Ενέργεια

Κομισιόν: Πρώτα οι Μεταρρυθμίσεις για την εξάλειψη των στρεβλώσεων και μετά η υιοθέτηση της Στρατηγικής Εφεδρείας

Κομισιόν: Πρώτα οι Μεταρρυθμίσεις για την εξάλειψη των στρεβλώσεων και μετά η υιοθέτηση της Στρατηγικής Εφεδρείας
Κατά τον χρόνο έκδοσης της Γνώμης, δεν έχει ακόμη επιβεβαιωθεί η παύση λειτουργίας των λιγνιτικών μονάδων

Πρώτα μεταρρυθμίσεις για την εξάλειψη των στρεβλώσεων ή των αδυναμιών της αγοράς και μετά υιοθέτηση μηχανισμών ισχύος, εφόσον κριθούν αναγκαίοι.
Αυτό είναι το κεντρικό μήνυμα της «Γνώμης της Κομισιόν» επί του ελληνικού σχεδίου μεταρρυθμίσεων στην αγορά ηλεκτρισμού (Market Reform Plan) που εστάλη στο υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας με ημερομηνία 29 Νοεμβρίου και με βάση την οποία η ελληνική πλευρά θα πρέπει να προχωρήσει σε διορθώσεις του σχεδιασμού της έως τον Μάρτιο του 2022.
Όπως επισημαίνεται στην «Γνώμη της Κομισιόν» επί του ελληνικού σχεδίου που κοινοποιήθηκε στις Βρυξέλλες στο τέλος Ιουλίου, με βάση την ευρωπαϊκή νομοθεσία τα κράτη μέλη που αντιμετωπίζουν ζητήματα επάρκειας απαιτείται να καθορίσουν μέτρα και χρονοδιάγραμμα για την εξάλειψη των ρυθμιστικών στρεβλώσεων, ή των αδυναμιών της αγοράς τους.

Ζητούμενο η αξιοπιστία για τους επενδυτές

Μάλιστα στο κείμενο της Κομισιόν σημειώνεται ότι η απαίτηση αυτή προς τα κράτη μέλη, αντικατοπτρίζει την παραδοχή πως εάν οι αγορές είναι άρτια σχεδιασμένες, απαλλαγμένες από ρυθμιστικές στρεβλώσεις και επαρκώς συνδεδεμένες με τα κύρια δίκτυα ηλεκτρικής ενέργειας της ΕΕ, μπορούν να παρέχουν την κατάλληλη ποσότητα και τον κατάλληλο τύπο ισχύος ώστε να καλύπτουν τη ζήτηση.
Ως εκ τούτου μηχανισμοί ισχύος θα πρέπει να εγκρίνονται μόνο για την αντιμετώπιση των εναπομενόντων προβλημάτων, δηλαδή προβλημάτων ή περιστάσεων που δεν μπορούν να επιλυθούν αποκλειστικά με μεταρρυθμίσεις της αγοράς.
Και όλα αυτά διότι η Επιτροπή θεωρεί πως μόλις εξαλειφθούν τα εναπομένοντα προβλήματα και οι μεταρρυθμίσεις της αγοράς αρχίσουν να αποφέρουν αποτελέσματα, τα προβλήματα επάρκειας αναμένεται να μειωθούν και τελικά να εξαλειφθούν. Σημειώνει δε, ότι για να επιτευχθεί αυτό, τα ρυθμιστικά μέτρα για την εξάλειψη των στρεβλώσεων και τη μεταρρύθμιση των αγορών πρέπει να είναι αποτελεσματικά και αξιόπιστα για τους επενδυτές και όλους τους άλλους συμμετέχοντες στην αγορά.

Αποστάσεις της Κομισιόν από τους Μηχανισμούς Ισχύος

Πάντως στο ελληνικό Market Reform Plan, τονίζεται ότι «υπάρχει σοβαρή απειλή για την ασφάλεια εφοδιασμού και την αξιοπιστία του συστήματος ηλεκτρικής ενέργειας από τα τέλη Σεπτεμβρίου 2021 και μετά, λόγω της πρόωρης απόσυρσης των λιγνιτικών μονάδων», καθώς η ΔΕΗ ανακοίνωσε επισήμως την απόσυρση όλων των λιγνιτικών μονάδων (περίπου 2.256 MW) στα τέλη Αυγούστου του 2021 λόγω οικονομικών ζημιών.
Σύμφωνα με τις ελληνικές αρχές η εξέλιξη αυτή ενδέχεται να εγείρει δύο βασικά ζητήματα που καταπονούν το σύστημα ηλεκτρικής ενέργειας: την επάρκεια (για την κάλυψη του φορτίου αιχμής) και την ευελιξία (για την κάλυψη των αναγκών σταδιακής ανόδου/καθόδους). Για την αντιμετώπιση των ζητημάτων αυτών το ΥΠΕΝ έχει προτείνει τρία μέτρα και συγκεκριμένα:
• μηχανισμός Strategic Reserve (για την εγγύηση της ασφάλειας του εφοδιασμού έως τις αρχές του 2023, όταν θα τεθούν σε λειτουργία οι νέοι, υπό κατασκευή, σταθμοί ηλεκτροπαραγωγής),
• μηχανισμό τιμολόγησης της έλλειψης ενέργειας και
• μηχανισμό ισχύος στη συνέχεια.
Πάντως η Κομισιόν που παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις στην εγχώρια αγορά στο κείμενο σημειώνει ότι κατά τον χρόνο έκδοσης της Γνώμης, δεν έχει ακόμη επιβεβαιωθεί η παύση λειτουργίας των λιγνιτικών μονάδων και καταλήγει αναφέροντας, ότι ρόλος της είναι να γνωμοδοτήσει κατά πόσο τα προτεινόμενα μέτρα και το χρονοδιάγραμμα για τη θέσπισή τους επαρκούν για την εξάλειψη των ρυθμιστικών στρεβλώσεων ή των αδυναμιών της αγοράς, αλλά όχι «να πάρει θέση σχετικά με την εικαζόμενη αναγκαιότητα ενός μηχανισμού ισχύος.

www.worldenergynews.gr

Ρoή Ειδήσεων

Δείτε επίσης