Το βίντεο της Α' Δημόσιας τηλε-διαβούλευσης της ΕΑ στους Κλάδους Διαχείρισης Αποβλήτων και Ανακύκλωσης

Το βίντεο της Α' Δημόσιας τηλε-διαβούλευσης της ΕΑ στους Κλάδους Διαχείρισης Αποβλήτων και Ανακύκλωσης

Πραγματοποιήθηκε με επιτυχία την Πέμπτη 18 Νοεμβρίου 2021 η προγραμματισμένη ημερίδα-τηλεδιαβούλευση της Επιτροπής Ανταγωνισμού, που διοργανώθηκε στο πλαίσιο της κλαδικής έρευνας στους κλάδους Διαχείρισης Αποβλήτων και Ανακύκλωσης. Η τηλεδιαβούλευση ήρθε σε συνέχεια της υποβολής έγγραφων υπομνημάτων από ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις και φορείς και σχεδιάστηκε με την προοπτική να λειτουργήσει ως ένα διαδραστικό φόρουμ για την ανταλλαγή απόψεων αναφορικά με τις εν θέματι αγορές. Η τηλεδιαβούλευση, η οποία πραγματοποιήθηκε μέσω ιδιόκτητου livestreaming studio σε ποιότητα FULLHD, εντάσσεται στο γενικότερο πλαίσιο της αναμόρφωσης της ψηφιακής επικοινωνίας της Επιτροπής Ανταγωνισμού, βάσει του οποίου η Επιτροπή ευελπιστεί στην αμεσότερη επαφή τόσο με τις επιχειρήσεις όσο και με τους καταναλωτές και τους πολίτες, προς όφελος της ανάπτυξης της Ελληνικής Οικονομίας.

Την τηλεδιαβούλευση παρακολούθησαν σε ζωντανή ροή μέσω της πλατφόρμας της Επιτροπής Ανταγωνισμού πολλοί ενδιαφερόμενοι, στους οποίους συμπεριλαμβάνονταν δημόσιοι φορείς, σύνδεσμοι/ενώσεις επιχειρήσεων, δικηγόροι και οικονομολόγοι που δραστηριοποιούνται επαγγελματικά σε ζητήματα προστασίας ελεύθερου ανταγωνισμού.

Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης, την οποία άνοιξε ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ανταγωνισμού, εκπρόσωποι της Αγοράς και των εποπτευόντων φορέων, πραγματοποίησαν παρουσιάσεις πάνω σε ένα μεγάλο εύρος επίκαιρων ζητημάτων στις αγορές της ανακύκλωσης και της διαχείρισης αποβλήτων. Συγκεκριμένα, η τηλεδιαβούλευση διαρθρώθηκε σε δύο θεματικές κατηγορίες και περαιτέρω σε τέσσερις ενότητες, α) ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΛΙΜΕΝΩΝ ΜΕΡΟΣ Α β) ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΛΙΜΕΝΩΝ ΜΕΡΟΣ Β γ) ΡΕΥΜΑΤΑ ΠΟΥ ΕΠΟΠΤΕΥΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΟΑΝ ΜΕΡΟΣ 1ο και δ) ΡΕΥΜΑΤΑ ΠΟΥ ΕΠΟΠΤΕΥΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΟΑΝ ΜΕΡΟΣ 2ο.

Ειδικότερα, στο πλαίσιο των δύο πρώτων θεματικών ενοτήτων αναλύθηκαν το θεσμικό πλαίσιο συλλογής αποβλήτων πλοίων σύμφωνα με την ελληνική και ευρωπαϊκή νομοθεσία, θέματα που άπτονται των αρμοδιοτήτων του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, οι  συνθήκες αγοράς και ανταγωνισμού, καθώς και το νομικό πλαίσιο που διέπει τους κλάδους διαχείρισης αποβλήτων πλοίων και καταλοίπων φορτίου στους ελληνικούς λιμένες. Συμμετείχαν εκπρόσωποι του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής και παρουσιάστηκαν οι απόψεις φορέα διαχείρισης λιμένα, της ένωσης λιμένων, εταιριών με αντικείμενο την υπηρεσία συλλογής αποβλήτων πλοίων και καταλοίπων φορτίου, καθώς και συνδέσμων επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στην επιβατηγό ναυτιλία και στη ναυπηγική βιομηχανία. Επίσης παρουσιάστηκαν στοιχεία σχετικά με την τιμολόγηση για συγκεκριμένες κατηγορίες αποβλήτων και τον αριθμό των αναδόχων που δραστηριοποιούνται στην παραλαβή και διαχείριση αποβλήτων πλοίων σε ελληνικούς και ευρωπαϊκούς λιμένες.

Στο πλαίσιο των δύο επόμενων ενοτήτων, της δεύτερης θεματικής κατηγορίας, εκπρόσωποι του εποπτεύοντος δημοσίου φορέα (ΕΟΑΝ), του συνδέσμου επιχειρήσεων ανακύκλωσης, καθώς και συλλογικών συστημάτων εναλλακτικής διαχείρισης όλων των ρευμάτων που εποπτεύονται από τον ΕΟΑΝ, ανέλυσαν τη διαχρονική εξέλιξη του νομοθετικού πλαισίου που διέπει τον κλάδο της ανακύκλωσης και τους επιμέρους κλάδους που αφορούν τα  εποπτευόμενα από τον ΕΟΑΝ ρεύματα εναλλακτικής διαχείρισης, καθώς επίσης και τις συνθήκες ανταγωνισμού και προβλήματα που επικρατούν στις εν λόγω αγορές. Τα εν λόγω ρεύματα εναλλακτικής διαχείρισης είναι: α) τα απόβλητα συσκευασιών (ΑΣ), β) τα απόβλητα λιπαντικών ελαίων (ΑΛΕ), γ) τα μεταχειρισμένα ελαστικά οχημάτων (ΜΕΟ), δ) τα απόβλητα ηλεκτρικών στηλών και συσσωρευτών (ΑΗΣΣ), ε) τα οχήματα στο τέλος του κύκλου ζωής (ΟΤΚΖ), στ) τα απόβλητα ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού (ΑΗΗΕ) και ζ) τα απόβλητα εκσκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων (ΑΕΚΚ). Επίσης παρουσιάστηκαν λεπτομερή στοιχεία σχετικά με τον τρόπο και τις συνθήκες λειτουργίας εκάστου ρεύματος εναλλακτικής διαχείρισης, και τη διάθρωση των επιμέρους αγορών.  

Στην επόμενη φάση η ΕΑ θα αποστείλει ερωτηματολόγια προς δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς. Έπεται η επεξεργασία και αξιολόγηση όλων των στοιχείων προκειμένου να συνταχθεί η ενδιάμεση εισήγηση. Ακολούθως θα λάβει χώρα δεύτερη δημόσια διαβούλευση και τέλος θα συνταχθεί η τελική έκθεση.

Το βίντεο της τηλεδιαβούλευσης μπορείτε να το παρακολουθήσετε από την ιστοσελίδα της Επιτροπής Ανταγωνισμού εδώ  ή το κανάλι της Ε.Α στο YouTube.

www.worldenergynews.gr

Ρoή Ειδήσεων

Δείτε επίσης