονται στον κλάδο Μετάλλων της MYTILINEOS.

Το κόστος της επένδυσης έχει προϋπολογιστεί στα €60 εκατ., η δε παραγωγή αναμένεται να ξεκινήσει το 2ο εξάμηνο του 2026.

Δεδομένης της επέκτασης της δραστηριότητας της Εταιρείας στην περιοχή του Βόλου, θα προκύψουν νέες θέσεις εργασίας, οι οποίες αναμένεται να καλυφθούν από την τοπική κοινωνία. Συγκεκριμένα, με την εν λόγω επένδυση θα απαιτηθούν συνολικά περίπου 250 νέοι εργαζόμενοι. Το σύνολο των εργαζομένων και για τις δύο μονάδες του Βόλου αναμένεται να ανέλθει συνολικά στους 600.

Η περιοχή του Βόλου επιλέχθηκε, καθώς ήδη διαθέτει εξαιρετικές υποδομές, σιδηροδρομική σύνδεση με το λιμάνι και καλύπτεται πλήρως από δί κτυο φυσικού αερίου. Οι κτιριακές εγκαταστάσεις που βρίσκονται στο νέο οικόπεδο καλύπτουν έκταση 10 στρεμμάτων και τέσσερις αίθουσες πα ραγωγής, ενώ το πλάνο αφορά στην κατασκευή δύο επιπλέον χώρων/αιθουσών παραγωγής που αναμένεται να καλύψουν οκτώ στρέμματα με ανυψωτική ικανότητα 20 τόνων. Επιπλέον, η περιοχή των νέων εγκατα στάσεων, απέχει περί τα 4 χλμ. από την Νέα Ιωνία Βόλου και το υφιστά μενο εργοστάσιο, γεγονός που θα επιτρέψει τη δημιουργία σημαντικών συνεργειών στη λειτουργία των δύο μονάδων.

Για το νέο εργοστάσιο προβλέπεται η προμήθεια μηχανολογικού εξοπλισμού τελευταίας τεχνολογίας και απολύτως συμβατού με τις μηχανολογικές εγκαταστάσεις του εργοστασίου της Ν. Ιωνίας, για τη διασφάλιση του ίδιου ποιοτικού αποτελέσματος που διακρίνει όλες τις παραγωγικές δραστηριότητες της MYTILINEOS και ιδιαίτερα την υπάρχουσα μονάδα στη Νέα Ιωνία.

Υπενθυμίζεται ότι το εργοστάσιο αυτό, με το Brand Name METKA-Βόλου, ιδρύθηκε το 1963, με σκοπό την παραγωγή ελαφρών μεταλλικών κατασκευών. Στην πορεία ανέπτυξε μεγάλη εξειδίκευση σε ιδιαίτερα απαιτητικές μεταλλικές εφαρμογές και σε βαριές ή/και σύνθετες μεταλλικές κατασκευές με υψηλά ποιοτικά δεδομένα, έχοντας πλέον εδώ και 2 δεκαετίες αποκλειστικά εξαγωγικό προσανατολισμό για το 100% της παράγωγής του.

 Πυλώνας Νέες Τεχνολογίες

Ο όμιλος δίνει ιδιαίτερη έμφαση στην έρευνα και ανάπτυξη και στις νέες τεχνολογίες.

Στο πλαίσιο αυτό σχεδιάζει και σταδιακή είσοδο στις νέες αναπτυσσόμενες αγορές της παραγωγής υδρογόνου (H2) και της διακράτησης Διοξειδίου του Άνθρακα (CCUS) όπως και στη μεγιστοποίηση της διαθεσιμότητας των θερμικών του  μονάδων και ενσωμάτωση ολοένα και περισσότερο των δυνατότητων που δίνει η πρόοδος των τεχνολογικών εργαλείων και ιδιαίτερα μέσω της ανάπτυξης in-house customized IT εργαλείων για την παραγωγή και  διαχείριση ενέργειας.

Θετική πορεία για τη μεταλλουργία το 2024

Για το 2024, σύμφωνα με την εταιρεία, συνολικά στον Κλάδο της Μεταλλουργίας,  υπάρχουν όλες οι προϋποθέσεις για τη συνέχιση της καλής πορείας, απέναντι στις σοβαρές προκλήσεις των παγκόσμιων αγορών καθότι η MYTILINEOS:

i. Έχει προβεί σε πλήρη αποσύνδεση προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας της Αλουμίνιον από τη ΔΕΗ, μετά την επιτυχημένη μερική αυτοπρομήθεια του προηγούμενου έτους και εκμεταλλεύεται στο έπακρο τις συνέργειες που προκύπτουν με τον κλάδο της Ενέργειας, εξασφαλίζοντας έτσι χαμηλές τιμές ενέργειας για τη διασφάλιση της ανταγωνιστικότητας στο κόστος παραγωγής.

ii. Έχει προβεί σε ενέργειες αντιστάθμισης που του εξασφαλίζουν μέρος της υψηλής κερδοφορίας.

iii. Με την εξαγορά της IMERYS Βωξίτες (πλέον Ευρωπαϊκοί Βωξίτες), ενισχύει περαιτέρω την ανταγωνιστικότητά του μέσω της πρόσθετης καθετοποίησης της παραγωγής και της εκμετάλλευσης νέων κοιτασμάτων Ελληνικού Βωξίτη.

iv. Μετά την ολοκλήρωση του σχετικού προγράμματος επενδύσεων, σταθεροποιεί την παραγωγή του «πράσινου» δευτερόχυτου αλουμινίου σε υψηλά επίπεδα.

www.worldenergynews.gr

Ρoή Ειδήσεων

Δείτε επίσης