Ενέργεια

ΡΑΕ: Θετική αναφορά μόνο για τη Μytilineos για τα νέα τιμολόγια στη Χαμηλή Τάση

ΡΑΕ: Θετική αναφορά μόνο για τη Μytilineos για τα νέα τιμολόγια στη Χαμηλή Τάση
Πρόκειται για τη συμμόρφωση των προμηθευτών ρεύματος με τον Κώδικα Προμήθειας και την υιοθέτηση των αλλαγών στα τιμολόγια που είχε προτείνει ο Ρυθμιστής της αγοράς.
Σχετικά Άρθρα

Τα …εύσημα απένειμε η ΡΑΕ στη  ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε. /PROTERGIA για την υιοθέτηση του πρότυπου «Λογαριασμού Κατανάλωσης Χαμηλής Τάσης» που είχε ορίσει η Αρχή.  Μάλιστα, ήταν η μοναδική θετική αναφορά που εξέδωσε η ΡΑΕ, αναφορικά με τη συμμόρφωση των προμηθευτών ρεύματος με τον Κώδικα Προμήθειας και την υιοθέτηση των αλλαγών στα τιμολόγια που είχε προτείνει ο Ρυθμιστής της αγοράς.   

Η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας, στη βάση των αρμοδιοτήτων της για την παρακολούθηση της αγοράς λιανικής, την προστασία των καταναλωτών, την εποπτεία της εφαρμογής του Κώδικα Προμήθειας Ηλεκτρικής Ενέργειας, καθώς και την τήρηση από τους Προμηθευτές των υποχρεώσεών τους είχε εκδώσει κατευθυντήριες οδηγίες για την υιοθέτηση πρότυπου εγγράφου “Αίτησης Προσφοράς Προμήθειας Ηλεκτρικής Ενέργειας ΧΤ” και υποδείγματος “Λογαριασμού Κατανάλωσης ΧΤ” αποβλέποντας στην ενίσχυση της διαφάνειας, της ευχερούς κατανόησης και της συγκρισιμότητας, σε προσυμβατικό και συμβατικό πλαίσιο».  

Βάσει της εν λόγω απόφασης, θεσπίστηκαν κατευθυντήριες οδηγίες για την υιοθέτηση από τους προμηθευτές ρεύματος ΧΤ των πρότυπων εγγράφων που αφορούσαν την «Αίτηση Προσφοράς Προμήθειας Ηλεκτρικής Ενέργειας ΧΤ» και τον «Λογαριασμό Κατανάλωσης ΧΤ».

Η ΡΑΕ αποβλέποντας στον διττό σκοπό, αφενός της παροχής θετικού κινήτρου προς τους Προμηθευτές ώστε να βελτιώσουν την προσυμβατική ενημέρωση των πελατών τους και  αφετέρου της προστασίας των καταναλωτών ηλεκτρικής ενέργειας,  λαμβανομένης υπόψη της ιδιαιτερότητας της παρούσας συγκυρίας, κατέληξε στη λήψη του μέτρου της ανακοίνωσης των στοιχείων των Προμηθευτών που έχουν υιοθετήσει πλήρως το πρότυπο έγγραφο «Αίτηση Προσφοράς Προμήθειας Ηλεκτρικής Ενέργειας ΧΤ» και παράλληλα το έχουν αναρτήσει στον ιστότοπό τους. Έτσι ετέθη σε εφαρμογή την πρωτοβουλία «Θετική Αναφορά» με  τη ΡΑΕ να ανακοινώνει σε μηνιαία βάση τα στοιχεία των Προμηθευτών που έχουν υιοθετήσει πλήρως τα θεσπιζόμενα πρότυπα έγγραφα.

Έτσι, οι Ενεργοί Προμηθευτές που έχουν υιοθετήσει πλήρως και τεκμηριωμένα το ορισθέν υπόδειγμα «Λογαριασμός Κατανάλωσης» και έχουν εκδώσει λογαριασμούς βάσει του σχετικού προτύπου για την τιμολόγηση του μήνα Ιουνίου 2022 είναι μόνο η ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε. /PROTERGIA.

www.worldenergynews.gr

Ρoή Ειδήσεων

Δείτε επίσης