Τελευταία Νέα
Ενέργεια

Kομισιόν: Παράθυρο για κρατικές ενισχύσεις και φυσικό αέριο για την επιτυχία του Green Deal

Kομισιόν: Παράθυρο για κρατικές ενισχύσεις και φυσικό αέριο για την επιτυχία του Green Deal
Με τις νέες κατευθυντήριες γραμμές διευρύνονται οι κατηγορίες επενδύσεων και τεχνολογιών που μπορούν να υποστηρίξουν τα κράτη μέλη
Σε ισχύ τέθηκαν από χθες οι αναθεωρημένες κατευθυντήριες γραμμές της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τις κρατικές ενισχύσεις στην ενέργεια και το περιβάλλον (CEEAG) μέσω των οποίων «ανοίγει παράθυρο» για τη στήριξη κάποιων έργων φυσικού αερίου, που η Ευρωπαϊκή Ένωση χαρακτηρίζει πλέον και επισήμως ως «καύσιμο γέφυρα» για την ενεργειακή μετάβαση.
Με τις νέες κατευθυντήριες γραμμές διευρύνονται οι κατηγορίες επενδύσεων και τεχνολογιών που μπορούν να υποστηρίξουν τα κράτη μέλη για να επιτύχουν τους στόχους του Green Deal.
Επίσης ανοίγει ο δρόμος ώστε τα ποσά ενίσχυσης που θα διατίθενται να καλύπτουν έως και το 100% του χρηματοδοτικού κενού, όπου οι χορηγήσεις ενισχύσεων βασίζονται σε ανταγωνιστικές προσφορές, και να εισάγουν νέα μέσα ενίσχυσης, όπως συμβάσεις για διαφορά (contract for difference).

Συμβόλαια με σταθερή τιμή αναφοράς

Τα συμβόλαια αυτά θα προσδιορίζουν μία σταθερή τιμή αναφοράς (stricke price). Για παράδειγμα, για έναν προμηθευτή ενέργειας σε περίπτωση που η τιμή της αγοράς είναι χαμηλότερη από την τιμή αναφοράς, τότε το κράτος θα πληρώνει τη διαφορά. Αν όμως η τιμή της αγοράς είναι υψηλότερη του stricke price, τότε ο προμηθευτής θα επιστρέφει τη διαφορά αυτή στο κράτος.
Εισάγεται απλουστευμένη αξιολόγηση των οριζόντιων μέτρων και καταργείται η απαίτηση για μεμονωμένες κοινοποιήσεις μεγάλων πράσινων έργων στο πλαίσιο καθεστώτων ενίσχυσης που είχαν εγκριθεί προηγουμένως από την Επιτροπή.
Παραμένουν οι διαδικασίες των ανταγωνιστικών προσφορών ως ο προεπιλεγμένος μηχανισμός για την ανάθεση συμβάσεων και τον καθορισμό των επιδοτήσεων.
Οι δημόσιες αρχές θα πρέπει πάντως να προσδιορίζουν το σχετικό κόστος των διαφόρων μέτρων για τη μείωση των εκπομπών, ενώ για τα μεγαλύτερα καθεστώτα επιδοτήσεων απαιτούνται δημόσιες διαβουλεύσεις, προκειμένου η διαδικασία να γίνει πιο περιεκτική και πιο διαφανή, δίνοντας στους φορολογούμενους και στους πολίτες λόγο για τα μέτρα στήριξης που χρηματοδοτούν.

CEEAG και TAXONOMY

Ειδική αναφορά έχει η σχετική ανακοίνωση της ΕΕ στη σχέση των νέων Κατευθυντήριων και της Ταξινόμησης (Taxonomy) αναφέροντας ότι η CEEAG και η Ταξινομία είναι και οι δύο σημαντικοί πυλώνες της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας, εκπληρώνοντας διαφορετικούς αλλά συμπληρωματικούς ρόλους και συγκεκριμένα:
Το CEEAG είναι ο κανονισμός της ΕΕ για τη δημόσια στήριξη στους τομείς της ενέργειας και του περιβάλλοντος, που καθορίζει ποια έργα μπορούν να υποστηριχθούν με δημόσιους πόρους και πώς μπορεί να παρασχεθεί αυτή η υποστήριξη, ελαχιστοποιώντας τις επιπτώσεις στην αγορά και παρέχοντας αξία στους ευρωπαίους πολίτες.
Η Ταξινόμηση της ΕΕ είναι ένα εργαλείο που αναπτύχθηκε για να δώσει τη δυνατότητα στους ιδιώτες επενδυτές να επαναπροσανατολίσουν τις επενδύσεις τους προς πιο βιώσιμες τεχνολογίες και επιχειρήσεις. Θα βοηθήσει να γίνει η ΕΕ παγκόσμιος ηγέτης στον καθορισμό προτύπων για βιώσιμη χρηματοδότηση.
Έτσι σε ορισμένες περιπτώσεις μπορεί να χορηγηθεί στήριξη σε έργα που δεν πληρούν τα πρότυπα που ορίζονται στην Ταξινόμηση, εφόσον δικαιολογούνται τα θετικά αποτελέσματά τους και αποφεύγεται ο αποκλεισμός μη βιώσιμων δραστηριοτήτων.

Η αντιμετώπιση των υψηλών τιμών

Σε ότι αφορά την αντιμετώπιση των υψηλών τιμών της ενέργειας η ανακοίνωση της Επιτροπής σημειώνει ότι «ο καλύτερος τρόπος για τη μείωση του ενεργειακού κόστους μεσοπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα είναι η μείωση της εξάρτησης της ΕΕ από τις εισαγωγές ορυκτών καυσίμων και, κατά συνέπεια, η επιτάχυνση της ενεργειακής μετάβασης προς ένα ενεργειακά αποδοτικό σύστημα ηλεκτρικής ενέργειας, βασισμένο στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Η CEEAG υποστηρίζει αυτόν τον στόχο καλύπτοντάς μέτρα στήριξης για να βοηθήσει τις εταιρείες να προσαρμοστούν γρήγορα και να συμμετάσχουν πλήρως στην ενεργειακή μετάβαση. Αυτό περιλαμβάνει, για παράδειγμα, υποστήριξη για μέτρα απαλλαγής από τις εκπομπές άνθρακα ή αυξημένη ενεργειακή απόδοση, μειώνοντας τον αντίκτυπο των αυξημένων τιμών ηλεκτρικής ενέργειας ή φυσικού αερίου για τις επιχειρήσεις.
Επιπλέον, μέτρα γενικού χαρακτήρα, που βοηθούν εξίσου όλους τους καταναλωτές ενέργειας, δεν συνιστούν κρατική ενίσχυση. Τέτοια μέτρα μπορούν να λάβουν τη μορφή γενικών μειώσεων φόρων ή εισφορών, μειωμένου συντελεστή για την παροχή φυσικού αερίου, ηλεκτρικής ενέργειας ή τηλεθέρμανσης.

www.worldenergynews.gr

Ρoή Ειδήσεων

Δείτε επίσης