Βιομηχανία & Απανθρακοποίηση

BusinessEurope: Να διατηρηθεί και μετά το 2030 η δωρεάν κατανομή δικαιωμάτων ρύπων - Τι προτείνει για τον CBAM

BusinessEurope: Να διατηρηθεί και μετά το 2030 η δωρεάν κατανομή δικαιωμάτων ρύπων - Τι προτείνει για τον CBAM

Σήμα κινδύνου για αποβιομηχάνιση της Ευρώπης - 50% πάνω το ενεργειακό κόστος το 2050 σε σχέση με τους ανταγωνιστές

 

Ο κίνδυνος αποβιομηχάνισης της Ευρώπης είναι ορατός, εάν δεν ληφθούν μέτρα για τη μείωση του ενεργειακού κόστους από τη νέα ηγεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτό επισημαίνει η BusinessEurope δηλαδή ο συλλογικός φορέας εκπροσώπησης των βιομηχανικών συνδέσμων της Ευρώπης με αφορμή την παρουσίαση μελέτης που εκπονήθηκε από την Compass Lexecon, σύμφωνα με την οποία η ενεργειακή μετάβαση οδηγεί την Ευρώπη σε υψηλό και μη ανταγωνιστικό ενεργειακό κόστος σε σχέση με τις ΗΠΑ την Κίνα και τις Ινδίες.

Σύμφωνα με τη μελέτη το ενεργειακό κόστος στην Ευρώπη το 2050 θα είναι τουλάχιστον 50% υψηλότερο σε σχέση με τους ανταγωνιστές της, προκαλώντας σοβαρό ανταγωνιστικό μειονέκτημα για τις επιχειρήσεις της. Για να γεφυρωθεί το χάσμα, όπως αναφέρει η BusinessEurope χρειάζεται επείγουσα δράση σε επίπεδο ΕΕ, ώστε να επιτευχθεί η κλιματική ουδετερότητα έως το 2050 χωρίς αποβιομηχάνιση. Μάλιστα προτείνει να διατηρηθεί το σύστημα της δωρεάν κατανομής δικαιωμάτων ρύπων και πέραν του 2030 και να υπάρξουν ειδικά μέτρα για τις εξαγωγές σε ότι αφορά τον CBAM.

Όπως επισημαίνει η BusinessEurope πρέπει να αντιμετωπιστεί αποφασιστικά η διαφορά του κόστους άνθρακα και το χάσμα της ενεργειακής ανταγωνιστικότητας και ζητά μαζική ανάπτυξη όλων των απαραίτητων ενεργειακών πηγών και υποδομών. Μάλιστα η μελέτη διαπιστώνει ότι εφόσον οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας αναπτύσσονται σε τοποθεσίες με το χαμηλότερο κόστος και αρθούν τα εμπόδια στην ανάπτυξή τους, οι τιμές χονδρικής της ενέργειας θα μπορούσαν να μειωθούν σχεδόν κατά 40%.

Προσαρμογή του φόρου άνθρακα

Η BusinessEurope στην πρόταση της κάνει ειδική αναφορά στον τρόπο εφαρμογής του φόρου άνθρακα στα σύνορα της ΕΕ (CBAM) σημειώνοντας ότι οι βιομηχανίες στην Ευρώπη δεν θα είναι ανταγωνιστικές ως προς το κόστος το 2030 σε σύγκριση με την παραγωγή στις ΗΠΑ ή Κίνα.
Ο CBAM, εάν προσαρμοστεί κατάλληλα και εφαρμοστεί αποτελεσματικά χωρίς παράκαμψη, θα μπορούσε να βοηθήσει απορροφούν μέρος του χάσματος ανταγωνιστικότητας που σχετίζεται με το κόστος άνθρακα. Ωστόσο, δεν είναι σχεδιασμένος για την αντιμετώπιση του κενού που σχετίζεται με τις τιμές της ενέργειας.
Μια εις βάθος παρακολούθηση της εφαρμογής του CBAM είναι ζωτικής σημασίας για να διασφαλιστεί ότι θα αποτρέψει διαρροή άνθρακα.

Επιπλέον, υπάρχει επείγουσα ανάγκη να επιταχυνθούν οι εργασίες για:
• Τον ορισμό ενός συστήματος στήριξης των εξαγωγών συμβατό με τον ΠΟΕ, το οποίο είναι ζωτικής σημασίας να διατηρηθεί την ανταγωνιστικότητα των ευρωπαϊκών προϊόντων σε τρίτες αγορές. Ένα τέτοιο μέτρο θα μπορούσε να είναι διατήρηση της πλήρους δωρεάν κατανομής δικαιωμάτων ρύπων για το μέρος της παραγωγής που προορίζεται για εξαγωγή·
• Την πρόληψη του κινδύνου παράκαμψης του φόρου.
•Τη διατήρηση του πλαισίου για την έμμεση αντιστάθμιση κόστους σύμφωνα με το EU ETS πέραν του 2030.
• Την εξασφάλιση ενός αποτελεσματικού και εύρυθμου συστήματος αναφοράς

Αξιολόγηση κινδύνων

Έως τον Δεκέμβριο του 2024, η Επιτροπή έχει εντολή να αξιολογήσει τους κινδύνους διαρροής άνθρακα που συνδέονται με τις εξαγωγές ως μέρος της ετήσιας έκθεσής του ETS.

Είναι σημαντικό να αφιερώσει επαρκείς πόρους, χρόνο και εμπειρογνωμοσύνη, μαζί με τη διαβούλευση σε αυτό το στάδιο για την αξιολόγηση αυτών των κινδύνων, αντί να περιμένουμε μέχρι το 2028, όταν η αξιολόγηση πρόκειται να πραγματοποιηθεί στο πλαίσιο του CBAM.

Το πλαίσιο για την τιμολόγηση του άνθρακα και τις προσεγγίσεις μετριασμού του άνθρακα θα πρέπει να επιταχυνθεί παραμένει η ιδανική λύση στο πρόβλημα της διαρροής άνθρακα. Η ΕΕ έχει να διαδραματίσει βασικό ρόλο σε αυτό παγκόσμιας σκηνής για την προώθηση της περαιτέρω συνεργασίας και της σύγκλισης των φιλοδοξιών.
Τέλος, θα πρέπει να υπάρξει πιο σημαντική ανακατανομή των εσόδων του EU ETS προς τη βιομηχανία υποστηρίξει τις προσπάθειές της για απαλλαγή από τις ανθρακούχες εκπομπές, επιτρέποντας έτσι τις μελλοντικές πράσινες βιομηχανικές πολιτικές της ΕΕ.

www.worldenergynews.gr

Ρoή Ειδήσεων

Δείτε επίσης